Fregatten Peter Willemoes på skudhold af den norske ubåd Uredd, som set gennem ubådens periskop

Fregatten Peter Willemoes på skudhold af den norske ubåd Uredd, som set gennem ubådens periskop.

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1)

Fregatten Peter Willemoes er i disse dage engageret i øvelse Arctic Dolphin i de norske fjorde sammen med skibe og ubåde fra Danmark, Norge, Tyskland og Holland. Øvelsen, der ledes af Norge, har til formål at trykprøve og eksaminere kommende ubådschefer i forskellige grundlæggende discipliner ved ubådskrig. Øvelsen er et godt eksempel på, hvordan landene på tværs af NATO kan hjælpe hinandens flådestyrker med opkvalificering til det fælles bedste: Mens ubådene får træning for deres kommende chefer, får overfladeskibene værdifuld træning i antiubådskrigsførelse og operationer i snævre farvande.

 

 

Gulf of Guinea-mission Meridian, Guineabugten ud for det vestlige Afrika

I den forgange uge i Operation Meridian har Fregatten Esbern Snare gennemført et logistisk stop i Tema, Ghana og har efterfølgende gennemført tankning til søs. Fregatten har gennemført patrulje i Guineabugten og har været klar til at reagere på eventuel pirataktivitet. Et normalt patruljedøgn indeholder typisk en helikopterflyvning med fregattens Seahawk-helikopter, hvorved store områder hurtigt kan patruljeres. Helikopteren har desuden gennemført opkald til den civile skibstrafik for på den måde at fortælle søfarten, at vi er tilstede i området og klar til at assistere, hvis behovet opstår.  

 

 

Når tiden tillader det gennemføres der interne træningsøvelser, der sikrer, at besætningen altid har et højt niveau og altid er klar til indsats. I ugens løb er der gennemført et såkaldt Maritime Security Awareness Visit. Det betyder, at skibets boardinghold har besøgt et lokalt fiskefartøj og drøftet dagligdagen i området for bedre at forstå de lokale vilkår. Det foregår under meget fredelige og venskabelige former og som tak udleverer boardingholdet en pakke, hvori der bl.a. er en førstehjælpstaske, som ofte finder god anvendelse ombord.

 

 

Enhanced Air Policing, Siauliai, Litauen

Det udsendte detachement med 4 F-16 kampfly i Litauen har opretholdt NATO-afvisningsberedskabet Enhanced Air Policing i ugens løb.

 

Bidraget indgår i NATOs håndhævelse af suveræniteten i luftrummet over Estland, Letland og Litauen som led i NATOs integrerede luftforsvar, og fungerer som afvisningsberedskab, hvis fremmede nationers fly krænker de allierede baltiske landes luftrum.

 

Bidraget har ikke haft skarpe aktiveringer, men der er gennemført fem patruljeflyvninger i ugens løb.

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Det multinationale sikrings- og eskortekompagni har i den forgangne uge gennemført 39 kørsler i zonerne i og omkring Bagdad.

 

Ud over kørslerne har kompagniets soldater vedligeholdt deres soldatermæssige færdigheder i procedurer og standardfremgangsmåder.

 

 

Helikopterdetachementet – NATO Mission Irak, Al Asad luftbasen i Irak

Helikopterdetachementet, hold 4, har i indeværende uge gennemført 5 missioner.

 

Missionerne har været transport af personel og gods mellem Al Asad luftbasen og Bagdad i samarbejde med både Task Force Toro; en spansk enhed, der flyver med AS-532 Cougar-helikopter, Task Force Longhorn, og to amerikanske enheder, Longhorn og Attack, der henholdsvis flyver med Black Hawks og Chinook-helikoptere. Detachementet har på Al Asad luftbasen et fantastisk samarbejde med de andre helikopterenheder, og der er ingen tvivl om alle nyder godt af hinandens fleksibilitet og støtter op om hinandens missioner.

 

 

Én af missionerne var en flyvning nord på til storbyen Erbil med personel og gods til støtte for de spanske og franske styrker. Denne flyvning blev på mere end 700 km, og var hold 4’s første flyvning på disse kanter.

 

Den samlede flyvetid for ugen har været knap 8 timer, og der er blevet flyttet i alt 23 personer, samt 7.720 kg gods fordelt mellem NATO Mission Iraq og Operation Inherent Resolve.

 

 

I denne uge har detachementet rundet mere end 100 tons gods, som er blevet flyttet siden begyndelsen af missionen den 1. maj 2021.

 

Besøg spanske Forsvarschef.

Torsdag modtog helikopterdetachementet besøg af den spanske Forsvarschef Admiral General Teodoro Estaban López Calderón.        

Task Force Takuba, Menaka, Mali

Der vil fortsat komme soldater og materiel hjem fra missionen de næste uger.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres flymissioner i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

     

Fakta

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret har fra november 2021 til april 2022 udsendt et skibsbidrag til Guineabugten for at forbedre sikkerheden til søs i internationalt farvand og imødegå piratangreb. 

 

Skibsbidraget består af fregatten Esbern Snare med tilhørende helikopter, specialoperationsstyrker og militærpoliti. Bidrager omfatter op til ca. 175 personer.