Både kanon og tårngevær - maskingeværet, der sidder i tårnet parallelt med kanonen - var i brug.

I Estland har de danske kampvogne været ude og skyde med skarpt. Både kanon og tårngevær - maskingeværet, der sidder i tårnet parallelt med kanonen - var i brug.

Af Forsvarskommandoen

 

Det danske træningsbidrag til støtte for ukrainsk forsvar – Storbritannien

Træningen af 200 ukrainske rekrutter i Storbritannien fortsætter og er nu gået ind i sin fjerde uge. De grundlæggende kampfærdigheder bliver nu koblet sammen med mindre taktiske bevægelser både i forbindelse med kamp i åbent terræn, skov samt urbane miljøer.

 

De ukrainske rekrutter har nu deltaget i tre øvelser, hvor de indlærte færdigheder bliver gentaget fra morgen til aften og i dagslys og mørke. Alt, hvad der tidligere er blevet indlært, bliver indarbejdet i øvelserne. Ingen aktiviteter gennemføres, uden at der repeteres fra tidligere lektioner.

 

Ukrainske styrker uddannes i anvendelsen af panserværnsvåben forud for øvelse.

Ukrainske styrker uddannes i anvendelsen af panserværnsvåben forud for øvelse. Foto: Forsvaret

Det afgørende element, der gennemsyrer uddannelsen, er det taktiske begreb ”ild og bevægelse”. Kontant bliver ukrainerne mindet om, at ingen soldat eller enhed kan bevæge sig fra et punkt til et andet, hvis man ikke har kammerater i stilling, som er klar til at yde dækningsild.

 

Førstehjælp på kampladsen er nu gået ind i den meget realistiske fase, hvor der anvendes skuespillere med ægte kropsamputationer. Disse anvendes under øvelser, så ukrainerne pludselig skal forholde sig til en såret kammerat, der ligger i et minefelt og mangler et ben og skriger i smerte. Denne uddannelse er meget realistisk og hærder ukrainerne i forhold til deres kommende fronttjeneste.

 

Flere højtstående officerer fra Danmark har aflagt besøg i forbindelse med uddannelsen og har med egne øjne set udfordringerne, men også den positive udvikling, de ukrainske soldater har gennemgået. Her overværer forsvarschefen en ukrainsk enhed, der angriber et fjendtligt mål.

Flere højtstående officerer fra Danmark har aflagt besøg i forbindelse med uddannelsen og har med egne øjne set udfordringerne, men også den positive udvikling, de ukrainske soldater har gennemgået. Her overværer forsvarschefen en ukrainsk enhed, der angriber et fjendtligt mål. Foto: Forsvaret

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I Estland har de danske kampvogne været ude og skyde med skarpt, og logistikdetachementet har trænet forhold over for baghold med det estiske hjemmeværn. Ugen har også budt på et besøg fra den danske ambassadør i Tallinn.

 

Det meste af ugen har den danske kampvognseskadron forbedret skydefærdighederne i øvelsesterrænet nord for Tapa. Skydningerne foregik fra standplads med skiftestilling for enkeltvogn.

 

I forbindelse med skydningerne kom den danske ambassadør i Estland, Niels Boel Abrahamsen, forbi og fik lejlighed til at se kampvognene udfolde deres kampkraft og besøge soldaterne på kasernen i Tapa.

I forbindelse med skydningerne kom den danske ambassadør i Estland, Niels Boel Abrahamsen, forbi og fik lejlighed til at se kampvognene udfolde deres kampkraft og besøge soldaterne på kasernen i Tapa. Foto: Forsvaret

Transportsektionen fra Logistikdetachementet har holdt øvelse med det estiske hjemmeværn Estonian Defense League. På øvelsen trænede de estiske hjemmeværnsfolk bagholdsangreb, og danskerne fik derfor rig mulighed for at prøve deres færdigheder af med at afværge baghold.

 

Det estiske hjemmeværn, Estonian Defense League, består af i alt 28.000 frivillige.

Det estiske hjemmeværn, Estonian Defense League, består af i alt 28.000 frivillige. Foto: Forsvaret

 

NATOs forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

I den forgangne uge har der været fokus på den forestående rotation og hjemsendelse af personel, materiel og køretøjer. Den grundige nedvaskning af køretøjer, containere og andet materiel har derfor også fyldt en del i denne uge.

