Soldat med 120 mm mortergranat

En dansk soldat med en 120 mm mortérgranat. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen - Enhanced Forward Presence (eFP) i Estland

De seneste to uger har de danske soldater deltaget i øvelsen Siil, der er Estlands største øvelse i nyere tid. Øvelsen træner hele det estiske mobiliseringsforsvar med både professionelle soldater og det estiske Hjemmeværn. I øvelsen deltager også 1. Estiske Brigade med eFP kampgruppen, hvori de danske soldater indgår. Øvelsen omfatter i alt 15.600 soldater, heraf 4.500 internationale partnere og NATO-allierede.

 

Piranha i fremrykning

En af den danske Piranhaer indsat under øvelse Hedgehog. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

Kampsoldaterne fra det danske Vikingkompagni har gennemført træningstilstandsprøve og forberedelse til øvelsen. Onsdag rykkede kompagniet ud i øvelsesterrænet i Tapa og oprettede kampstillinger til forsvarskamp, idet de torsdag og fredag var dedikeret fjende til et kompagni af værnepligtige tilknyttet 1. Brigade, der øvede angreb over vandløb. De estiske værnepligtige fik en stejl indlæringskurve og Vikingkompagniet fik øvet og videreudviklet forsvarskampen i uoverskueligt terræn. Søndag forskød det danske kompagni mod syd til Võro, hvor kompagniet skal indgå i eFP kampgruppens angreb imod estiske forsvarsstillinger.

 

Det Nationale Støtteelement har koordineret logistisk støtte imellem de danske logistiske soldater i Letland og den britisk kampgruppes logistikelement i Estland.

 

Logistikdetachementets Sanitetssektion har klargjort og deltaget i øvelse sammen med Vikingkompagniet og med bjærgningsgruppen, der var på beredskab med henblik på at bjærge fastkørte køretøjer. Transportgruppen har gennemført transportuddannelse i øvelsesterræn, hvor fokus har været transport af containere under feltforhold. Reparationssektionen har repareret Piranha V forud for øvelse Siil.

 

Soldat under øvelse Hedgehog

De danske soldater i Estland er travlt optagede af deltagelse i forskellige øvelse. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

Militærpolitiet har støttet de franske militærpolitisoldater ’Gendarmerie Nationale’ med eskorte af enhed fra Tapa til Võru. Der er gennemført koordination med estisk Militærpoliti i forbindelse med øvelse Siil, hvor militærpolitiets kommende opgave bliver at deltage i den multinationale militærpolitistation. Militærpolitiet har gennemført rutineringsskydning med pistol ved Politiet i Rakvere. Søndag gennemførte de eskorte af Vikingkompagniet, da de forskød mod indsættelsesområdet.

 

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Omkring 60 danske soldater og Piranhaer med tunge morterer fra kampbataljonens ildstøtte-element deltager fra den 16.-27. maj i den multinationale skarpskydningsøvelse, Summer Shield 2022.

 

Øvelsen finder sted i Adazi øvelsesterræn, hvor hovedparten af de 750 udsendte danske NFP-soldater har indrettet sig i Niflheim teltlejren. Summer Shield er en skarpskydningsøvelse, hvor adskillige NATO-lande og godt 1.500 soldater både dag og nat øver taktiske manøvrer og skarpskydninger fra primært artilleri, morterer og fly.

 

De danske tunge morterer, Cardom 10, er nyindkøbte, og dette er Hærens første udsendelse med det nye våben, som mange betragter som state-of-the-art.

 

Afskydning af 120 mm morter

Under Summer Shield er de danske Cardom de eneste morterer på hjul, og det er også første gang, de nye danske tunge morterer deltager i en større feltøvelse med andre nationer. Foto: Thor, NFP / Forsvaret

 

Skydning med 120 mm morter

En af de tunge granater fanget i luften. Foto: Thor, NFP / Forsvaret

"Cardom 10 en meget imponerende platform, som mange af de øvrige deltagerlande kigger misundeligt efter. Mens øvelsens andre deltagende tunge mortérer står fast på jorden, er vores Piranha 5 meget mobile og kan indsættes lynhurtigt, ligesom vi kan køre væk straks efter vi har afgivet skud. Det er en helt anden tilgang, end man er vant til at se, når tunge morterer bliver indsat," siger batterichefen Mathias, inden en de fire Cardom-Piranhaer drøner frem fra sit skjul for kort efter at affyre en af de mange 120 mm granater, som er planlagt til at forlade de danske mortér-rør i løbet af dagen.

 

Det er den lettiske mekaniserede brigade, som danskerne er en del af, der står bag Summer Shield. Øvelsen gennemføres hvert år og er kendetegnet ved at have deltagelse fra mange nationer.

 

Det mærker man blandt andet hos Ildstøttebatteriets to observatørgrupper, som under 10-døgnsøvelsen er blevet placeret et godt stykke fra kollegerne for at indmelde nedslag fra andre enheders skud med tunge våben.

 

På øvelsens anden dag er det nedslag fra lettiske middeltunge morterer, som de danske observatører melder ind og dermed er med til at guide ind i målet - en containerby 1.200 meter ude i terrænnet.

 

I indskydningsfasen ligger de danske observatører på linje med observatør-kollegaer fra Letland, Spanien og Italien.

 

"Her er en rigtig god stemning, og vi udveksler gode idéer, tips og tricks og ser på hinandens materiel. Og selv om det danske materiel er ret nyt og supermoderne, er det altid godt at få input fra andre NATO-nationer og se, hvordan de gør tingene," siger artilleriobservatør Mads fra den danske observatør-sektion.

 

Samarbejde med udenlandske enheder var også i højsædet, da køretøjer fra kampbataljonens stabskompagni via en tjekkisk, bådtrukken pontonbro passerede en af de mange søer i Adazi-distriktet.

 

Søpassagen skulle blandt andet rutinere de tjekkiske ingeniørsoldater i at håndtere allierede køretøjer og få dem om- og fra borde på den cirka 60 meter lange bro, der bedst beskrives som en pram sat sammen af flere flydende brofag. Når køreøjerne var kørt om bord blev prammen trukket til modsatte søbred af to lette motorbåde.

 

"Det er et koncept, vi ikke har derhjemme og heller ikke har trænet før. Derfor bød vi også ind med køretøjer fra stabskompagniet, hvor vognparken består af mange forskellige køretøjstyper, så vi fik prøvet af, om tjekkerne fik udfordringer med at fragte specialkøretøjerne over. Men det gik helt smertefrit, så det er kapacitet, vi vil kunne trække på, hvis behovet skulle opstå. Det er en god viden at have – og som sidegevinst var det en sjov oplevelse," siger Michael, der er chef for kampbataljonens operationssektion.

 

 

NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak

Det multinationale sikrings- og eskortekompagni har i den seneste uge gennemført 24 kørsler i zonerne fordelt på 13 i den grønne zone og 11 i den røde zone.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Den 16. maj ankom hold 30 til Columbia Airport i South Carolina hvor de blev afhentet af hold 29. Overdragelsen er nu i fuld gang og de nye operatører har haft nok at se.

 

Covid-19 er tilbage i området. Således er to kollegaer i Kingpin smittet og sendt hjem og der er særligt fokus på håndteringen af ”nære kontakter”.

 

Covid-19 vil ikke fjerne fokus fra den opgaveløsning, de danske operatører bidrager med ved Operation Inherent Resolve missionen på Shaw Air Force Base.

Fakta

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.