De 12 nye danske stabsmedlemmer ankom til Abu Dhabi den 4. januar. Efter 11 dages standard Covid-19 isolation er man nu i fuld gang med de daglige rutiner i den Operation AGENOR’s stab. Foto: OP AGENOR

De 12 nye danske stabsmedlemmer ankom til Abu Dhabi den 4. januar. Efter 11 dages standard Covid-19 isolation er man nu i fuld gang med de daglige rutiner i den Operation AGENOR’s stab. Foto: Presseofficer Operation AGENOR / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Operation AGENOR – Abu Dhabi

Den danske flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen overtog kommandoen som styrkechef for Operation AGENOR den 13. januar. Missionen støtter den fri bevægelighed for skibe i og omkring Hormuz-strædet. Carsten Fjord-Larsen og det danske stabsbidrag på et dusin danske officerer og befalingsmænd har siden overdragelsen været operative i den internationale stab i Abu Dhabi.

 

I sidste uge ankom en ny besætning til AGENORs maritime overvågningsfly, Atlantic 2, som det franske forsvar har udsendt til missionen. Flyet bidrager blandt andet til at skabe et samlet billede over operationens ansvarsområde. En del af stabens opgaver har i denne forbindelse været fokuseret på Atlantic 2s opgaver og briefinger til og fra flyets besætning. Ud over det franske fly er der lige nu også tilknyttet en fransk fregat til Operation AGENOR.

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Det danske sikrings- og eskortebidrag i Irak har i den seneste uge løst 49 opgaver til støtte for missionens opgave med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og forsvarsstab. Opgaverne er fordelt på 15 eskorter inden for den internationale zone (Green zone), 16 uden for (Red zone) og 18 rekognosceringsture i og omkring Bagdad.

 

 

Resolute Support - Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har været beredskabsstyrke i den seneste uge. Det betyder, at de skal være klar til at yde støtte til koalitionens enheder i Kabul, hvis det skulle blive nødvendigt.

 

Det Nationale Støtteelement (NSE Hold 13) afholdt deres planlagte medaljeparade. Den danske øverstkommanderende, oberst Timm Willum Larsen, uddelte NATO-medaljen til de danske soldater.

 

Klar til medaljeparade

Soldaterne fra det nationale støtteelement hold 13 står klar til medaljeparade. Fotos: Forsvaret

 

Medaljer klar til overrækkelse

NATO-medaljerne er klar til at blive tildelt af den danske øverstkommanderende oberst Timm Willum Larsen.

 

I Hamid Karzai International Airport North (HKIA) har antallet af covid-19-tilfælde være faldende. Der er stadig dagligt smittede, men niveauet er lavere end i de foregående uger. Bevægelse mellem lejrene er fortsat meget begrænset.

 

Søren og Jesper, som er henholdsvis chef og næstkommanderende for det Internationale Militærpoliti (IMP) i Kabul, blev den 30. januar ved en mindre højtidelighed tildelt en Commanders Coin af brigadegeneral Samet Yuksel, som er chef for HKIA.

 

MP'ere med commanders coin

Søren og Jesper med Commanders Coin sammen med brigadegeneral Samet Yuksel.

 

”De modtager den for den ekstraordinære indsats begge har ydet til missionen, samarbejdspartnere og ikke mindst for forståelsen for at opnå succes i et multikulturelt miljø. Uagtet hvilke udfordringer og opgaver, som IMP har stået overfor, er de blevet løst meget tilfredsstillende med stor ros og anerkendelse til følge,” sagde brigadegeneral Samet Yuksel.

 

Commanders Coin er ikke en medalje men en personlig mønt, som militære chefer giver til samarbejdspartnere som en personlig gestus.

 

 

Operation Inherent Resolve - Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver gradvist løftet eller justeret.

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.