rådgivning NMI

Ann Kate Pedersen (i sort jakke) er udsendt til NATO Mission Iraq (NMI) med titel af Women, Peace and Security Coordinator.

Af Forsvarskommandoen

 

”I juni måned 2022 deltog jeg som gæste-oplægsholder ved en workshop om kvinders arbejdsvilkår i det militære system. Deltagerne var en gruppe på 20 irakiske kvinder fra sikkerhedstjenesten i det irakiske forsvarsministerium, der i deres arbejde er udfordret af det traditionelle køns- og familiemønster; det gælder for eksempel manglende støtte fra familien, anerkendelse af deres professionelle arbejde og mulighederne for forfremmelse. Det er dygtige og modige kvinder, som i dette lukkede og trygge rum kunne diskutere deres udfordringer frit.”

 

Det fortæller Ann Kate Pedersen, som er udsendt til NATO Mission Iraq (NMI) for Freds- og Stabiliseringsberedskabet i Udenrigsministeriet frem til foråret 2023. Hun har titlen Women, Peace and Security Coordinator.

 

Med titlen følger det store stykke arbejde med at hjælpe de irakiske myndigheder med at implementere en national handlingsplan vedrørende FN resolution 1325, ”Women, Peace and Security.”

 

FN’s Sikkerhedsråd vedtog resolution 1325 i år 2000. Den slår fast, at kvinder har samme ret som mænd til at blive inddraget meningsfuldt i arbejdet for fred og sikkerhed i konfliktområder – og at det giver mening på længere sigt at involvere kvinderne. Irak er det første mellemøstlige land, der har vedtaget en national handleplan på baggrund af resolutionen.

 

rådgiver NMII

Dansk rådgiver Ann Kate er nummer fire fra venstre i sort jakke.

Kvinder skal være bedre repræsenteret

”Den irakiske handleplan anerkender den indflydelse, den igangværende konflikt har på kvinder i landet. Kvinder står over for adskillige vanskeligheder som tilbageholdelse, isolation, usikkerhed og lidelser, der kommer af fordrivelse og tvangsfordrivelse. De er også sårbare i forhold til at blive udsat for seksuel vold i alle dens former,” forklarer Ann Kate.

 

Hun har med godt 41 års erfaring fra Politiet i rygsækken påtaget sig opgaven med at koordinere og yde rådgivning omkring kvinder, fred og sikkerhed. Det gælder både internt i NATO mission Iraq samt i de irakiske forsvars- og sikkerhedsinstitutioner. Hun rådgiver i forhold til inklusion af kvinder i konfliktforebyggelses- og rekonstrueringsprocesser, beskyttelse af kvinder og piger i konfliktsituationer samt omkring forebyggelse af seksuelle overgreb og kønsbaseret vold.

 

”Vi holder møder, workshops og seminarer, yder rådgivning og støtter interne undersøgelser. Vi hjælper også med revidering af undervisningsplaner og -materialer, og vi underviser irakerne på et plan, så de kan undervise andre irakere – det man kalder ”train the trainers,” fortæller Ann Kate.

 

En anden del af arbejdet går ud på at få flere kvinder repræsenteret i det irakiske forsvar og i det hele taget på at sætte den irakiske handlingsplan for kvinder på dagsordenen i de irakiske militære institutioner.

 

”Irak er et land med store udfordringer. Irakiske kvinder får ikke den samme militære uddannelse som mænd, da de ikke er operative men typisk er civile akademikere. Men de er engagerede og nysgerrige i undervisningen omkring ”inklusion af et kønsperspektiv i militære operationer,” og det er en positiv og god oplevelse at tale med dem,” siger Ann Kate og tilføjer:

 

”Arbejdet med at styrke kvinders rettigheder og indflydelse i konfliktområder er meget meningsfuldt. Jeg er sikker på, at vi er med til at gøre en forskel, selvom det er en lang og vanskelig proces.”