Et kig ud af bagenden på en dansk EH101-helikopter over Irak.

Et kig ud af bagenden på en dansk EH101-helikopter i Irak. Foto: NMI-Heldet / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget Al Assad Air Base, Irak

Det danske helikopterbidrag har gennemført én mission den seneste uge.

 

Det danske bidrag har i den seneste tid trænet formationsflyvning med amerikanske CH-47 Chinook-helikoptere. Med den træning er helikopterbidraget blevet certificeret til at flyve operationer med dem. Det betyder, at de danske helikoptere nu kan løse opgaver i missionsområdet sammen med den amerikanske enhed, hvis der skulle blive behov for det.

 

På billederne ses Therthar Lake med dansk EH101 og amerikansk CH-47 i formation.

På billederne ses Therthar Lake med dansk EH101 og amerikansk CH-47 i formation.

På billederne ses Therthar Lake med dansk EH101 og amerikansk CH-47 i formation. Foto: NMIHELDET / Forsvaret

 

NATO Mission Iraq – Træningsbidraget i Bagdad, Irak

Det danske bidrag til den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 34 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad samt kørsel med chefen for missionen.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til syv møder indenfor den internationale zone (Green Zone) og otte møder udenfor den internationale zone (Red Zone).

 

Det danske Close Protection Team, der står for sikkerheden for ledelsen for Nato Mission Iraq, har eskorteret til fire møder indenfor den internationale zone og et møde udenfor den internationale zone. Der har været en tur til skydebanen.

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskorteopgaven er fordelt over estiske, spanske og polske force protection-delinger, som er under danske ledelse, har gennemført tre ture i den internationale zone og 14 ture udenfor den internationale zone.

 

Aktivitetsniveauet i missionen er lavere end tidligere. Det skyldes sikkerhedsmæssigt begrænsede muligheder for at køre i begge zoner. Al helikopterflyvning i Bagdadområdet er også indstillet i en periode.

 

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater

Maritime patruljefly fra Frankrig er et vigtigt redskab i Operation AGENORs værktøjskasse. Flyene kan dække et stort område på forholdsvis kort tid og dermed give et godt overblik over situationen til søs, så indsatsen af AGENORs skibe kan prioriteres optimalt.

 

Flybesætningerne roterer med jævne mellemrum, og i den forløbne uge var en ny flybesætning på besøg i AGENORs hovedkvarter for at blive orienteret om den aktuelle situation og planerne for den kommende tid. Et andet mindst lige så vigtigt formål med besøget var, at besætningen og staben kunne mødes og lære hinanden at kende for at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet.

 

Skibstrafikken i Hormuz-strædet overvåges med franske maritime patruljefly af typen Atlantique 2.

Skibstrafikken i Hormuz-strædet overvåges med franske maritime patruljefly af typen Atlantique 2. Foto: EMASOH-AGENOR / Forsvaret

 

Operation Inherent Resolve - operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske kontrol- og varslingsoperatører fra Air Control Wing på Flyvestation Karup indgår fortsat i 24/7 operationerne ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force Base i South Carolina (se billede).

 

Det danske ACW OIR bidrag støtter døgnet rundt afviklingen af de stadig mange luftoperationer under Operation Inherent Resolve i Mellemøsten fra operationscentret med kaldenavnet ”Kingpin” sammen med USA og tre andre koalitionspartnere; England, Australien og Canada. De danske operatører arbejder primært om natten og formiddagen, hvor der erfaringsmæssigt gennemføres flest og mest komplekse missioner i missionsområdet.

 

Operationstempoet er fortsat højt i operationens ansvarsområde, hvorfor danskernes erfaringsniveau kommer i spil under afvikling og kontrol af de mange forskellige typer af luftoperationer, der stadig foregår.

 

Hold 27 er ankommet og skal i den kommende uge påbegynde deres træning og certificering, så de er klar til at overtage opgaven.

 

Missionens internationale sammensætning ses tydeligt på missionens ærmemærker.

Missionens internationale sammensætning ses tydeligt på missionens ærmemærker. Foto: OIR Operatørbidraget / Forsvaret

Fakta

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.

Operatører fra Flyvevåbnet bidrager til koalitionens luftoperationer. De er udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater. Det danske bidrag omfatter også et stabsbidrag til koalitionens hovedkvarter. 

 

Læs mere om det danske bidrag til kampen mod ISIL.