IKK kører frem i stilling under træfning.

IKK kører frem i stilling under træfning. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Den seneste uge har stået på træning i det vinterklædte øvelsesterræn, som giver ekstra udfordringer for soldaterne, der både skal lære at beskytte sig imod kulden og sløre sig i vinterlandskabet.

 

Førere på de forskellige køretøjer, som bataljonen råder over, har trænet vinterkørsel på glatte veje og i landskabet. Det stiller forståeligt nok store krav til køreren at skulle håndtere et 35 tons tungt, pansret køretøj på isglat underlag.

 

For infanteristerne i bataljonen har træningen fokuseret på delingens kamp fra kampstilling, hvor infanteristerne den ene dag har gravet kampstillinger, for dagen efter at gennemføre kamp mod fremtrængende fjender.

 

Derudover opstillede kampbataljonen i fredags en udstilling af køretøjer og materiel til brug for den danske ambassade i Riga, der i samarbejde med Letlands Forsvarsministerium havde arrangeret Danish-Latvian Defence Industry Days for danske og lettiske virksomheder, der producerer materiel til militæret. Udstillingen var en del af to dage langt seminar for gæster fra forsvarsindustrien.

 

Mekaniserede infanterister i kamp.

Mekaniserede infanterister i kamp. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen – Enhanced Forward Presence (eFP) i Estland

I Estland har der været store vedligeholdelsesuge på det tunge panser, og ellers er tiden brugt på håndvåbenskydninger med de franske alpejægere og det estiske hjemmeværn.

 

Det er igen blevet den tid på måneden, hvor kampvognene skal have en kærlig hånd og et månedligt eftersyn. Der har derfor været travlt på værkstederne og i den opvarmede hal, hvor leoparderne bor, når de ikke er indsat.

 

De danske soldater har også været ude og skyde med håndvåben sammen med det franske alpejægerkompagni og det estiske hjemmeværn, og selvom termometeret sneg sig ned på minus 11 grader, var entusiasmen stor, da soldaterne også fik lov til at prøve kræfter med de andre nationers våben.

 

Eftersynet af kampvogne i Estland

Eftersynet på kampvognene tager en hel uge, men det er i fredstid nødvendigt, hvis man skal sikre, at de altid er i tiptop stand og klar til kamp. Foto: Forsvaret

SKydekonkurrence i Estland

Skydekonkurrencen mellem danske, estiske og franske soldater gav de danske soldater mulighed for at skyde med MP5 maskinpistol, Glock pistol og det, for nogen af de ældste, velkendte HK G3, som i det danske forsvar gik under betegnelsen Gevær M/75. Foto: Forsvaret

Afprøvning af våben i Estland

Temperaturen var under 10 minusgrader, men der var stor entusiasme forbundet med at prøve færdighederne af på fremmedartede våben. Foto: Forsvaret

Skydekonkurrence i Estland

Skydekonkurrencens primære formål var at prøve de andre nationers våben af, men derudover var det også muligt at gennemføre udenlandsk færdighedsprøve på flere af våbnene. Foto: Forsvaret

NATOs stående flådestyrke i Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1)

Fregatten Esbern Snare er på sidste del af indsættelsen med NATOs stående flådestyrke Task Group 441.01.

Den seneste uge er der foruden diverse interne øvelser gennemført slæbning med den hollandske fregat Tromp, hvor manøvrering og sømandskab blev øvet.

 

Esbern Snare set bagfra

Både Esbern Snares og Tromps besætninger fik øvet det at slæbe et andet skib og det at blive slæbt. Foto: Forsvaret

Derudover har ugen budt på en hel del helikopterflyvning med både dansk Seahawk og EH101 og derudover en amerikansk Seahawk og hollandsk NH90. Det blev til mange landinger på dæk og god træning både for personellet på dæk og hele skibets helikopterorganisation.

 

Helikopter og skib træner sammen

Både de flyvende besætninger og skibets helikopterorganisation er blevet rutineret i forbindelse med den seneste uges helikoptertræning. Foto: Forsvaret

 

NATO Mission Iraq, hold 5.

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 64 ture fordelt på 15 i den internationale zone og 43 i det øvrige Bagdad.

 

Herudover har kompagniet kørt seks rekognosceringer.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Fregatten Esbern Snare og dens ca. 140 mand store besætning er fra midten af september til midten af december indsat i NATOs Task Group 441.01, der er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).