Militærpolitiet og gaster fra fregattens boardinghold genopfrisker procedurer for håndtering af tilbageholdte.

Under forlægningen til Guineabugten er Frømandskorpsets både blevet sat i vandet for at øve selve sætningen fra flex-dækket, men også for at teste kommunikationsudstyr. Foto: Anders V. Fridberg / Forsvaret

Gulf of Guinea-missionen, Guineabugten ud for det vestlige Afrika

Fregatten Esbern Snare forlod Flådestation Frederikshavn den 24. oktober, og fregatten har siden haft kursen sat mod operationsområdet i Guineabugten ud for det vestlige Afrika. Her er fregatten fra begyndelsen af november og seks måneder frem indsat for at beskytte den civile skibsfart i området mod pirateri. 
 
Den lange forlægning bruges til øvelse, uddannelse, rutinering og anden klargøring til opgaven i Guineabugten. Besætningen og de eksterne bidrag øver blandt andet i at operere med Seahawk- helikopteren i både dagslys og mørke. 
 
Frømandskorpsets motorbåde (RHIB’er) er blevet sat og bjærget fra flex-dækket, så flere besætningsmedlemmer har fået indarbejdet rutinerne for det. Skibets eget boardinghold træner procedurer for håndtering af tilbageholdte i samspil med bidraget fra militærpolitiet, og besætningen har klargjort deres klart-skibs-udrustning. På fregattens hospital har lægeholdet fra Forsvarets Sanitetskommando haft travlt med at gøre klar til håndtering af syge og sårede.
 
Tiden under forlægning anvendes også til vedligeholdende træning af interne procedurer så som mand over bord, brand og havari mv. Det er normal procedure under alle sejladser, men det er særlig vigtigt, når fregatten har så mange eksterne bidrag ombord.
 
Se video her:
 
 
Sejladsen mod syd er forløbet i forholdsvis rolig sø, så også de mange eksterne bidrag, der er med på skibet, har haft mulighed for at vænne sig til at sejle eller, som det hedder på havet, finde deres søben. Temperaturen er steget markant siden skibet forlod de hjemlige breddegrader, og det giver mulighed for en gradvis akklimatisering inden fregatten rammer det varmere vand og vejr ved Afrika. 
 
 

Baltic Air Policing – Siauliai, Litauen

Denne uge har det danske F-16 bidrag til Baltic Air Policing opgaven i Baltikum blandt andet trænet med litauiske soldater ved et skydeterræn, hvor litauerne skulle tilkalde F-16 kampflyene og udpege mål på jorden på piloterne. 
Lørdag havde den litauiske garnison familiedag med besøg fra litauiske officersskole. F-16 detachementet støttede her med fly i luften, og soldater på jorden ved arrangementet til blandt andet at svare på spørgsmål om tilstedeværelsen og samtræningen med litauerne.
 
Der har været en enkelt skarp aktivering denne uge, og indtil dags dato er der blevet fløjet 45 patruljeflyvninger, heraf 11 skarpe aktiveringer.
 

foto af FLYMAG Søren Augustesen
Foto: FLYMAG/Søren Augustesen


NATO Mission Iraq – Irak

Det har været en travl uge for sikrings- og eskortekompagniet med mange transportopgaver med rådgivere i Bagdad. Samtidig forberedes overdragelse til næste hold danske soldater.
Vejret i Bagdad har ændret sig meget over de sidste tre uger og soldaterne har i ugens løb for første gang oplevet dage med skyer og regn.   
 
Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 75 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.
 
Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 9 møder indenfor den internationale zone (Green zone) og 23 møder udenfor den internationale zone (Red Zone). Hertil har enheden gennemført 1 rekognosceringstur og 2 ture til skydebanen.
 
Det danske Close Protection Team har eskorteret til 5 møder indenfor den internationale zone, og 4 møder udenfor den internationale zone. 
 
De internationale bidrag til sikrings- og eskortekompagniet er fordelt over estiske, spanske og polske sikrings-delinger, som under danske ledelse har gennemført 12 ture i Green Zone og 21 ture i Red Zone.
 
 
NMInov2021
 

Helikopterdetachementet – NATO Mission Irak, Al Asad-luftbasen i Irak

Fredag den 29. oktober overtog hold 3 ansvaret for opgaveløsningen for helikopterbidraget under NATO Mission Iraq.
 
Det blev markeret med parade og overdragelse af fane i helikopterdetachementets ”store” hangartelt med deltagelse af amerikanske, spanske og polske samarbejdspartnere. 
 
Sideløbende med overdragelse og afsked med hold 2 personel er der gennemført vip- og transportflyvninger, samt træningsmissioner for hold 3’s besætninger. 
 
Samlet er der i den forgangne uge flyttet 49 passagerer og 480 kg gods med en sammenlagt flyvetid på 6 timer og 53 minutter.
 
 
 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske operatører integreret i US Air Force 727th Expeditionary Air Control Squadron har i denne uge set et lille fald i antallet af vagter og konsoltimer. Det skyldes et stort fokus på uddannelse af nye operatører i forbindelse med rotation af personel tilknyttet den amerikanske overvågningsenhed. 
Bidraget yder fortsat støtte til afvikling af flymissioner i rammen af Operation Inherent Resolve.