Spanske soldater ombord på dansk Merlin-helikopter.

Spanske soldater ombord på dansk Merlin-helikopter. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Gulf of Guinea-missionen - Guineabugten ud for det vestlige Afrika

Esbern Snare er efter et havneophold i Tema for at hente forsyninger i sidste uge nu tilbage på patrulje i operationsområdet.

 

Både vejret i Guineabugten og vintervejret hjemme i Danmark har lejlighedsvist haft indflydelse på muligheden for satellitkommunikationen ombord, hvilket har vanskeliggjort planlagte videokonference-møder og koordination med myndighederne i Danmark omkring de ombordværende frihedsberøvede pirater.

 

Det varme vejr, der har budt på dagstemperaturer over 30 grader, har blandt andet givet fregattens Seahawk-helikopter mulighed for testflyvninger under tropiske forhold med høj lufttemperatur og moderat vind. Det er viden, som gør, at de operative begrænsninger for at anvende og indsætte helikopteren har kunnet udvides.

 

Skibets daglige rutiner er blevet tilpasset de nye forhold med varetagelse af piraterne ombord, hvor blandt andre boardingholdet har fået nye arbejdsopgaver med at assistere militærpolitiet i forbindelse med bevogtning, håndtering og daglige gårdture på dækket for de frihedsberøvede. Omfanget og behovet for overvågning og bevogtning har medført, at både gaster og befalingsmænd fra boardingholdet primært har været beskæftiget med disse opgaver siden tilbageholdelsen.

 

De frihedsberøvede pirater har ligeledes i ugens løb haft mulighed for at kontakte deres familier i Nigeria telefonisk, og de har via videokonference haft mulighed for at mødes med deres beskikkede forsvarsadvokater i Danmark.

 

I ugens løb er fregattens våbensystemer blevet testet ved bl.a. testskydning af skibets ene 35 mm nærforsvarsvåbensystem efter udskiftning af magasin i forbindelse med seneste havneophold i Tema, Ghana.

 

På grund af anden aktivitet blev den første gudstjeneste i kirkeåret først afholdt mandag den 29. november. Efter ønske fra besætningen blev der også holdet aftensgudstjeneste, så hele besætningen fik mulighed for at deltage i den første adventsgudstjeneste. Den første december blev traditionen tro markeret ombord med bagning af æbleskiver og fælles juleklip.

 

NATO Mission Iraq – Irak

Det multinationale sikrings- og eskortekompagni har gennemført de sidste overleveringsture til næste hold i både den internationale zone (green zone) og den internationale zone (red zone), hvorfor kompagniet til slut på ugen var på maksimum kapacitet i forhold til grupper.

 

Kompagniet løser løbende eskorteopgaver og har enheder dedikeret til beredskabsstyrke på kort tilkald. Derudover er der gennemført ture til skydebanen for at vedligeholde færdigheder.

 

Julestemningen har indfundet sig, og soldaterne har hygget sig med at udfærdige mere eller mindre kreative adventskranse og kalenderlys. Det fra Danmark tilsendte julebag er ligeledes faldet i god jord.

 

Helikopterdetachementet – NATO Mission Irak, Al Asad luftbasen i Irak

Helikopterbidraget har i den seneste periode gennemført tre missioner. To til Bagdad i samarbejde med amerikanske Task Force RAPTOR. En til Erbil i samarbejde med spanske Task Force TORO. I forlængelse af missionen til Erbil blev der rutinemæssigt øvet støvlandinger i terrænnet omkring Al Asad-luftbasen, så besætningsmedlemmerne opretholder deres færdigheder i denne disciplin.

 

Der er på de tre missioner inklusiv træningsflyvning blevet flyttet 67 personer og 907 kg gods med en sammenlagt flyvetid på 8 timer og 36 minutter.

 

Spanske soldater stiger ombord på den danske Merlin helikoptere.

Spanske soldater stiger ombord på den danske Merlin helikoptere. Foto: Forsvaret

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC). Herfra koordineres og kontrolleres flymissioner i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Til støtte for Operation Inherent Resolve gennemføres hver dag et stort antal flymissioner, herunder lufttankning, kampflymissioner samt en lang række efterretningsindhentningsmissioner med bl.a. Unmanned Aerial Vehicles (UAV), bedre kendt som droner. CRC’en – med callsign KINGPIN – på Shaw Air Force Base i South Carolina udgør omdrejningspunktet for den sikre afvikling af de planlagte flymissioner til støtte for operationen.

 

Udover det operative personel på vagtholdene i South Carolina, består CRC’en også af en lang række mindre detachementer i Mellemøsten, som opstiller og vedligeholder radar- og radiostationer for at sikre, at CRC’en altid har ’øjne og ører’ de rigtige steder. I denne uge har de danske operatører bl.a. pakket ’care-packages’ til disse ikke dansk-bemandede detachementer i anledning af julen.