Der blev blandt andet skudt med tungt maskingevær fra de pansrede mandskabsvogne af typen Piranha 5.

Skydning med tungt maskingevær fra Piranha 5 ved NFP i Letland. Foto: Cpl Wanzel, Canadian Forces.

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

De danske soldater i Letland har i den forgangne uge været fuldt beskæftiget med øvelser, skarpskydninger og træning.

 

Samvirke med enheder fra andre NATO-lande har høj prioritet under udsendelsen, og for nylig deltog soldater fra det pansrede infanterikompagni, Vidar, i øvelsen Thunder Raven sammen med det canadiske søsterkompagni Longhorn og det italienske Leoni-kompagni.

 

 

Øvelsen blev afsluttet på god manér, hvor soldaterne fik sagt ‘tak for kampen’ og set nærmere på hinandens køretøjer og våben.

 

Kampbataljonens to øvrige kompagnier har begge skudt med skarpt i den forgangne uge. Det mekaniserede infanterikompagni, Ultra, har ved ugens start gennemført en række funktionsskydninger.

 

Der blev blandt andet skudt med tungt maskingevær fra de pansrede mandskabsvogne af typen Piranha 5.

Der blev blandt andet skudt med tungt maskingevær fra de pansrede mandskabsvogne af typen Piranha 5. Foto af Cpl Wanzel, Canadian Forces

 

De tunge våben blev også taget i brug, da soldater fra opklaringsdelingen ved stabskompagniet, Sleipner, skød med skarpt onsdag og torsdag. Onsdag blev der indledt med skarpskydning med dysekanon.

 

Opklaringsdelingens dysekanonskytter skød med både brisant-, gips- og hulladningsgranater, inden der blev gennemført gruppevise og individuelle skarpskydningsøvelser med gevær under bevægelse.

Opklaringsdelingens dysekanonskytter skød med både brisant-, gips- og hulladningsgranater. Foto: Morten Fredslund, Forsvaret.

 

Opklaringsdelingens dysekanonskytter skød med både brisant-, gips- og hulladningsgranater, inden der blev gennemført gruppevise og individuelle skarpskydningsøvelser med gevær under bevægelse.

Der blev også gennemført gruppevise og individuelle skarpskydningsøvelser med gevær under bevægelse. Foto: af Morten Fredslund, Forsvaret

 

Torsdag assisterede opklaringssoldaterne stabskompagniets skytter og chauffører på kompagniets pansrede lastvogne, da de rykkede i skydeterrænnet for blandt andet at træne frigørelse og stillingsskifte med skarpskydning fra lastbilernes tunge maskingevær.

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

1.Deling fra Vikingkompagniet har støttet det estiske Hjemmeværn, Estonian Defence League, med gennemførelsen af en tre dages patruljekonkurrence for deres ungdomsafdeling ”Young Eagles”.

 

Young Eagles er en ungdomsorganisation under Estonian Defence League, og medlemmerne er imellem 13 og 18 år.

Young Eagles er en ungdomsorganisation under Estonian Defence League, og medlemmerne er imellem 13 og 18 år. Foto: Forsvaret.

 

Vikingkompagniets soldater stod for at bemande forskellige poster, hvor grupperne skulle gennemføre forskellige opgaver inden for samarbejde, observationstjeneste, førstehjælp og orienteringslære. Fra lørdag morgen til lørdag aften havde soldaterne fra Vikingkompagniet til opgave at pågribe de unge hjemmeværnsfolk på deres orienteringsmarch.

 

Grupperne forventes at have gennemført 70 kilometers march med rygsæk i løbet af de tre dages konkurrence.

 

Finskyttesektionen har trænet sammen med franske eFP finskytter. Der blev udvekslet erfaringer og gennemført skydninger på afstande ud til 2000 meter imod pansrede køretøjer og skydeskiver i form af personel.

Finskyttesektionen har trænet sammen med franske eFP finskytter. Der blev udvekslet erfaringer og gennemført skydninger på afstande ud til 2000 meter imod pansrede køretøjer og skydeskiver i form af personel. Foto: Forsvaret.

 

Logistiksoldaterne har gennemført uddannelse i grupperne samt omskoling til Eagle IV, som er et militært hjulkøretøj. Der er afholdt en skydebanedag for det Nationale Støtteelement med henblik på at rutinere soldaterne i langdistanceskydninger. Middeltung transport- og bjærgningssektionen har støttet finskytterne med at flytte et større, pansret køretøjs-skrog (SISU) ud i øvelsesterrænet.


Middeltung transport har støttet 1. deling fra Vikingkompagniet på deres patruljeøvelse denne weekend.

 

Det Nationale Støtteelement har modtaget genforsyning og koordineret logistiktjeneste med det danske bidrag i Letland. Planlægningen af leave-rotationer for holdet er afsluttet, og der gennemføres omskiftning mellem de to store leavehold i den kommende uge.

 

Militærpolitiet har i den forgangne uge haft få eskorteopgaver, daglig tjeneste samt rutinering på skydebanen.

 

Desuden har der været tid til, at fire soldater har haft mulighed for at gennemføre et duatlon, hvor de har tilbagelagt 60 km. på cykel og løb.

 

Helikopterbidraget til Frontex – Slovakiet


Helikoptermissionerne forløber som planlagt i Slovakiet. Siden start på missionen er der fløjet i alt 228 timer med Fennec-helikopteren i Frontex-missionen ’Joint Operation Terra’, der støtter Slovakiet med at kontrollere illegale immigrant-strømme, og med at håndtere kriminalitet på tværs af EU’s ydre grænse mod Ukraine.

 

Den 13. juli slutter opgaven i Slovakiet, så bidraget er begyndt at forberede sig på nedlukning, således at den næste mission kan starte i Spanien umiddelbart bagefter.

 

De varmere temperaturer er stadig hverdag i Slovakiet. De lokale landmænd har derfor de sidste par dage været effektive og klaret høsten på rekordtid.

De varmere temperaturer er stadig hverdag i Slovakiet. De lokale landmænd har derfor de sidste par dage været effektive og klaret høsten på rekordtid. Foto: Forsvaret.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA


De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Operationerne har den seneste uge forløbet problemfrit.

 

Det danske detachement bidrager nu med operatører på endnu flere positioner i det amerikanske kontrolrum, idet enkelte operatører i ugens løb er blevet godkendt og certificeret til, at kunne varetage flere opgaver inden for samme mission og mandat.

 

For at kunne træne og certificere nytilkomne skal der hele tiden uddannes instruktører på de respektive positioner i kontrolrummet. De dygtigste operatører får muligheden for at gennemgå instruktøruddannelse ved Kingpin, og dermed træne og uddanne nytilkomne operatører. Det danske hold har klaret sig godt og udvist et højt operativt niveau, og dermed påbegynder enkelte danske operatører instruktøruddannelse ved næstkommende lejlighed.

 

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Det danske bidrag består af et sikrings- og eskortekompagni (Force Protection Coy). Soldaterne eskorterer og beskytter missionens rådgivere, når de har møder med deres irakiske samarbejdspartnere i Bagdad.

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Frontex er EU's fælles grænseagentur, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

 

De aktuelle danske bidrag til Frontex består af en Fennec-helikopter, et patruljebådsbidrag og personel, der medvirker til registrering af migranter i Middelhavsområdet. 

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.