Soldater på øvelse

Soldater træner rensning af løbegange i Estland. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs Forsvarsplan (NFP) – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Det danske bidrag i Letland har de seneste 14 dage haft besøg af et arbejdsteam fra Ingeniørregimentets konstruktionskompagni, som har hamret, boret, banket, lagt kabler og rør, udskiftet slidte telte med nye og generelt udbedret en række forhold til gavn for soldaterne i Camp Niflheim. Blandt andet har Ingeniørsoldaterne forbedret forholdene omkring soldaternes bade- og vaskefaciliteter, ligesom lejrens til- og afkørselsveje er blevet repareret og gjort mere farbare.

 

Reparation af telteSoldater i fuld gang med at opbygge lejren. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

Mens der i sidste uge blev bygget og nivelleret i Camp Niflheim, var infanterister fra både kampbataljonens pansrede infanterikompagni, Vidar, og det mekaniserede infanterikompagni, Ultra, på uddannelse i Estland. I et øvelsesområde i Nursipalu-distriktet gennemførte kompagnierne et firedages, komprimeret øvelsesprogram, hvor Vidar havde fokus på bykamp i såvel dagslys som i mørke, mens Ultras fokus var rensning af løbegange, pionérlektioner og gennembrud af hindringer.

 

Soldater på øvelseSoldater træner bykamp. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

De to infanterikompagnier blev støttet af ambulancer og soldater fra sanitetsdelingen ved stabskompagniet, Sleipner, som sørgede for livagtige momentindspil i hele øvelsesperioden.

 

Sankt Hans bål NFPSankthansaften var der arrangeret sankthansbål, BBQ og fællessang på paradepladsen i Camp Niflheim, hvor hhv. kampbataljonens stabschef og feltpræst stod for båltalerne. Foto: Forsvaret

 

 

NATO mission Iraq (NMI) – Bagdad, Irak

Det danske force protection kompagni har den seneste uge kørt 56 såkaldte ground moves i Greater Baghdad Area (GBA), fordelt på 16 kørsler i den internationale zone og 40 i det øvrige område.

 

Force Protection kompagniets operative opgaver ligger på et normalt niveau, hvor alle grupper er aktiveret dagligt. Enkelte opgaver aflyses dog med kort varsel - blandt andet når støvstorme lukker for al trafik inden for få timer.

 

Kompagniet afholder jævnligt signal- (radiokommunikation) og beredskabsøvelser med deres nærmeste samarbejdspartnere. Niveauet og den fælles forståelse/kommunikation forbedres løbende. De sproglige begrænsninger og barrierer nedbrydes stille og roligt, så både det danske, litauiske, polske, spanske og amerikanske bidrag integreres.

 

Sankt Hans bålTradition med midsommerbål blev også afholdt hos de danske soldater i Irak. Foto: Forsvaret

Torsdag den 23. juni afholdt NMI Hold 4 Sankt Hans aften i lejren, Union III. Soldaterne fik lov til at låne et udendørsareal hos de amerikanske styrker og fik tilladelse til at tænde bål. Medbragte snacks og drikkevarer blev indtaget i flammernes skær. Selv i 40 graders varme og under dadelpalmer kan det være hyggeligt at tænde bål og fejre den danske midsommertradition.

 

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

Ugens store begivenhed i Estland var fejringen af Estonian Victory Day, den 23. juni. Hovedarrangementet blev afholdt i byen Kuressare på øen Saaremaa, med tilstedeværelse af Estlands præsident Alar Karis. Det danske bidrag deltog i paraden med en fanekommando og Hærkommandoens fane sammen med repræsentanter fra de internationale styrker i Estland samt en meget stor repræsentation af nationalt politi, hjemmeværn og sikkerheds- og forsvarsenheder.

 

ParadeParade i Kuressare. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

De danske soldater opstillede efterfølgende en udstilling med Piranha V, Eagle 5 og et udvalg af finskyttesektionens våben.

 

Fremvisning af våbenDen danske udstilling blev et stort tilløbsstykke for de estimerede 10.000 besøgende gæster. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

 

Tidligere på ugen besøgte chefen for Hærkommandoen og hærchefsergenten soldaterne på basen ved Tapa. De besøgende overværede en omfattende førstehjælpslektion, og chefen for Hærkommandoen gav derefter en briefing til soldaterne, hvor han præsenterede sit syn på udviklingen af Hæren på en toårig horisont efterfulgt af åben dialog, hvor soldaterne kom med deres ideer og bud på konstruktive tiltag.

 

Hærchef Gunner ArpeGeneralmajor Gunner Arpe talte til soldaterne. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

Denne periode er for bidraget i Estland kendetegnet ved, at en meget stor del af soldaterne er hjemme i Danmark på ferie.

 

Vikingkompagniet har gennemført videregående uddannelse i førstehjælp, orienteringslære samt uddannelse på Piranha V.

 

Logistikdetachementet har gennemført køreruddannelse i Soodla, gennemført forbyggende vedligeholdelse på køretøjerne og deltaget i sanitetsuddannelse med Vikingkompagniet.

 

Det National Støtteelement har modtaget genforsyning og koordineret ammunitionstildeling med bidraget i Letland. Planlægningen og koordinering af leaverotationerne fortsætter.

 

Sankt Hans aften blev fejret i Tapa med bål på den nedlagte landingsbane. Aftenen blev fejret med grill, tale og midsommervise.

 

TV2 journalist Anders Lomholdt besøgte Tapa, hvor han interviewede CH DANCON eFP generelt om Danmarks tilstedeværelse i eFP. Indslaget blev bragt i TV2-nyhederne klokken 1900 mandag den 27. juni.