Bramsen i Kastrup

Forsvarsminister Trine Bramsen var med til at byde soldaterne velkommen hjem fra Afghanistan sammen med familier og pressen.


Af Forsvarskommandoen

 

Resolute Support – Afghanistan

De sidste danske soldater har forladt Kabul. Dermed er 19 års dansk militær indsats i landet afsluttet.

Læs mere om hjemtagelsen og om hele den danske indsats i Afghanistan her: 

 

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Frederikshavn

 

fcskib

Forsvarschefens kommandoflag rejses på Absalon. Foto:Absalon.

Fregatten Absalon har nu forladt NATOs stående flådestyrke og er ankommet til Flådestation Frederikshavn efter tre måneder som en del af SNMG1. Den sidste uge har fregatten og resten af flådestyrken deltaget i øvelse BALTOPS 50, der blev afsluttet med et større søslag mellem to styrker. Efter ”slaget” blev Absalon erklæret det mest effektive skib af øvelsesledelsen, idet skibet nedkæmpede tre fjendtlige enheder.

 

Efter afslutningen af øvelsen BALTOPS anløb Absalon Kiel i Tyskland for at afholde de sidste formelle møder mellem SNMG1 og skibet. Under opholdet ankom forsvarschef Flemming Lentfer, og han sejlede med på en del af turen hjem til Frederikshavn. Undervejs fik forsvarschefen demonstreret, hvordan Absalons mandskab kæmper, og han fik også mulighed for at tale med hele besætningen.

 

fc på absalon

Skansevagt på Absalon inspiceres af general Flemming Lentfer. Foto: Absalon

 

Operation Inherent Resolve - Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske kontrol- og varslingsoperatører fra Hold 26 indgår fortsat i 24/7-operationerne ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force basen i staten South Carolina.

 

pattonHall

Operatørerne arbejder i US Army Central (ARCENT) bygningen med navnet ”Patton Hall”. Foto: OIR.

 

Det danske bidrag understøtter afviklingen af de mange luftoperationer i Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten under kaldenavnet ”Kingpin” sammen med USA og tre andre koalitionspartnere; England, Australien og Canada.

 

De danske operatører arbejder primært om natten og formiddagen, hvor der erfaringsmæssigt gennemføres flest operationer og missioner i OIR’s missionsområde. Operationstempoet er fortsat højt og ofte komplekst om natten, hvorfor danskernes store erfaringsniveau kommer i spil under afvikling og kontrol af de mange forskellige typer af luftoperationer, der stadig foregår.

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater

 

Skibstrafikken passerer støt og stabilt gennem Hormuz-strædet overvåget af Operation AGENOR. Den franske fregat FS Languedoc sikrer, at AGENOR aktivt støtter den frie sejlads i området og passage gennem strædet. En vigtig opgave til søs er at ledsage handelsskibe gennem Hormuz-strædet, når et skibs ejer anmoder om det.

 

Disse anmodninger om ledsagelse koordineres af AGENOR-staben i land gennem den funktion, der kaldes NCAGS (Naval Cooperation and Guidance of Shipping). NCAGS-funktionen er for tiden bemandet med en dansker og en belgier, der begge er officerer af reserven. Det er et godt eksempel på, hvordan reservister med en kombination af relevante militære og civile kompetencer er med til at skabe værdi for en operation som AGENOR.

 

fra Languedoc

Den franske fregat FS Languedoc har i den forløbne uge ledsaget to handelsskibe gennem Hormuz-strædet. Foto: PAO FS Languedoc.

 

NATO Mission Iraq – træningsbidraget, Bagdad Irak

Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 69 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til fire møder indenfor den internationale zone (Green Zone) og 23 møder udenfor den internationale zone (Red Zone). Der har været én tur til skydebanen.

 

Det danske Close Protection Team, der står for sikkerheden for ledelsen af NATO Mission Iraq, har eskorteret til fire møder indenfor den internationale zone (Green Zone) og seks møder udenfor den internationale zone (Red Zone). Der har været én tur til skydebanen.

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskorteopgaven er fordelt over estiske, spanske og polske force protection-delinger, som under danske ledelse, har gennemført 19 ture i den internationale zone og 20 ture udenfor den internationale zone.

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget – Al Assad Air Base

I den seneste uge har det danske helikopterbidrag fløjet syv missioner. Missionerne har primært være transport af passagerer og gods for både Nato Mission Iraq og Operation Inherent Resolve. I alt er der transporteret fem personer og 3.040 kg gods.

 

heldet

Ørkenen i Anbar-provinsen set fra bagrampen på en dansk EH101-troppetransporthelikopter. Foto: NMI

KFOR - Kosovo

De danske soldater i Camp Film City i Kosovos hovedstad, Pristina, er efter en lang pause på grund af covid-19 igen i gang med den udadvendte del af deres opgaver. Det betyder, at de kan interagere direkte med borgerne i landet igen.