Det nationale støtteelement giver instruks til de nye soldater

Soldater fra det nationale støtteelement i Afghanistan giver instruks til de nye soldater.

Af Forsvarskommandoen

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater

I den forgangne uge har det danske stabsbidrag og Operation AGENOR i Abu Dhabi blandt andet gennemført flyvninger med det franske maritime overvågningsfly, Atlantic 2.

 

Flyet bidrager til at skabe et samlet billede over operationens ansvarsområde, og i et stykke tid har medlemmer af staben haft mulighed for at komme med om bord under flyvningerne.

 

Når de relevante stabsmedlemmer er med på flyvningerne, får de et overblik over missionsområdet og forståelse for de termer, som flybesætningen anvender i deres tilbagemeldinger.

 

For nylig var Operation AGENORs chef, flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen, (i midten) med på en flyvning over Hormusstrædet. Foto: EMASOH

For nylig var Operation AGENORs chef, flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen, (i midten) med på en flyvning over Hormusstrædet. Foto: EMASOH

 

 

Resolute Support - Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har i den seneste uge været beredskabsstyrke. Det indebærer at de skal være klar til at yde støtte til koalitionens enheder i Kabul, hvis det viser sig nødvendigt at yde for støtte.

 

For det nationale støttelement og det danske element, som blandt andet fungerer som bindeled mellem missionens soldater og Danmark har ugen været mere stille end gennemsnittet, da der har været vinterferie i Danmark. De nytilkomne soldater i det nationale støttelement har brugt tiden på at komme ordentligt på plads.

 

Postkontoret håndterer pakker fra feltposten.

Postkontoret håndterer pakker fra feltposten.

 

Deployable Communication and Information System Module Echo (DCM-E) er nu færdige med at teste deres systemer. De er nu i gang med almindelig drift.

 

I Hamid Karzai International Airport North er antallet af Covid-19-tilfælde faldet en smule igennem den sidste periode. Der er nu flere dage uden nysmittede, så det  går i den rigtige retning. Bevægelse mellem lejrene er dog fortsat meget begrænset.

 

 

NATO Mission Iraq - Irak

Sikrings- og eskortebidraget har i løbet af ugen løst i alt 33 sikrings- og eskorteopgaver til støtte for missionens opgave med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og forsvarsstab.

 

Opgaverne er fordelt på 13 eskorter i green-zone, 15 i red-zone, to rekognosceringsture, samt tre ture til skydebanen for at vedligeholde færdigheder.

 

Derudover har de spanske og polske delinger ved sikringsbidraget kørt i alt 15 sikringseskorteopgaver i red- og green-zone.

 

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.