NATO-flådestyrkens flagskib FGS Berlin gennemfører RAS med Peter Willemoes og HNLMS Rotterdam.

NATO-flådestyrkens flagskib FGS Berlin gennemfører RAS med Peter Willemoes og HNLMS Rotterdam. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Gulf of Guinea-mission Meridian, Guineabugten ud for det vestlige Afrika

Fregatten Esbern Snare er efter besætningsrotation tilbage på patrulje i Guineabugten.

 

Efter rotationen gennemførtes et antal øvelser ombord således, at den nye besætning kunne afprøve fregattens systemer og de interne procedurer finpudses. Der er gennemført flyvninger med skibets seahawk helikopter og sejlads med Frømandskorpsets fartøjer.

 

Det høje operative niveau, som besætningen besidder, bliver nu løbende vedligeholdt med jævnlige øvelser. I forbindelse med patrulje i operationsområdet er der gennemført træning i forskellige opgaver, som flåder skal kunne udføre med både et fransk maritimt patruljefly og et fransk krigsskib, som begge også er indsat i området.

 

Artikel fortsætter efter billederne.

 

Enhanced Air Policing, Siauliai, Litauen

Det udsendte detachement med 4 F-16 kampfly i Litauen har opretholdt NATO-afvisningsberedskabet Enhanced Air Policing i ugens løb.

 

Bidraget indgår i NATOs håndhævelse af suveræniteten i luftrummet over Estland, Letland og Litauen som led i NATOs integrerede luftforsvar, og fungerer som afvisningsberedskab, hvis fremmede nationers fly krænker de allierede baltiske landes luftrum.

 

Bidraget har ikke haft skarpe aktiveringer, men der er gennemført to patruljeflyvninger i ugens løb.

 

NATO Mission Iraq – Irak

Det multinationale sikrings- og eskortekompagni har i den forgangne uge gennemført 53 kørsler i zonerne.

 

Gennem missionen har soldaterne gennemført ugentlige træninger i sanitet. Det er bl.a. undervisning i anlæggelse af intravenøs adgang (drop) for at kunne optimere den tilskadekomnes behandling. Undervisningen er foregået i rolige omgivelser i lejrens førstehjælpsinstallation.

 

Denne uge fik nogle af soldaterne deres evner testet i et stressende miljø med personlig beskyttelsesudrustning for at få pulsen op og adrenalinen til at flyde, hvorefter de blev sendt i løb ind i en bygning, hvor musikken rasede, der var folk alle steder og lyset blinkede. Indenfor ventede ægte ”patienter”, på hvem soldaterne skulle anlægge to vellykkede venekatetre per person.

 

Venekateter lægges. Det foregik som en venskabelig konkurrence mellem danske soldater og amerikanske medics.

Venekatetre lægges. Det foregik som en venskabelig konkurrence mellem danske soldater og amerikanske medics. Foto: NMI / Forsvaret

De danske sikrings- og eskortesoldater fik trænet deres færdigheder i at ’rense bygninger’, det vil sige gå sikkert igennem en bygning fra rum til rum for at sikre sig, at der ikke er fjender, da de blev inviteret af den amerikanske sikringsenhed, der varetager nærsikringen af UNION III.

 

De danske sikrings- og eskortesoldater træner deres færdigheder i at ’rense bygninger’,

Foto: NMI / Forsvaret

En god mulighed for danskerne til at få trænet og genbesøgt en disciplin, som har været lagt på hylden et stykke tid til fordel for den nuværende sikrings- og eskorteopgave.

 

De danske sikrings- og eskortesoldater fik trænet deres færdigheder i at ’rense bygninger’,

Foto: NMI / Forsvaret

Helikopterdetachementet – NATO Mission Irak, Al Asad luftbasen i Irak

Bidraget fra helikopterdetachementet har den seneste uge fløjet tre missioner, heraf en træningsmission for de sidst tilgående besætningsmedlemmer, der ankom forsinket pga. covid-19-smitte.

 

Missionerne var transportopgaver med personel og gods. En ny amerikansk helikopterenhed, Task Force Longhorn, er ankommet til Al Asad luftbasen. Ugens flyvninger har været i samarbejde med denne enhed, Longhorn, samt med den spanske Task Force Toro.

 

Den samlede flyvetid for denne uge er 05:28:00. Der er i alt transporteret 55 personer samt 2035 kg gods til støtte for NATO Mission Iraq og Operation Inherent Resolve.

 

Artikel fortsætter efter billederne.

 

Task Force Takuba, Menaka, Mali

En del af soldaterne fra bidraget til Mali kom i slutningen af sidste uge hjem med et dansk C-130 Hercules transportfly. Der vil fortsat komme soldater og materiel hjem fra missionen de næste uger.

 

Hjemkomst fra Mali til Aalborg.

Hjemkomsten til Aalborg. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre, benævnt Kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres flymissioner i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Fredag den 4. februar 2022 kl. 10 lokal tid blev kommandoen for Air Control Wing radarbidrag ved OIR overdraget fra chefen for hold 28, major Simon Peter Madsen, til hold 29’s chef, major Ole Ramsby.

 

Overdragelsen fandt sted på foran Patton Hall på Shaw Air Force Base i South Carolina, USA med deltagelse af chefen for operationen og repræsentanter fra koalitionspartnerne fra blandt andet USA, Storbritannien og Canada.

Overdragelsen fandt sted på foran Patton Hall på Shaw Air Force Base i South Carolina, USA med deltagelse af chefen for operationen og repræsentanter fra koalitionspartnerne fra blandt andet USA, Storbritannien og Canada. Foto: Forsvaret

I perioden op til kommandooverdragelsen har hold 28 og kollegerne fra Kingpin gennemført supplerende uddannelse af operatørerne fra hold 29, så de kan certificeres til at varetage deres operative funktioner i missionen. Uddannelsen sker sideløbende med varetagelsen af de daglige operationer.

 

Hold 29 vil bidrage til gennemførelse af luftoperationer i Kingpin frem til slutningen af maj.

 

NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1)

Når orlogsskibe som den danske fregat Peter Willemoes er indsat i en flådestyrke er logistikken vigtig for at kunne opretholde opgaveløsningen i en længere periode.

 

Den sømilitære term for al genforsyning til søs kaldes Replenishment at Sea (RAS), og dette kan foregå både fra skib eller helikopter.

 

Til søs kan man genforsyne brændstof, vand og mad, men det er oftest brændstof der genforsynes, idet Peter Willemoes selv kan producere ferskvand samt, at fregatten har proviant til godt en måneds sejlads. Genforsyning til søs giver således skibene længere udholdenhed til operationer, idet de ellers skulle i havn for at tanke brændstof.

 

Billedet viser NATO-flådestyrkens flagskib FGS Berlin, der gennemfører RAS med Peter Willemoes og HNLMS Rotterdam.

Billedet viser NATO-flådestyrkens flagskib FGS Berlin, der gennemfører RAS med Peter Willemoes og HNLMS Rotterdam. Foto: Forsvaret