kurser krænke startet

Træningen i at håndtere sager om krænkelser sker med udgangspunkt i reelle sager. Det gør træningen mere realistisk. Foto: Lars Bøgh Vinther / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Lige nu sidder flere af Forsvarets øverste chefer og træner håndtering af krænkelsessager. Det sker via inddragelse af anonymiserede cases, som tager udgangspunkt i reelle krænkelsessager, som er foregået i Forsvaret.

 

“Vi træner med sager, som i anonymiseret form ligner sager, som reelt har foregået i Forsvaret. Dermed træner vi på faktiske og ikke opfundne sager. Det gør træningen mere realistisk og relevant.” Sådan siger chefen for Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen, generalmajor Anders Rex.

 

ERA kursus

Anders Rex og UP-staben gennemfører første kursusdag i håndtering af krænkelsessager. Foto: Lars Bøgh Vinther / Forsvaret 

Han og de øvrige chefer i Forsvaret sidder i disse dage på skolebænken sammen med deres nærmeste folk. Her træner de via case-studier forebyggelse af krænkelsessager og håndtering af de sager, der måtte opstå.

 

“Vi kan altid blive bedre til at håndtere det her. Vi har allerede meget fokus på at undgå krænkelsessager og håndtere dem, der måtte opstå, korrekt og ordentligt. Men vi kan altid blive bedre,” siger Anders Rex.

 

“Jeg er meget glad for, at vi nu gennemfører det her træningsforløb. Noget af det, jeg finder særligt nyttigt ved at sidde sammen med mine chef-kollegaer, er, at vi sammen kan inspirere hinanden og sammen vende gode metoder til at håndtere sådanne sager, fordi vi er forskellige og har hver vores forskellige erfaring og tilgang,” siger han.

 

Øget fokus

Forsvaret har i disse år et ekstra fokus på at forebygge krænkelsessagerne og forbedre de metoder, som man har til at håndtere dem med. Nu er de øverste chefer i gang med deres træning. Planen er derefter, at medarbejdere hele vejen ned igennem Forsvarets organisation skal gennemgå træning i håndtering og adfærd. Inden 2026 vil det at lære at forebygge og håndtere krænkelser være en grundlæggende integreret del af Forsvarets uddannelser.

 

“Sigtet er en grundlæggende kultur- og adfærdsændring, så vi reducerer antallet af sager. Vi kan aldrig helt komme problemet til livs, men vi kan forbedre tingenes tilstand og blive dygtigere. En kulturforandring tager lang tid - endda årevis. Vi er nødt til at være tålmodige, men samtidig vedholdende. Vi skal holde fast i at facilitere ændringerne og give alle redskaberne til det,” siger Anders Rex.

 

”Samtidig har vi indført handlepligt for alle chefer og ledere. Det betyder, at de mennesker, som leder medarbejderne i Forsvaret, har pligt til at handle i forhold til krænkelsessager. Det vil sige, at der er fastlagt nogle helt klare krav til, hvad vi forventer af en leder i den sammenhæng. Vi forventer, at de af egen drift tager affære, sikrer fremdrift i sagen og følger op,” siger han.

 

Samtidig fortæller han, at det bliver helt tydeligt for alle chefer, hvor de kan søge støtte og rådgivning, når de skal håndtere krænkelsessager.

 

flv kursus

Flyvevåbnets ledelse har afholdt kursus i håndtering af krænkelsessager på Flyvestation Aalborg. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

“Hvorfor har Forsvaret ikke iværksat alle disse tiltag noget før, kunne man spørge. Vi har tidligere taget mange initiativer for at forebygge krænkelsessager. Forsvaret har allerede flyttet sig langt. Men vi skal alle lære. Derfor har vi iværksat disse nye tiltag, så Forsvaret samlet set bliver endnu bedre i fremtiden. Og selv når vi er i mål med disse tiltag, vil vi fortsætte med yderligere tiltag samt målinger af, hvor vi kan blive bedre, hvad der virker, og hvor der er brug for eventuelle nye indsatser. Vi vil gerne have, at Forsvaret fortsætter med at være en attraktiv, tryg og god arbejdsplads for alle. Vi vil gerne fastholde de medarbejdere, som vi allerede har samtidig med, at vi tiltrækker nye medarbejdere,” slutter Anders Rex.

 

Definitioner

Krænkende adfærd er handlinger, som modtageren opfatter som nedværdigende. Det omfatter vold, mobning og kønskrænkende adfærd. Det centrale er modtagerens oplevelse af de krænkende handlinger. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke.

Kønskrænkende adfærd henviser til enten uønsket seksuel opmærksomhed gennem mundtlig, fysisk eller digital kommunikation eller uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner eller karakter af seksuel tvang.

På Forsvarsministeriets område er der nultolerance over for krænkende adfærd. Det betyder, at alle medarbejdere har handlepligt, hvis de bliver opmærksomme på krænkende handlinger.