Modtager af Forsvarets Idrætspris 2021 Benny Berg Kristensen og forsvarschef Flemming Lentfer

Benny Berg Kristensen modtog Forsvarets Idrætspris 2021 ved en ceremoni hos forsvarschef general Flemming Lentfer den 20. januar 2022. 

Af Forsvarskommandoen

 

40 år. Så lang tid har modtageren af Forsvarets Idrætspris 2021, overkonstabel af første grad Benny Berg Kristensen, været en del af landsholdet i militær femkamp. De første 20 år som aktiv udøver. Og derefter yderligere 20 år som en del af trænerteamet omkring holdet, der i perioden blandt andet har hentet to verdensmesterskaber hjem til Forsvaret og Danmark.  

 

”Jeg bruger mange timer, men jeg gør det af interesse. Jeg har en stærk passion for sporten og vil gerne give noget tilbage,” siger Benny Berg Kristensen.

 

Ud over at være landstræner er prismodtageren også særdeles aktiv som arrangør af idrætsstævner ved Jydske Dragonregiments Idrætsforening i Holstebro, hvor han i det daglige passer et job på Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes værksted.

 

Benny Berg Kristensen indskriver sig i en flot række af frivillige ildsjæle og aktive udøvere med flotte internationale resultater, der har modtaget Forsvarets fineste idrætspris.

 

”Det er en kæmpe anerkendelse bare at komme i betragtning til prisen. Så jeg er virkelig stolt over at modtage den. Det kom som en stor overraskelse, men det er dejligt for både femkampen og for Jydske Dragonregiment,” siger prismodtageren, der ud over at træne de bedste også bruger sin erfaring til at spotte nye talenter til den krævende idræt. Dermed er Benny Berg Kristensen også en del af forklaringen på, at det netop er Dragonregimentet, der er den største leverandør af nye talenter til femkampslandsholdet.

 

”Det vil jeg ikke tage æren for, men der er en god kultur for femkamp ved Jydske Dragonregiment, og jeg vil gerne hjælpe dem, der har lyst til at prøve kræfter med den militære femkamp,” siger prismodtageren.

 

Modtager af forsvarets idrætspris 2021 Benny Berg Kristensen, FC og personel fra JDR og FSK/CMT

Benny Berg Kristensen med diplom og det synlige bevis på prisen. Ud over prismodtageren og forsvarschefen er deltagerne på billedet fra venstre Claus Bodilsen, leder af konkurrenceelementet ved Center for Militær Fysisk Træning, chefen for Center for Militær Fysisk Træning, major Hans Lundsgaard, Bennys hustru Mette, chefsergent Bo Hougaard som repræsentant for Jydske Dragonregiment og seniorsergent Karsten Vestergaard, der er Bennys leder på værkstedet i Holstebro. 

 

Den militære femkamp har klart den største plads i prismodtagerens idrætshjerte, men Benny Berg Kristensen har også været på landsholdet i crossløb i en seks-syv år engang tilbage i 1980’erne.