hormuz

Den franske fregat FS Guépratte bidrager sammen med et fransk overvågningsfly til opbygningen at et maritimt billede af Operation AGENOR’s operationsområde i og omkring Hormusstrædet. Foto: FS Guépratte/Operation AGENOR.  

Af Forsvarskommandoen

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet, De Forenede Arabiske Emirater

I øjeblikket har Operation AGENOR tilknyttet den franske fregat FS Guépratte. Fregatten bruger blandt andet skibets Panther helikopter til maritim overvågning af Operation AGENOR’s ansvarsområde. Allerede i løbet af fregattens første 10 dages indsættelse havde helikopteren været i luften i mere end 30 timer.

 

Ud over FS Guépratte er operationen fortsat støttet af et fransk Atlantique II overvågningsfly.

 

Atlantique II-flyvningerne og FS Guéprattes sejlads er samlet med til at opbygge et maritimt billede af regionen. En oversigt over 'The pattern of life' er et afgørende arbejdsredskab for den internationale, dansk-ledede stab i Abu Dhabi, som i øjeblikket har tilknyttet personel fra Frankrig, Danmark, Grækenland, Holland og Belgien.

 

Netop fra Belgien var der i løbet af ugen fint besøg, idet den belgiske forsvarschef, admiral Michel Hofman, besøgte hovedkvarteret. Efter at have fået en briefing om EMASOH og Operation AGENOR’s opgaver, takkede admiral Hofman den danske styrkechef Carsten Fjord-Larsen og den øvrige stab for indsatsen, der bidrager til at skabe tryghed for den civile skibstrafik i Hormusstrædet og Golfen.

 

chef Agenor

Den belgiske forsvarschef, admiral Michel Hofman, th., besøgte i sidste uge det dansk-ledede styrkehovedkvarter i Abu Dhabi. Foto: Morten Fredslund/Operation AGENOR

 

 

Resolute Support, Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har startet en periode som beredskabsstyrke. Det indebærer, at de skal være klar til at yde støtte til koalitionens enheder i Kabul, såfremt disse har brug for støtte.

 

For it- og kommunikationsspecialisterne ved Deployable Communication and Information System Module Echo er dagligdagen gået med driftsopgaver. Der er for tiden ikke mange store opgaver, hvilket betyder at alle deres it-systemer virker.

 

I Hamid Karzai International Airport North har antal smittede med Covid-19 været stabilt og meget lavt henover ugen. Intet tyder i øjeblikket på, at Covid-19 vil begynde at stige voldsomt igen. Bevægelse mellem lejrene er fortsat meget begrænset.

 

c17

Et C-17 transportfly med forsyninger til de danske soldater.

 

c17 ramp

Materiel fjernes fra fly og køres ind til soldaterne.

 

palet på truck KAIA
parade Kabul

Danske soldater fra DCM E-kompagniet får overrakt NATO-medaljer.

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

COVID-19-restriktionerne på basen - og i landet - er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret, og bidraget er netop blevet vaccineret som del af det amerikanske militærs udrulning af vacciner til de tilstedeværende soldater.

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge gennemført 68 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 6 møder indenfor den internationale zone (Green zone) og 26 møder udenfor den internationale zone (Red Zone) inklusiv ture på skydebanen.

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskortekompagniet er fordelt over lettiske, spanske og polske sikrings-delinger, som under danske ledelse har gennemført 18 ture i Green zone og 15 ture i Red zone samt 3 recognoseringsture.

 

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.