Træning af ukrainske rekrutter i Storbritannien.

Dansk instruktør gennemfører lektion i håndgranatkast for ukrainske soldater i Storbritannien, mens der ventes på skydetid. Foto: Forsvaret

Det danske træningsbidrag til støtte for ukrainsk forsvar – Storbritannien

Træningen af 200 ukrainske rekrutter i Storbritannien fortsætter og er nu gået ind i skarpskydningsperioden.

 

Ugen har budt på indskydning af soldatens våben samt tilvænning til skarpskydning på forskellige afstande og under meget vanskelige og udfordrende vilkår.

 

Skydeperioden er meget intensiv og bringer soldaterne i virkelighedstro situationer, der afspejler kamppladsen. Sanserne er skarpe og al tidligere taktisk indlæring bliver bragt i anvendelse nu - både offensivt og defensivt.

 

Træning af ukrainske rekrutter i Storbritannien.Dansk instruktør udnytter ventetiden på skydebanen med at repetere de taktiske formationer samt forventet reaktion ved møde med fjenden forud for skydningen. Foto: Forsvaret

Hvis soldaterne ikke skyder, trænes der i baggrunden mens de venter på at komme til at skyde. Hele det taktiske pensum repeteres igen og igen af de danske instruktører.

 

Træning af ukrainske rekrutter i Storbritannien.Dansk instruktør gennemfører løbende feed-back via tolk til ukrainsk gruppefører under taktisk defensiv skarpskydning. Foto: Forsvaret

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I Estland har danskerne haft travlt med skydninger og øvelsesaktivitet. De danske Leopard 2A7-kampvogne har skudt med skarpt i taktisk ramme, og det danske logistikdetachement har afholdt øvelse med briter og estere.

 

Ugen blev skudt i gang med de store kampvogne, der denne gang fik mulighed for at skyde med en deling ad gangen på feltskydebane. På feltskydebanen kan kampvognene bevæge sig taktisk frem og tilbage i terrænet og arbejde sammen, så forholdene kommer så tæt på virkeligheden, som sikkerheden tillader under skarpskydning.

 

Soldater under øvelse i eFP.De danske Leopard 2A7-kampvogne har skudt med skarpt i taktisk ramme. Foto: Forsvaret

Mens kampvognseskadronen var i skydelejr, tog logistikdetachementet ud i terrænet og oprettede et beredskabsområde. Herfra støttede de kampvognseskadronen med daglige forsyninger og samtidigt afholdt de øvelse med briterne og esterne med momenter fra sanitets- og bjærgningssektionen. Her øvede de masseskader med mange sårede samtidigt. Herunder fra første soldats ankomst til stedet til oprettelse af midlertidige behandlingsområder og til evakuering til hospital.

 

Soldater i eFP øvede masseskader med mange sårede samtidigt.Der blev øvet masseskader med mange sårede på en gang. Foto: Forsvaret

NATO's Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

I den forløbne uge kunne de sidste soldater fra NFP Hold 1 tage hjem til Danmark efter en velgennemført mission i Letland. Det formelle skifte mellem Hold 1 og Hold 2 skete den 2. november på Adazi Military Base. Her kunne chefen for Hold 1, oberstløjtnant Anton Dinsen-Andersen, overdrage Hærkommandoens fane til chefen for Hold 2, oberstløjtnant Thomas Lunau, der nu har kommandoen over de mere end 800 soldater udstationeret i Letland.

 

Det formelle skifte mellem Hold 1 og Hold 2 skete den 2. november på Adazi Military Base.Transfer of Command Authority mellem Hold 1 og Hold 2. Foto: Forsvaret

Hold 2 er stadig i gang med at falde på plads i Camp Valdemar. Der bygges skabe, reoler m.m. for at skabe mest mulig orden ved beboelsesteltene, gruppecontainere og fællesområder. Kampbataljonen er samtidig i gang med at planlægge de uddannelsesmæssige og operative opgaver, som skal nås de kommende måneder.

 

Fredag var det mindedag for Letlands faldne soldater og i den anledning var der arrangeret nogle løb, som alle kunne deltage i. To ud af de tre løb var på tid og her udmærkede soldater fra Kampbataljonen sig ved at få to sølvmedaljer.

 

Samme aften afholdt Latvia Mechanized Infantry Brigade en mindehøjtidelighed for Letlands faldne soldater i moderne tid. Her deltog 100 soldater fra NFP Hold 2 i en flot ceremoni, der på sigende vis ærede de faldne lettiske soldater. Alle, der deltog i ceremonien, fik hver især et lys, som de til sidst skulle stille foran monumentet for faldne.

 

Mindehøjtidelighed i NFP.Alle soldater stiller et lys for at mindes de faldne lettiske soldater. Foto: Forsvaret

 

Dansk soldat gør honnør for de faldne.Dansk soldater gør honnør i respekt for de faldne. Foto: Forsvaret

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak

Force Protection-kompagniet har den seneste uge kørt 54 ture i Baghdad fordelt på 20 ture i den internationale zone og 34 i det øvrige Bagdad.

Kompagniet har ikke gennemført rekognosceringer i denne uge.

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

 

Det danske bidrag fulgte med stor spænding det danske valg tirsdag der blev afholdt d. 1. november. Valgdagen blev højdepunktet på en stille uge for bidraget, som primært er gået med vagter i Kingpin.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Den grundlæggende militærtræning, som danskerne giver ukrainerne, er en del af en stor britisk træningsmission i Storbritannien. Missionen involverer en stribe vestlige lande. Der uddannes over 10.000 ukrainske soldater hver fjerde måned.