Piloter på vej ud til helikopteren.

Piloter på vej ud til deres helikopter. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Helikopterbidraget til Frontex - Slovakiet

Helikopterbidraget til Frontex Joint Operation Terra i Slovakiet har nu rundet 120 flyvetimer siden ankomsten i midten af april.

 

Som konsekvens af krigen i Ukraine patruljeres der dagligt langs grænsen mod EU for at overvåge illegale migrantstrømme og kriminalitet, herunder våben- og menneskesmugling. Opgaven udføres i tæt samarbejde med det slovakiske politi og flyvevåben, som bidraget efterhånden kender godt og har opbygget et godt samarbejde med.

 

Bidraget har indtil den 29. maj gennemført 50 missioner og fløjet i området i godt 123 timer.

 

Fennec-helikopter

Foto: Forsvaret

NATOs Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Den danske kampbataljons kompagnier er nu godt i gang med grundlæggende militær uddannelse og vedligeholdelse af kampdiscipliner. Det danske Logistikkommando har gennemført en mønstring – optælling og registrering - af den særdeles omfattende mængde materiel, som er bragt med hjemmefra.

 

I midten af sidste uge sluttede den lettisk-ledede skarpskydningsøvelse Summer Shield 2022, hvor blandt andet kampbataljonens ildstøtteelement har deltaget med Cardom 10 tunge morterer og to observatørgrupper. Under en kamppause i øvelsen dannede de danske Cardom-Piranhaer, som er pansrede mandskabsvogne med morterer, tirsdag aften bagtæppe for tre live-transmissioner, som TV 2 sendte fra lejren i anledning af den kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

 

TV 2 på optagelse.

TV 2 på optagelse. Foto: Forsvaret

Onsdag deltog to Piranhaer fra det mekaniserede infanterikompagni ved et skole-arrangement i byen Viski tæt på Letlands næststørste uddannelsesby, Daugapils. De to danske Piranhaer indgik i et såkaldt static display sammen med andre NATO-enheder, der er stationeret på Adazi Military Base. Den danske deltagelse skete på efter anmodning fra den lettiske brigade, som kampbataljonen er en del af i Letland, og det er anden gang siden ankomst, at de danske soldater får mulighed for at vise deres materiel frem for den lettiske lokalbefolkning.

 

Danske soldater viser deres materiel frem for den lettiske lokalbefolkning.

 

”Letterne er meget interesserede i vores udstyr, og især de unge har et godt kendskab til de forskellige udgaver, som for eksempel vores gevær findes i. Et kendskab de formentlig har fra forskellige video- og skydespil. De er generelt meget høflige, når de spørger ind til materiellet og siger mange tak, når de får lov at se nærmere på det eller prøver udstyret på”, fortæller en af de danske soldater fra bataljonens mekaniserede infanterikompagni, mens unge lettiske skole- og gymnasieelever summer omkring de to køretøjer og ved et klapbord med dansk materiel og håndvåben.

 

Danske soldater viser deres materiel frem for den lettiske lokalbefolkning.

Foto: Forsvaret

Ugen sluttede med en alarmeringsøvelse, hvor soldaterne fra blandt andet kampbataljonens stabskompagni med kort varsel skulle gøre klar til kamp og udrykning fra lejren til et nærmere angivet indsættelsesområde. 

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen – Enhanced Forward Presence - Estland

Øvelse Hedgehog blev afsluttet i denne uge. Søndag forskød Vikingkompagniet med bjærgningsgruppen, finskytte-, artilleriobservatør- og sanitetssektionen til byen Võru, hvor de gik i beredskabsområde sammen med de øvrige kompagnier i den internationale kampgruppe. Vikingkompagniets første opgave var at flankesikre kampgruppens fremrykning i mod syd. Øvelsens primære formål var at træne det estiske mobiliseringsforsvar herunder National Defence League, som er det estiske Hjemmeværn. National Defence League havde sammen med danske hjemmeværnsenheder sat sig hårdt på Vikingkompagniets fremrykkevej, hvor de gennemførte en række bagholdsangreb på kompagniet.

 

Efter en lang dag i kamp var Vikingkompagniet forberedt til at gå i beredskabsområde, men tidligt på aftenen fik de en ny opgave, idet de skulle rekognoscere for et nyt angrebsmål.

 

I de næste døgn angreb kompagniet til fods imod et broknudepunkt, med henblik på at skabe forudsætning for kampgruppens videre angreb imod vest. Efter to døgn var opgaven løst, og kompagniet indgik derefter som kampgruppens reserve inden Vikingkompagniet med støtteenheder kunne vende hjem til garnisonen i Tapa torsdag aften. De efterfølgende dage har stået på vedligeholdelsestjeneste.

 

TACP er en gruppe soldater, der er specialuddannede i at udpege mål på jorden for kampfly, står og ser på det kampfly.

Foto: Forsvaret

TACP, som er en gruppe soldater, der er specialuddannede i at udpege mål på jorden for kampfly, har søndag gennemført fælles træning med US Marine Corps’ Harrier kampfly. De gennemførte forskellige scenarier i øvelsesterrænet, hvor både soldaterne på jorden og piloterne indhentede ny erfaring.

 

Det nationale støtteelement har modtaget standard- og ammunitionsgenforsyning. Elementet har soldater der er på tre måneders udsendelse, og der er blevet klargjort overdragelse imellem Hold A og Hold B.

 

Logistikdetachementet deltog sammen med Vikingkompagniet i øvelse Hedgehog fra søndag til torsdag. Sanitetssektionen havde mange krævende øvelsesmomenter, som gav et godt uddannelsesudbytte. Bjærgningsgruppen arbejdede tæt sammen med briterne, hvor de bjærgede egne og britiske køretøjer. Transportgruppen har kørt daglig genforsyning mellem Tapa og øvelsesområdet.

 

Militærpolitiet har ydet støtte i forbindelse med feltøvelsen Hedgehog, hvor der er gennemført sikkerheds- og færdselseskortering af Vikingkompagniet til og fra øvelsesområdet. Esterne havde oprettet en midlertidig militærpolitistation på et estisk militært etablissement, hvor danske, britiske og estiske militærpolitifolk arbejde sammen.

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

”Du har kommandoen” – ”Jeg har kommandoen”. Sådan lød ordene, mandag den 23. maj kl. 10.00, da kommandoen over det danske operatørbidrag blev overdraget fra Hold 29 til Hold 30. Der var planlagt en parade med koalitionspartnere på Shaw Air Force Base, men paraden blev desværre aflyst grundet Covid-19. I stedet gennemførtes en mindre symbolsk handling, hvor chefen for Hold 30 modtog den danske fane som symbol på, at han nu har kommandoen over operatørbidraget.

 

Hold 30 har i ugens løb været fuldt optaget af at blive certificeret til at kunne håndtere luftoperationer i luftrummet over Mellemøsten selvstændigt og uden instruktør. Der er meget teori, der skal forstås, mange praktiske timer som skal afvikles og nye daglige rutiner, som soldaterne skal vænne sig til. Lidt over halvdelen af de danske soldater er allerede blevet certificeret på deres respektive områder, og for resten venter der i den kommende tid et travlt certificeringsforløb med de amerikanske kolleger og koalitionspartnere.

 

Hold 29 er nu rejst hjem til Danmark efter et velgennemført stykke arbejde.

Fakta

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.