Det Nationale Støtteelements hold 13 og hold 14 gør honnør, mens Dannebrog stiger til tops.

Det Nationale Støtteelements hold 13 og hold 14 gør honnør, mens Dannebrog stiger til tops. Foto Resolute Support / Forsvaret  

Af Forsvarskommandoen

 

Resolute Support, Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har været beredskabsstyrke denne uge. Det betyder, at de skal være klar til at yde støtte til koalitionens enheder i Kabul, hvis de har brug for støtte.

 

Det Nationale Støtteelements hold 14 ankom til Hamid Kazai International Airport North (HKIA N) tidligt i uge 5 og har nu officielt overtaget efter hold 13. Det blev markeret ved at hejse Dannebrog.

 

Fanen overdrages fra Hold 13 til Hold 14.

Fanen overdrages fra Hold 13 til Hold 14.

 

Deployable Communication and Information System Module Echo, der er kommunikationsspecialister fra Føringsstøtteregimentet, er kommet på plads i HKIA N og er gået i gang med opgaven med at oprette og vedligeholde de kommunikationsplatforme, som missionen bruger i Afghanistan. De har sendt medarbejdere til Herat og Mazar-e Sharif, som skal være med til at varetage opgaverne derfra.

 

I HKIA N er covid-19 faldet markant igennem ugen. Der er stadig dagligt smittede, men niveauet er lavere end foregående uger. Bevægelse mellem lejrene er fortsat meget begrænset.

 

 

NATO Mission Iraq - Irak

Sikrings- og eskortebidraget har i løbet af ugen løst i alt 39 sikrings- og eskorteopgaver til støtte for missionens opgave med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og forsvarsstab.

 

Opgaverne er fordelt på 13 eskorter i green-zone, 16 i red-zone, seks rekognosceringsture, samt fire ture til skydebanen for at vedligeholde færdigheder.

 

Derudover har de spanske og polske delinger ved sikringsbidraget kørt i alt 16 sikringseskorteopgaver i red- og green-zone.

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra luftbase i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet, De Forenede Arabiske Emirater

 

Atlantic 2 flyet overflyver operationsområdet for at indsamle data, der kan bidrage til et samlet situationsbillede. Foto: OP AGENOR

Atlantic 2 flyet overflyver operationsområdet for at indsamle data, der kan bidrage til et samlet situationsbillede. Foto: Operation AGENOR / Forsvaret

 

Operation AGENOR i Abu Dhabi har i et stykke tid haft tilknyttet den franske destroyer, Jean Bart. I forrige uge ankom et nyt fransk maritimt Atlantic 2 overvågningsfly og besætning til AGENOR. Begge enheder bidrager til at danne et samlet billede over operationens ansvarsområde.

 

Atlantic 2 flyet overflyver operationsområdet for at indsamle data, der kan bidrage til et samlet situationsbillede. Foto: OP AGENOR

Atlantic 2 flyet overflyver operationsområdet for at indsamle data, der kan bidrage til et samlet situationsbillede. Foto: Operation AGENOR / Forsvaret

 

I den seneste uge har den danskledede, europæiske stab haft fokus på de tilknyttede enheders operationer i og omkring Hormuz-strædet med henblik på at sikre den frie gennemsejling for handelsskibe. Flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen overtog kommandoen over styrkerne i Operation AGENOR den 13. januar, og det danske stabsbidrag omfatter i alt et dusin danske officerer og befalingsmænd.

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

 

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.