De russiske fly medførte ikke våben, og deres ageren var inden for normalbilledet af, hvad der tidligere er observeret i området.

Under en øvelse i Østersøen blev NATOs flådestyrke overfløjet af russiske kampfly. De russiske fly medførte ikke våben, og deres ageren var inden for normalbilledet af, hvad der tidligere er observeret i området.

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Kampbataljonen fortsætter med sine operative uddannelser, og der er gang i flere funktionsuddannelser. Blandt andet har soldater fra bataljonens to kampunderafdelinger samt Opklaringsdelingen - gennemført uddannelse på den nye dysekanon, Carl Gustav M4.

 

Samtlige enheder har ligeledes gennemført prøvealarmeringer, så de kan rykke hurtigt ud, hvis det skulle blive nødvendigt.

 

Først på ugen afviklede NATO´s mission i Letland, enhanced Forward Presence (eFP), en konkurrence for kampvogne og infanterikampkøretøjer kaldet Iron Spear.

 

Skud med dysekanon. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

Skud med dysekanon. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

 

Infanterikampkøretøj klar til indskydning.

Infanterikampkøretøj klar til indskydning. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

 

DK Leopard 2A7 afgiver skud under ”Iron Spear. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

Dansk Leopard 2A7 afgiver skud under Iron Spear. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

Infanterikampkøretøj under indskydning af kanonen.Infanterikampkøretøj under indskydning af kanonen. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

Danmark stillede med to infanterikampkøretøjer fra Danmarks fremskudte tilstedeværelse (NFP) og to Leopard 2A7 kampvogne fra eFP i Estland. De to besætninger fra Den Kongelige Livgarde kunne notere sig for en 4. og 6. plads blandt de 19 deltagende besætninger.

 

Bjærgningsvogn hjælper UK Challenger II. Foto:Bjærgningsvogn hjælper UK Challenger II. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

18. november er Letlands uafhængighedsdag, hvilket fejres med en militærparade i Riga på dagen. Her deltog en deling soldater fra NFP i den gående parade samt fem militære køretøjer i den kørende parade.

 

”Det var en god dag, som bør minde os om, hvor vigtig friheden er for et folk og en nation, siger oberstløjtnant Thomas Lunau, chef for det danske bidrag, der skulle køre med i paraden i et infanterikampkøretøj og aflægge honnør for Letlands præsident Egils Levits.

 

”Letland som nation har flere gange i nyere tid været besat og undertrykt, og derfor betyder frihed utroligt meget. Landet har siden Ruslands angreb på Ukraine oplevet en stor tilgang til forsvar og hjemmeværn, siger oberstløjtnant Jesper Gehlert, der er chef for det danske element, som også deltog i arrangementets officielle handlinger.

 

Den første sne er kommet til Letland, hvor der i weekenden faldt cirka 5 centimeter.

 

Sol, sne og to lastbiler. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

Sol, sne og to lastbiler. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

 

 

 

I alt 13 nationer deltog i Iron Spear – den store NATO kampvognskonkurrence i Letland

I alt 13 nationer deltog i Iron Spear – den store NATO kampvognskonkurrence i Letland. Foto: Forsvaret

NATO´s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I Estland har der været travlt med artilleriøvelse, kampvognskonkurrence og flådebesøg

 

Den danske kampvognseskadron sendte to kampvogne til Letland for at deltage i den store NATO kampvogns- og infanterikampkøretøjskonkurrence, hvor 13 NATO-nationer deltog. Den danske kampvognseskadron sikrede Danmark en flot andenplads kun overgået af Spanien, der også kører Leopard 2A7. Tyskland med samme kampvognsmodel tog tredjepladsen.

 

Observatørerne påkalder og leder ilden fra artilleriet, så granater og raketter rammer det, de skal.

De danske Leopard 2A7 kampvogne med deres dygtige besætninger sikrede Danmark sølvet til kampvognskonkurrencen.

I løbet af ugen har der også været skarpskydning i forbindelse med en artilleriøvelse, hvor især samarbejdet mellem observatørholdene fra Danmark og Frankrig med de to britiske batterier er blevet trænet. Briterne har i øjeblikket et AS90-batteri, der består af et selvkørende artilleri, og et MLRS-batteri, der består af pansrede raketkastere, i NATO kampgruppen, og samspillet mellem observatørerne og batterierne er helt afgørende for, at granater og raketter lander, hvor de skal.

 

Observatørerne påkalder og leder ilden fra artilleriet, så granater og raketter rammer det, de skal.

Observatørerne påkalder og leder ilden fra artilleriet, så granater og raketter rammer det, de skal. Foto: Forsvaret

De danske observatørhold har afprøvet deres evner med de britiske AS90 haubitsere og MLRS raketkastere.

De danske observatørhold har afprøvet deres evner med de britiske AS90 haubitsere og MLRS raketkastere. Foto: Forsvaret

I weekenden lagde Standing NATO Maritime Group 1, hvor den danske fregat Esbern Snare indgår, til i Tallinn havn, hvilket gav anledning til, at store dele af DANCON kunne få en rundvisning på det imponerende krigsskib.

 

Under Fregatten Esbern Snares besøg fik de danske soldater en rundtur på skibet

Under Fregatten Esbern Snares besøg fik de danske soldater en rundtur på skibet

 

 

NATO´s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 65 ture fordelt på 17 ture i den internationale zone og 45 i det øvrige Bagdad. Herudover har kompagniet kørt tre rekognosceringer.

 

 

NATO´s flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen – Task Group 441.01

Fregatten Esbern Snare sejler fortsat med en af NATO´s stående flådestyrker og patruljerer store dele af Østersøen.

 

I den forgangne uge har styrken deltaget i samarbejdsøvelser med polske flådeenheder og den franske fregat Chevalier Paul.

 

Under øvelserne blev styrken overfløjet af et par russiske kampfly. De russiske fly medførte ikke våben, og deres ageren var inden for normalbilledet af, hvad der tidligere er observeret i området.

 

De russiske fly medførte ikke våben, og deres ageren var inden for normalbilledet af, hvad der tidligere er observeret i området.

De russiske fly medførte ikke våben, og deres ageren var inden for normalbilledet af, hvad der tidligere er observeret i området.

I weekenden havde flådetyrken havneophold i Tallinn, hvor Esbern Snare havde besøg af det danske hærbidrag udstationeret i Estland.

I weekenden havde flådestyrken havneophold i Tallinn, hvor Esbern Snare havde besøg af det danske hærbidrag udstationeret i Estland.

To brødre udsendt for hver sit værn fik et glædeligt gensyn med hinanden, da kollegaerne fra hæren fik en rundvisning på skibet og socialt samvær med besætningen.

To brødre udsendt for hver sit værn fik et glædeligt gensyn med hinanden, da kollegaerne fra hæren fik en rundvisning på skibet og socialt samvær med besætningen.

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Lørdag den 19. november afholdt Hold 31 den traditionelle DANCON-march på 25 kilometer i uniform, støvler og med 10 kg i rygsækken. Cirka 60 soldater fra Shaw Air Force base og omkringliggende baser deltog i marchen.

Lørdag den 19. november afholdt Hold 31 den traditionelle DANCON-march på 25 kilometer i uniform, støvler og med 10 kg i rygsækken. Cirka 60 soldater fra Shaw Air Force base og omkringliggende baser deltog i marchen. Foto: Forsvaret

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Fregatten Esbern Snare og dens ca. 140 mand store besætning er fra midten af september til midten af december indsat i NATOs Task Group 441.01, der er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).