2 danske EH101-helikoptere klar på Al Asad luftbasen.

Dansk EH101-helikopter med en spansk Courgar-helikopter i baggrunden klar på Al Asad luftbasen i Irak. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1)

Fregatten Peter Willemoes har netop afsluttet øvelse Arctic Dolphin 2022, der havde til formål at træne og eksaminere kommende ubådschefer fra Norge, Holland og Tyskland.

 

Øvelsen gik over forventning med ganske få aflysninger og ændringer, og træningsudbyttet for både ubåde og overfladeenheder har været stort. Fregatten har brugt weekenden i Bergen, hvor besætningen har ladet op på batterierne, mens der har kørt forberedelser til den kommende uges øvelse Dynamic Guard med den øvrige stående NATO-flådestyrke (SNMG1).

 

Peter Willemoes har samtidig haft chefen for 2. Eskadre Dan B. Termansen ombord, samt afholdt force reception for chefen for flådestyrken. Besætningen ser nu frem til endnu en uges træning med flådestyrken og flere amerikanske enheder.

 

Fregatten Peter Willesmoes på øvelse.

Fregatten Peter Willemoes på øvelse. Foto: Forsvaret

Gulf of Guinea-mission Meridian, Guineabugten ud for det vestlige Afrika

Fregatten Esbern Snare har i løbet af den sidste uge gennemført patrulje syd for Nigeria. Der er gennemført flere besøg hos lokale fiskere, som har været af forskellig nationalitet. Esbern Snares boardinghold er blevet godt modtaget og fiskerne føler, at tilstedeværelsen af ”et stort gråt skib” bidrager positivt til sikkerheden i området.

 

Samtaler med de lokale er vigtige for at forstå området. Et sådant besøg sluttes af med at uddele en pakke til de lokale – bl.a. indeholdende førstehjælpstaske, frugt og lignende.

 

Seahawk på vej på patrulje.

Seahawk på vej på patrulje. Foto: Forsvaret

Fregatten har i perioden også trænet de mere konventionelle sømilitære opgaver, som en fregat skal kunne løse. Derfor har besætningen trænet krigsscenarier, hvor Esbern Snare skal løse opgaver i et miljø, som udfordres af en konventionel modstander.

 

Opgaven skal løses mens der trænes, at væsentligt udstyr såsom radarer, våben og motorer får nedbrud i tilfælde af beskydning, vandindtrængning eller lignende.

 

Træning i at løse under opgaver i forbindelse med kamphandlinger.

Træning i at løse under opgaver i forbindelse med kamphandlinger. Foto: Forsvaret

Fra både fregatten og helikopteren er der gennemført opkald til den civile skibstrafik, som har fået viden om fregattens opgave, og de civile har haft mulighed for at dele erfaringer og observationer.

 

I fredags blev det offentliggjort, at fregatten skal forlade opgaven i Operation Meridian for i stedet at bidrage til NATO’s skærpede beredskab. Et kendetegn ved maritime styrker er, at de nemt og hurtigt kan flytte sig fra et sted i verden til et andet. Der er nu et arbejde i gang med at forberede skib og besætning på de kommende opgaver.  

 

Enhanced Air Policing, Siauliai, Litauen

Det udsendte detachement med 4 F-16 kampfly i Litauen har opretholdt NATO-afvisningsberedskabet Enhanced Air Policing i ugens løb.

 

Bidraget indgår i NATOs håndhævelse af suveræniteten i luftrummet over Estland, Letland og Litauen som led i NATOs integrerede luftforsvar, og fungerer som afvisningsberedskab, hvis fremmede nationers fly krænker de allierede baltiske landes luftrum.

 

Den seneste uge er der fløjet træningsmissioner i støtte til de baltiske kommando- og kontrolenheder samt trænet med andre Enhanced Air Policing enheder. Der er fløjet 15 patrulje- og træningsflyvninger i alt i luftrummet over Baltikum, heraf en aktiv air policing mission.

 

NATO Mission Iraq – Irak

Det multinationale sikrings- og eskortekompagni har i den forgangne uge gennemført 61 kørsler i zonerne fordelt på 13 i den grønne zone og 48 i den røde zone.

 

Ud over kørslerne har sikrings- og eskortekompagniet vedligeholdt deres soldatermæssige færdigheder i procedurer og standardfremgangsmåder. Ydermere har kompagniet gennemført samvirkeøvelse med den amerikanske Task Force Pioneer vedr. evakuering af sårede fra UNION III-området til et amerikansk felthospital andetsteds i Bagdad.

 

Helikopterdetachementet – NATO Mission Irak, Al Asad luftbasen i Irak

Søndag 20. februar besøgte generalløjtnant Michael A. Lollesgaard soldaterne i helikopterdetachementet for at mødes med dem og give en orientering om missionens opgaver, herunder samarbejdet med de irakiske myndigheder.

 

Helikopterdetachementets hold 4 med generalløjtnant Michael A. Lollesgaard.

Helikopterdetachementets hold 4 med generalløjtnant Michael A. Lollesgaard. Foto: Forsvaret

Detachementet har gennemført 6 missioner i indeværende uge. 3 missioner har været transport af personel og gods mellem Al Asad luftbasen og GBA i samarbejde med TF TORO. 3 missioner har været nord på til Erbil og Mosul, med personel og gods. Den samlede flyvetid for denne uge har været 7.50 timer. Der er blevet flyttet 40 personer totalt, samt 3.841 kg gods.

 

Task Force Takuba, Menaka, Mali

Der vil fortsat komme soldater og materiel hjem fra missionen de næste uger.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt KINGPIN. Herfra koordineres og kontrolleres flymissioner i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Alle operatørerne har nu opnået operativ status og kan således gennemføre deres primære opgave i KINGPIN uden at være overvåget af en instruktør. Niveauet er højt og omskolingen er gået hurtigt.

Fakta

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret har fra november 2021 til april 2022 udsendt et skibsbidrag til Guineabugten for at forbedre sikkerheden til søs i internationalt farvand og imødegå piratangreb. 

 

Skibsbidraget består af fregatten Esbern Snare med tilhørende helikopter, specialoperationsstyrker og militærpoliti. Bidrager omfatter op til ca. 175 personer.