Danske kampvogne på vejmarch på landevej og motorvej.

Kampgruppen i Estland har trænet march over store afstande med kampvogne og infanterikampkøretøjer. En disciplin, der ikke har været trænet i gange år. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I Estland har der været travlt med en kampgruppeøvelse og enhedsuddannelse.

 

Kampvognseskadronen har deltaget i øvelse Crimson Arrow, hvor kampgruppen trænede march med tungt panser over større afstande. Det er en disciplin som stort set forsvandt efter Den Kolde krig, da man af hensyn til både køretøjerne, vejbelægningen og trafikken gik over til at flytte alt bæltepanser med lastbiler eller tog, medmindre det skulle ud i øvelsesterrænnet lige uden for kasernen. I krig flytter køretøjerne dog sig selv, og under øvelsen foretog ni kampvogne og to infanterikampkøretøjer en vejmarch på 140 km på alt fra landevej til motorvej.

 

Derudover har der været enhedsuddannelse i kampvognseskadronen, hvor delingerne har øvet sammen med det britiske panserværn og estiske spejdere. I logistikdetachementet har transportsektionen øvet forhold over for baghold, og sanitetssektionen har været på militær konference om krigsskader i Tartu med deltagelse fra hele verden.

Danske kampvogne på vejmarch på landevej og motorvej. Foto: Forsvaret

Dansk deltagelse i international militær konference

Dansk deltagelse i international militær konference om krigsskader. Foto: Forsvaret

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

”1. december kunne jeg melde kampbataljonen klar til oberst Sandris, der er chef for den lettiske brigade, som vi er underlagt.” fortæller oberstløjtnant Thomas Lunau, chef for NFP Hold 2 og fortsætter:


”I den forgangne måned har vi indhentet de uddannelsesmangler, som vi havde med fra opstillingsperioden i Danmark. Efterfølgende har vi gennemgået de skarpe forsvarsplaner med mine nærmeste førere, hvilket sammenholdt med ugens velgennemførte alarmeringsøvelse, betyder, at bataljonen nu er fuldt kampklar.”

 

Alarmeringsøvelse: Logistikken bliver koordineret.

Logistikken bliver koordineret under alarmeringsøvelse. Foto: Thomas Reimann / Forsvaret

Ugens store begivenhed var uden tvivl alarmeringsøvelsen, som gav indsigt i, om de planer bataljonen havde lagt for en alarmering, holdt hele vejen igennem.


”Vi fandt nogle huller i planerne, som nu medfører mindre justeringer”, forklarer oberstløjtnant Thomas Lunau ”men så er planen også klar forud for en evt. alarmering. Så en god øvelse der gav en del læring.”

 

Soldaterne er ude i terrænet og venter på nye ordrer

Soldaterne er ude i terrænet og venter på nye ordrer. Foto: Thomas Reimann / Forsvaret

I ugens løb kom Deputy Commander fra NATO’s Multinational Corps Northeast, generalmajor Ulrik J. Hellebjerg på besøg fra Stettin i Polen, for at få et indblik i kampbataljonens vilkår i Camp Valdemar og NSE’s opgaveløsning på Adazi Military Base. Samtidig kunne generalmajoren overrække sin mønt til tre soldater fra kampbataljonen, der hver især har udmærket sig før og under udsendelsen.

 

Generalmajor Ulrik J. Hellebjerg overrækker sin mønt til tre soldater, der udmærkede sig før og under udsendelsen
Generalmajor Ulrik J. Hellebjerg overrækker sin mønt til tre soldater, der udmærkede sig før og under udsendelsen. Foto: Thomas Reimann / Forsvaret

Det canadiske felthospital afviklede ”Exercise Horned Viper”, som var en konkurrence i taktisk sanitetstjeneste for hold for henholdsvis infanterister og sanitetsdelinger. Kampbataljonen og logistikkommandoet deltog med i alt fire hold, men desværre nåede ingen af holdene podiet. Muligheden for at mødes med soldater fra andre NATO-lande og tale materiel og procedurer var meget lærerig og en del af formålet med konkurrencen.

 

Danske soldater under konkurrencen ”Horned Viper” laver nødflytning

Danske soldater under konkurrencen ”Horned Viper” laver nødflytning. Foto: Thomas Reimann / Forsvaret

NATO’s flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen – (Standing NATO Maritime Group 1)

Fregatten Esbern Snare har i den forgangne uge fortsat patruljeringen i Østersøen. Denne uge har flådestyrken øvet med det finske søværn og bl.a. fået erfaringer med maritim skærgårdskrig.


Ad flere omgange har styrken øvet forskellige scenarier med både finske enheder og den amerikanske destroyer Paul Ignatius.


Der blev også tid til kortvarig udveksling af personel mellem skibene med henblik på at dele viden, erfaringer og maritim kultur på tværs af nationer og flåder. I den forbindelse besøgte fem besætningsmedlemmer fra Esbern Snare det amerikanske skib og fem amerikanere tilbragte en halv dag på Esbern Snare.

 

God stemning på Østersøen

God stemning på Østersøen. Foto: Forsvaret

Derudover kom hele boardingholdet fra Paul Ignatius på besøg på Esbern Snare til erfaringsudveksling, våben- og proceduresnak og meget andet. Endelig gav ugen mulighed for øvelsesskydning, hvor skibets primære kanon blev motioneret.

 

Ombord på RHIB’en.
Ombord på RHIB’en. Foto: Forsvaret

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak

Force Protection kompagniet har den seneste uge kørt 79 ture i Baghdad fordelt på 17 ture i den internationale zone og 57 i det øvrige Bagdad.
Herudover har kompagniet kørt fem rekognosceringer.

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.


Ugen er primært gået med vagter for operatørerne. Inden længe skal vi overdrage til Hold 32. Derfor er det også ved at være sidste chance, hvis man gerne vil have mere læring med hjem i bagagen. Det kan bl.a. ske ved en krydscertificering, hvor man bliver omskolet til en anden position i operationsrummet. Enkelte af operatørerne er allerede krydscertificeret, og har været det længe. En enkelt fik dog mulighed for at blive krydscertificeret for nyligt og lørdag gennemførte han sin certificeringsperiode tilfredsstillende. Han må nu også sidde som sektionsleder, hvor han bl.a. er med til at lede operationsrummet. Det er kulminationen på vores udsendelse til Kingpin, hvor alle har lært meget og bidraget yderst positivt til at gennemføre Kingpins opgave.

 

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Fregatten Esbern Snare og dens ca. 140 mand store besætning er fra midten af september til midten af december indsat i NATOs Task Group 441.01, der er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).