Den sidste flyvning med dansk helikopter i Irak.

En dansk EH-101 og en italiensk NH-90 over Al Asad Air Base med ASAF C-5 i baggrunden. Foto: Helikopterdetachementet / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen – enhanced Forward Presence (eFP) i Estland

Vikingkompagniet tog i sidste uge til Rutja øvelsesterræn, hvor soldaterne gennemførte skydninger med gevær og granatkaster. Kompagniet trænede desuden rensning af og indbrud på løbegange, påkald af ildstøtte og radiotjeneste.

 

Finskyttesektionen har deltaget i en samarbejdsøvelse på tre døgn med estiske finskytter og opklaringsenheder. Øvelsen bestod i at lokalisere og nedkæmpe artilleri- og luftværnsenheder, der lå gemt i et større skovområde. 

 

Soldater ved eFP i Estland

Danske og britiske soldater på øvelse i Estland. Foto: Presseofficeren eFP / Forsvaret

Det nationale støtteelement har deltaget i en række møder om fremtidige ændringer i etablissementet på Tapa Kaserne, og det kommende valg om forsvarsforbeholdet er planlagt.

 

Logistikdetachementet har med deltroppen og forsyningsgruppen deltaget i radiouddannelse sammen med soldater fra Vikingkompagniet. Middeltung transportgruppe, sanitetssektionen og bjærgningsgruppen har gennemført intern enhedsuddannelse i Soodla øvelsesterræn med fokus på transport i mørke og i uoverskueligt terræn.

 

Sanitetssektionen har trænet samarbejdet mellem ambulancegruppen og forbindepladsen, der yder førstehjælp tæt på kamppladsen, og sideløbende gennemført omskoling til Eagle IV.

 

Soldater bjærger køretøj

I slutningen af ugen trænede bjærgningsgruppen med de britiske, estiske og franske bjærgningsenheder. Personel fra alle enheder blev blandet sammen og fik dermed mulighed for at arbejde med hinandens bjærgningsmateriel.

Militærpolitiet har sammen med fransk Gendarmerie Nationale besøgt politiet i Rakvere. Derudover er der gennemført sikkerhedseskortering til støtte for Vikingkompagniet og færdselseskortering for bjærgningsgruppen, som ønskede at øve bugsering på offentlig vej.

 

 

Frontex Joint Operation Terra - Slovakiet

Fennec-bidraget støtter Slovakiet med at kontrollere illegale migrantstrømme og håndtere kriminalitet på tværs af EU’s ydre grænse mod Ukraine.

 

Fennechelikopter set indefra

Besætningen på Fennec-helikopteren orienterer sig på et kort under en patruljeflyvning i det bjergrige terræn. Foto: Frontex / Forsvaret

Bidraget er blevet godt modtaget af de lokale politimyndigheder, hvis muligheder for at overvåge grænseregionen mod Ukraine forbedres ved at bruge Fennec-helikopteren som observationsplatform.

 

Bidraget består af besætningsmedlemmer og nødvendigt støttepersonel til at varetage opgaven operativt og logistisk.

 

 

NATO Mission Iraq – Træningsbidraget, Bagdad, Irak

Det multinationale sikrings- og eskortekompagni har gennemført 33 kørsler i zonerne fordelt på 11 i den grønne zone og 22 i den røde zone.

 

Temperaturerne er støt stigende, og sandstorm i Bagdad har i en periode medført lav sigtbarhed og givet byen et orange skær.

 

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget, Al Asad luftbasen, Irak

30. april 2022 var uigenkaldeligt sidste operative dag i missionen for det danske helikopterbidrag. Opgaven blev den 1. maj overdraget til Italiens Task Force Griffon ved en ceremoni på basen. Det næste år leverer Italien transportstøtte til missionen med deres NH-90 helikoptere.

 

Flere helikoptere på stribe i Irak

Fly by: To EH101 på sidste mission og en NH-90 på første mission for NMI. Foto: Helikopterdetachementet NMI / Forsvaret

Det sidste år har Danmarks EH-101 helikoptere leveret lufttransportstøtte til NATO Mission Iraq og Operation Inherent Resolve over hele Irak.

 

Bidraget har vist lederskab i forhold til planlægning og gennemførelse af såkaldte mixed missions, hvor missioner løses i samarbejde med andre nationers helikopterkapaciteter. Udnyttelsen af den samlede helikopterressource bliver mere effektiv, når man kombinerer helikopterstel på tværs af nationer, fordi løftekapaciteten kan tilpasses behovet ved kombination af større og mindre helikoptere.

 

Soldater fra helikopterdetachementet pakker efter endt mission

Sidste mission blev også fuldt udnyttet til personel og godstransport. Foto: Helikopterdetachementet NMI / Forsvaret

Hold 4 har gennemført tre missioner den seneste uge med en samlet flyvetid på otte timer og 20 minutter. Der er blevet flyttet 108 personer og 5759 kg gods.

 

Helikopterbidraget har i løbet af hele missionen fløjet 168 missioner inklusiv træningsmissioner og transporteret 2580 personer og 171 tons gods.

 

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Hold 29 har besøgt Eskadrille 482 på Shaw Air Force Base (AFB). Eskadrillen opererer med UAV - også kaldet droner - af typen MQ-9 Reaper, og i den operative funktion har radaroperatørerne i KINGPIN daglig kontakt med eskadrillen.

 

Operatører ved operatørbidraget i USA træner i dronesimulator

Der er ikke stationeret MQ-9 Reaper på Shaw Air Force Base, så Eskadrille 482 består udelukkende af dronepiloter, men ved besøget fik danskerne mulighed for at prøve kræfter med en MQ-9 simulator. Foto: Operatørbidraget / Forsvaret

MQ-9 er designet til langvarig overvågning fra meget stor højde med mulighed for at aflevere våben. Missionerne kan have en varighed på op til 16 timer, og derfor vil flere forskellige besætninger typisk indgå i gennemførelsen af en enkelt mission.

 

 

Task Force Takuba – Menaka, Mali

Danmarks tilstedeværelse i Takuba er afsluttet. Alt personel er hjemme igen, men der er fortsat materiel under transport på vej til Danmark.

Fakta

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.

Frontex er EU's fælles grænseagentur, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

 

De aktuelle danske bidrag til Frontex består af en Fennec-helikopter, et patruljebådsbidrag og personel, der medvirker til registrering af migranter i Middelhavsområdet.