 

Alt skal vaskes grundigt af, inden det tages hjem til Danmark for at undgå spredning af eventuelle sygdomme.

Alt skal vaskes grundigt af, inden det tages hjem til Danmark for at undgå spredning af eventuelle sygdomme. Foto: Forsvaret

Udskrivelsen af folketingsvalg til afholdelse den 1. november 2022 betød, at de danske soldater i Letland skulle have muligheden for at brevstemme. Der blev arrangeret tre afstemningsdage, hvor soldaterne kunne brevstemme.

 

Der blev samlet afgivet 252 brevstemmer i Camp Niflheim og på militærbasen i Adazi, mens et større antal soldater når hjem til at kunne stemme på valgdagen.

Der blev samlet afgivet 252 brevstemmer i Camp Niflheim og på militærbasen i Adazi, mens et større antal soldater når hjem til at kunne stemme på valgdagen. Foto: Forsvaret

De seneste par uger har soldater fra holdets DANCON March-udvalg besøgt tre lettiske børnehjem for forældreløse og udsatte børn for at uddele gaver og kontanter for cirka 90.000 kroner, som soldaterne har genereret via marchens deltagergebyr. Den første donation blev givet til Familiehuset Pilädzis i Daugavpils tæt på grænsen til Rusland, mens de øvrige donationer blev givet til børnehjem i Jurmala og Riga.

 

I alt har 80 børn i alderen 0-18 år fået glæde af donationen, som blev omsat til gaver i form af løbehjul, bolde, legetøj, hårtørrere, køkkengrej, dyner, puder og mange andre ting fra børnehjemmenes ønskeliste.

I alt har 80 børn i alderen 0-18 år fået glæde af donationen, som blev omsat til gaver i form af løbehjul, bolde, legetøj, hårtørrere, køkkengrej, dyner, puder og mange andre ting fra børnehjemmenes ønskeliste.

 

NATOs rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak

Sikings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 55 ture fordelt på 21 i den internationale zone og 32 i det øvrige Bagdad. Herudover er der kørt to rekognosceringer.

 

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Bidraget har den seneste uge bidraget til at få et nyt, amerikansk hold færdigcertificeret, mens der er taget afsked med det afgående hold fra Air National Guard. Det danske hold har haft et godt samarbejde med det afgående hold og er nu i gang med at opbygge relationer til det nye. En høj grad af professionelisme og godt samarbejde mellem holdene er med til at sikre, at Kingpin til en hver tid bidrager optimalt til OIR-missionen.

 

 

Esbern Snarre indsat i Task Group 441.01 – NATOs flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen

Fregatten Esbern Snare har i den forgangne uge afsluttet sin nationale opgave omkring gaslækagerne i Østersøen, hvor skibstrafikken er blevet vejledt i deres sejlads tæt på de to forbudszoner. Skibet og besætning er nu tilbage som en del af NATOs Task Group 441.01 i Operation Brilliant Shield.

 

Besætningen er blevet suppleret med et stort antal kadetaspiranter, der de næste fire uger skal prøve kræfter med Søværnets sejlende tjeneste, inden de begynder deres funktionsuddannelse. På togtet vil kadetaspiranterne følge stort set alle personelgrupper om bord og derved få et indblik i hverdagen og funktionsvilkår for besætningen. Noget de senere skal bruge, når de står som ledere i Søværnets enheder.

 

Efter et kort ophold i Frederikshavn er der nu kommet nye forsyninger, udskiftet et par ansigter i besætningen og ikke mindst taget ammunition ombord.

Efter et kort ophold i Frederikshavn er der nu kommet nye forsyninger, udskiftet et par ansigter i besætningen og ikke mindst taget ammunition ombord.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Den grundlæggende militærtræning, som danskerne giver ukrainerne, er en del af en stor britisk træningsmission i Storbritannien. Missionen involverer en stribe vestlige lande. Der uddannes over 10.000 ukrainske soldater hver fjerde måned.

Fregatten Esbern Snare og dens ca. 140 mand store besætning er fra midten af september til midten af december indsat i NATOs Task Group 441.01.

 

Med indsættelse af krigsskibet bidrager Danmark til NATOs skærpede beredskab som følge af Rusland aggressive adfærd.