EH-101 flyvning i aftensol over Irak.

EH-101 flyvning i aftensol over Irak. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1)

Fregatten Peter Willemoes og besætningen har i den forgangne uge gennemført kamptræning med britiske Eurofighter Typhoon-kampfly. Formålet med træningen er at styrke og opretholde beredskabet for luftforsvar i flådestyrken.

 

Samtræning med britiske Eurofightere

 

Når der kommer nye enheder i styrken, er det vigtigt at gennemføre integrationstræning i de tre krigsførelser, antiluftkrig, antioverfladekrig og antiundervandskrig. Det gør de for at sikre, at beredskabet og kampevnen er helt i top.

 

Samtræning med britiske Eurofightere

 

Enhanced Air Policing – Siauliai, Litauen

Kampfly-detachementet har i den seneste uge opretholdt NATO-beredskabet. Der er fløjet otte missioner enten som air policing eller som støtte hertil.

 

Der er dermed fløjet 58 afgange i alt i det tildelte ansvarsområde.

 

Dansk F-16 i forgrunden med F-35 i baggrunden.

Foto: Forsvaret

NATO Mission Iraq – Træningsbidraget - Bagdad

Det multinationale Force Protection-kompagni har i den forgangne uge gennemført 62 kørsler i zonerne i og omkring Bagdad fordelt på 16 i den grønne zone og 46 i den røde zone. Udover kørslerne har Force Protectionkompagniet vedligeholdt deres soldatermæssige færdigheder i procedurer og standardfremgangsmåder.

 

Soldaterne fra Hold 3A er kommet tilbage til Danmark. Soldaterne fra Hold 3A kan nu se frem til en periode med afspadsering, inden de senere på denne måned gennemgår et reduceret afviklingsforløb i Haderslev, hvor de blandt andet skal aflevere missionsudrustning, have psykologsamtaler og briefes af de faglige organisationer samt veterancentret.

 

Depechen blev givet videre til soldaterne fra Hold 3B, der skal være i missionen frem til først på sommeren, hvor Jydske Dragonregiments NMI Hold 4 afløser.

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget – Al Assad Air Base

Helikopterbidraget har gennemført tre missioner i den seneste uge. Alle missioner har været transport af personel og gods mellem Al Assad Air Base og Bagdad. En af opgaverne blev løst i samarbejde med spanske Task Force Toro.

 

Den samlet flyvetid for denne uge har været 10 timer og 51 minutter. Der er blevet flyttet 97 personer og syv tons gods.

 

 

Air Surveillance and Control Unit, Operation Inherent Resolve – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre. Herfra koordinerer og kontrollerer de flymissioner i Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Flere af operatørerne på hold 29 er nu krydstjekket til at kunne varetage flere positioner i operationsrummet. Det øger fleksibiliteten for enheden og giver operatørerne mulighed for at opnå mere operativ erfaring på forskellige positioner.

 

Ligesom i sidste uge har vejret været årsag til, at antallet af operationer ikke har været så højt, som det normalt er. Eksempelvis passerede en voldsom sandstorm Syrien og Irak og flere andre lande i Mellemøsten og nedsatte sigtbarheden til stort set nul. Det meste af materiellet, som anvendes til at gennemføre luftoperationer, er særdeles følsomt overfor de fine sandkorn,som finder vej ind i alle revner og åbninger, med risiko for skade. Det gælder både fly, UAV og radarer. Når en sandstorm raser vil kun de mest nødvendige operationer blive gennemført.  

Fakta

NATOs stående flådestyrker er alliancens primære maritime værktøj og bidrager til alliancens kollektive forsvar og afskrækkelsesstrategi. Flådestyrkerne er med til at opretholde og vise NATOs beredskab og synlige tilstedeværelse i alliancens interesseområder.

 

Danmark bidrager fra januar til slutningen af april 2022 til SNMG1 med fregatten Peter Willemoes.

Danmark bidrager fra slutningen af januar 2022 til patruljeringen af de baltiske lande med fire F-16 kampfly. De fire F-16 kampfly skal operere fra Litauen. To af flyene er operative, mens to er i reserve. Opgaven er at opretholde suveræniteten over Baltikums luftrum.

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret har fra november 2021 til april 2022 udsendt et skibsbidrag til Guineabugten for at forbedre sikkerheden til søs i internationalt farvand og imødegå piratangreb. 

 

Skibsbidraget består af fregatten Esbern Snare med tilhørende helikopter, specialoperationsstyrker og militærpoliti. Bidrager omfatter op til ca. 175 personer.