Dannebrog skulle skiftes på Hamid Karzai International Airport North (HKIA N) flagstang, da flaget efter et par måneder var blevet misfarvet af smoggen fra Kabul.

Dannebrog er blev skiftet i flagstangen på Hamid Karzai International Airport North (HKIA N) i Afghanistan, da flaget efter et par måneder var blevet misfarvet af smoggen fra Kabul. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

Missionen for de danske soldater i Estland er slut for denne gang. 12 måneders tilstedeværelse og træning er vel overstået, og de sidste soldater forventes tilbage i Danmark i løbet af uge to.

 

parade i Tapa fredag 8.januar

Soldater ved overdragelsesparaden: Foto: Err, ee News

 

Du kan læse mere om missionens afslutning her.

 

 

Resolute Support - Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har i disse dage tid til omskoling og repetition af diverse fag, så de kan holde sig skarpe i missionen.

 

Seneste uge var første uge, hvor Danmark var tilbage efter ferien. Der har været flere opgaver, og soldaterne er tilbage i omdrejninger.

 

I HKIA N er antallet af smittede med covid-19 steget markant i løbet af ugen. Den markante stigning af smittede har betydet, at alle danskere er blevet testet. Alle tests var negative. Tilfældene af covid-19 er dog faldende i de resterende lejre. Bevægelse mellem lejrene er stadig meget begrænset, og der ingen meldinger om, at restriktionerne vil blive lempet indenfor den nærmeste fremtid.

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

De danske soldater i den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge fortsat haft begrænsninger på aktiviteterne. Der er blevet gennemført 12 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og den irakiske forsvarsstab.

 

Missionen har suspenderet store dele af mødeaktiviteten udenfor basen for at minimere risikoen for at sprede covid-19 yderligere blandt medarbejderne og de irakiske samarbejdspartnere. Der bliver kun deltaget i særligt vigtige og kritiske møder, og hvert eneste møde skal godkendes på højt niveau.

De forhøjede sikkerhedsforanstaltninger , der har været gældende grundet en øget trussel, er pr. 10. januar blevet ophævet. Det forventes, at mængden af aktiviteter vil stige i hele Bagdad i den næste tid.

 

Det dansk-ledede sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til syv møder indenfor den internationale zone(Green zone) og fem møder udenfor den internationale zone (Red Zone).

 

 

Operation Inherent Resolve - operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver gradvist løftet eller justeret.

 

Fakta

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om enhanced Forward Presence her

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer.