piranha ponton nær

Danske køretøjer på tjekkisk pontonbro var del af træningen da seks nationer afprøvede ingeniørmateriel i Letland. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I Estland har der været travlt med kampvognskonkurrence og skolebesøg i forbindelse med fars dag. De danske Leopard 2A7 kampvogne har deltaget i kampvognskonkurrence med de to britiske Challenger 2 eskadroner.

 

KVGkonkur   efp

I kampvognskonkurrencen dystede 22 kampvogne, heraf seks danske, om at være bedst i en lang række krævende discipliner som blandt andre fremrykning, bjærgning under kamp, opsiddet og afsiddet kamp, manøvrebane og påkaldelse af ild. De danske kampvogne ryddede bordet og tog de seks første pladser. Foto: Forsvaret

kvg skuj

En af de danske kampvogne under konkurrencen. Foto: Forsvaret

bøøørrnn

De danske soldater deltager i aktiviteter, der skal skabe tryghed i befolkningen. Foto: Forsvaret 

Resten af eskadronen, logistikdetachementet og det Nationale Støtteelement har været indsat i en række aktiviteter, der har til formål at skabe tryghed i befolkningen ved at fortælle om NATOs tilstedeværelse, og hvad de militære enheder laver. I forbindelse med fars dag 13. november har der derfor været en række arrangementer på skoler og i offentligheden for at vise soldaterne og deres materiel frem.

 

DANCON har også deltaget i forskellige mindehøjtideligheder for de faldne som en del af Remembrance Day 11, hvor der var parader og mindeceremonier i både Tapa og Tallinn.

 

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland.

Soldaterne fra NFP 2 er nu kommet godt på plads og enhederne er i fuld gang med at gennemføre de sidste uddannelser inden bataljonen kan melde endelig klar til den Lettiske Brigade. Enhederne har fokus på funktionsuddannelse, omskolinger, fysisk træning samt indskydning af våben, men har også fundet tid til at komme lidt ud i lokalmiljøet omkring Adazi og opleve Letland.

 

I sidste uge blev der gennemført øvelse ”Verboom”, for Ingeniørenheder”. Formålet var at samle alle NATOs ingeniørenheder i Baltikum og skabe en fælles forståelse for de kapaciteter der findes i området.

 

”Formålet med øvelsen var, at ingeniørenheder på tværs af lande, kunne fremvise og vidensdele deres kapaciteter,” forklarer kampbataljonens ingeniørofficer, kaptajn Maj og fortsætter:

 

”Ud over at give et indblik i, hvordan andre nationer opererer, var der også muligheder for networking og inspiration fra de andre ingeniørsoldater.”

 

piranha efp ponton

Piranhaer på tjekkisk pontonbro og herunder køretøjer på testkørsel i terræn. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

piranha efp sand

De danske køretøjer under træning i Letland. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

For den danske ingeniørdeling var det en uge, hvor de indhentede mange ideer men også fik mulighed for at demonstrere gennembrydning af minefelt samt et krydsning af vandløb fra en Piranha V. Slutteligt stillede Stabskompagniet Piranhaer og Eagler til rådighed for ingeniørenheden fra Tjekkiet, der lavede en ponton-færge, som fragtede køretøjerne over en sø.

 

vintertøj

Vinteren nærmer sig og derfor er Nationale Support Element (NSE) i gang med at udlevere vintertøj til soldaterne, så de kan holde sig varme i den kommende tid. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

 

NATO’s flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen – Task Group 441.01

 

esbern og finsk og svensk

Fregatten Esbern Snare, yderst til venstre, øver med svenske og fiske skibe. Foto: Forsvaret

Fregatten Esbern Snare har i den forgangne uge fortsat patruljeringen og øvet med den stående flådestyrke.

 

Tilstedeværelsen i Østersøen har givet anledning til øvelser og samarbejde med svenske og finske enheder med henblik på vise NATO’s støtte og imødekommenhed over for de forventeligt kommende NATO-lande.

 

Der er blevet øvet forskellige aspekter af søkrig, hvor kommunikation og procedurer er blevet øvet mellem NATO-styrken og de svenske og finske enheder.


Det har samtidig givet anledning til at øve den interne organisation med henblik på at uddanne og vedligeholde besætningens kompetencer.


Som en del af at bekræfte forholdet mellem NATO og Sverige gennemførte flådestyrken havneophold i Stockholm med en flot indsejling gennem Skærgården.


Fokus for de kommende uger er fortsat tilstedeværelse i området og samtræning med lande i regionen.

 

esbern baltic1

Esbern Snare har trænet forskellige aspekter af søkrig med de andre enheder i den internationale flådestyrke. Foto: Forsvaret

 

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak

Force Protection kompagniet har den seneste uge kørt 42 ture i Baghdad fordelt på 17 ture i den internationale zone og 25 i det øvrige Bagdad. Kompagniet har ikke gennemført rekognosceringer i denne uge.

 

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Det danske bidrag var fredag den 11. november inviteret til at deltage i en mindehøjtidelighed i forbindelse med Remembrance Day. Remembrance day afholdes i flere lande i det Britiske Commonwealth, hvorfor både det canadiske og amerikanske bidrag også var en del mindehøjtideligheden. Dagen er til minde for de faldne i krig, og derfor blev der afholdt et minuts stilhed under mindehøjtideligheden. Derudover har flere båret valmuer i ugen op til Remembrance day, for at ære den britiske tradition. Det har været en stor ære for bidraget at få lov til at være en del af denne begivenhed. Samtidig har det været med til at markere det fællesskab der er i Kingpin, hvor alle koalitionspartnere har bakket op om Remembrance Day.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Den grundlæggende militærtræning, som danskerne giver ukrainerne, er en del af en stor britisk træningsmission i Storbritannien. Missionen involverer en stribe vestlige lande. Der uddannes over 10.000 ukrainske soldater hver fjerde måned.