Det danske støttelement på skydebane.

Det nationale støtteelement ved Resolute Support missionen i Afghanistan har haft en rolig uge, hvor soldaterne har haft mulighed for at komme på skydebanen og træne våbenbetjening og skydning.

Af Forsvarskommandoen

 

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge atter kunnet genoptage aktiviteterne. Det danske sikrings- og eskortebidrag har løst 43 opgaver i forbindelse med missionens opgave med at rådgive det irakiske forsvarsministerium og den irakiske forsvarsstab.

 

NMI missionen har også åbnet op for dele af mødeaktiviteten udenfor Union III-området i Bagdad.

 

De foranstaltninger, der tidligere var gældende på grund af en øget trussel, er blevet ophævet, og der forventes igen en stigning i aktiviteter i hele Bagdad.

 

Det dansk-ledede sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 23 møder indenfor den internationale zone (Green zone) og 15 møder udenfor den internationale zone (Red Zone). Der er også blevet gennemført fem rekognosceringsture i og omkring Bagdad.

 

 

Resolute Support Mission – Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har brugt ugen på repetition og omskolinger til køretøjer, så de kan opretholde de fornødne færdigheder under missionen.

 

Det nationale støtteelement har haft en rolig uge. Der har været mulighed for at komme en tur på skydebanen og træne våbenbetjening og skydning.

 

Tirsdag den 12. januar blev der afholdt medaljeparade for det internationale militærpolitis (IMP) hold 12. Her blev chefen og næstkommanderende for IMP tildelt den estiske medalje for deltagelse i internationale operationer af 1. grad. Årsagen til tildelingen af medaljen var ”en særlig indsats for at integrere og tilsikre, at det estiske bidrag under missionen blev en naturlig del af enheden uden skelen til nationalitet.”

 

Chefen og næstkommanderende for militærpolitiet med den estiske medalje for deltagelse i internationale operationer af 1. grad.

Chefen og næstkommanderende for militærpolitiet med den estiske medalje for deltagelse i internationale operationer af 1. grad.

 

På Hamid Karzai International Airport North har covid-19 været støt stigende det meste af ugen. Bevægelse mellem lejrene er meget begrænset, og der ingen meldinger om, at restriktionerne vil blive lempet.

 

 

Operation Inherent Resolve

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19 restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver løbende justeret.

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer.