der har ingen flyvninger været i perioden.

Ingen missioner i perioden.

Af Forsvarskommandoen

Baltic Air Policing – Siauliai, Litauen
Flyvning i den forgangne uge var præget af udfordringer på vejrsiden med det resultat, at der ikke blev fløjet på to af de seks planlagte flyvedage. Det skyldtes problemer med anflyvningssystemet på basen, hvor bidraget holder til. Det betyder, at flyene under de givne vejrforhold skal have to alternative, egnede landingspladser til rådighed, og hvis det ikke er muligt, aflyses den planlagte flyvning.

 

Bidraget har gennemført og har planer om fortsat at gennemføre træning i støtte til enheder på jorden sammen med litauiske joint terminal attack controllers, som er soldater på jorden, der kan guide flyene i at ramme mål på jorden.

I den kommende uge planlægger bidraget desuden træning sammen med det italienske detachement på Amari-basen i Estland.

Derudover har der i løbet af onsdag og torsdag været udskiftning af detachementets hovedstyrke. Dette er forløbet smertefrit og uden at påvirke operationerne.

Der har ikke været nogen skarpe aktiveringer den seneste uge.

Der er dags dato gennemført 34 flyvninger, hvoraf 10 er skarpe aktiveringer.

 

NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak
Den seneste uge har været præget af lav aktivitet i kølvandet på det irakiske valg. Der har også været lav aktivitet på rådgiversiden og derved også for behovet for kørsler i Bagdad. Den reducerede aktivitet har bidraget brugt til vedligeholdelse, træning og de indledende skridt til den forestående udskiftning, når næste hold kommer inden længe.

 

Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 28 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og forsvarsstab i og omkring Bagdad samt kørsel med chefen for missionen generalløjtnant Michael Lollesgaard.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til tre møder inden for den internationale zone (Green zone) og ni møder uden for den internationale zone (Red Zone) samt en tur til skydebanen.

 

Det danske Close Protection Team har eskorteret til to møder inden for den internationale zone og to møder uden for den internationale zone.

De internationale bidrag til sikrings- og eskorteopgaven, som er under dansk ledelse, har gennemført seks ture i den internationale zone og ni ture udenfor.

stemmeprocenten til kommunalvalget var på over 75.

De danske soldater i Irak og Kuwait har også selv afholdt valg. Kommune- og regionsvalg blev gennemført søndag den 17. oktober, hvor de udpegede valgtilforordnede åbnede valgstederne. Stemmeprocenten blev på 75,23 %.

 

NATO Mission Iraq, helikopterbidraget - Al Assad-luftbasen, Irak
Bidraget har i perioden gennemført en mission til Erbil. Der blev på turen flyttet 12 passagerer og 300 kg gods.

 

Der er blevet gennemført eftersyn af helikopterne, og der er derfor ikke fløjet flere missioner.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA
Operatørbidragets Hold 28 er nu ankommet for at afløse Hold 27. Det nyankomne hold af kontrol- og varslingsoperatører er godt trænet hjemmefra, men visse forhold om anvendelse af systemer og procedurer kan først trænes ved ankomst til det amerikanske operationscenter. Der arbejdes derfor for at klæde det nye hold bedst muligt på, inden de overtager ansvaret for opgaveløsningen.

 

Fakta

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om enhanced Forward Presence her

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater. Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 soldater, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019. Opgaven i Hormuz-strædet er overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal støtte skibsfartens frie bevægelighed i området. Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater om bord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.