Der trænes evakuering af en såret fra helikopteren

Der trænes evakuering af en såret fra helikopteren på Esbern Snare før opgaven i Guineabugten afsluttes. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1)

Fregatten Peter Willemoes har gennemført vedligeholdende træning i luftkrig og elektronisk krigsførelse langs Norges vestkyst sammen med resten af flådestyrken. Foruden træning arbejdes der løbende på at holde fregatten skarp og indsatsklar. Dette indbefatter jævnligt vedligehold af skibets våben- og missilsystemer.

 

Et Evolved Sea Sparrow-missil i en af skibets affyringsramper i forbindelse med vedligehold. Missilet er designet til at imødegå både indkomne fly og missiler af forskellige typer, og er en del af fregatternes standardudrustning under indsættelse.
Et Evolved Sea Sparrow-missil i en af skibets affyringsramper i forbindelse med vedligehold. Missilet er designet til at imødegå både indkomne fly og missiler af forskellige typer, og er en del af fregatternes standardudrustning under indsættelse.

 

Gulf of Guinea-missionen Meridan - Guineabugten ud for det vestlige Afrika

Fregatten Esbern Snare har i den forgangne uge afsluttet opgaven i Operation Meridian i Guineabugten. Den sikkerhedspolitiske situation i Europa har medført, at fregatten har fået nye opgaver og derfor returnerer til Danmark.

 

I forbindelse med afslutningen af opgaven var det nødvendigt at foretage anløb at Tema havn i Ghana. Havnen har fungeret som logistisk støttepunkt og fremskudt reservedelslager under indsættelsen i Guineabugten, hvorfor der konstant har været et antal danskere udsendt hertil som et Maritimt Støtteelement for fregatten. Støttelementet har nu afsluttet sin opgave, og lageret i Tema er blevet lastet ombord i Esbern Snare, som nu er på vej mod Danmark. Der gennemføres fortsat intern træning ombord. Der trænes bredt inden for alle sømilitære aspekter, og der planlægges i forhold til de nye opgaver.

 

Esbern Snare i Tema

Esbern Snare i Tema, Ghana. Foto: Forsvaret

 

Enhanced Air Policing, Siauliai, Litauen

Det danske bidrag har opretholdt NATO-beredskabet. Der er fløjet seks missioner i rammen af air policing eller støtte hertil.

 

Der er således blevet fløjet 42 sorties i alt i det tildelte ansvarsområde, heraf tre aktive air policing mission.

 

F-16 take off i Siauliai

F16 under take off fra basen i Siauliai. Foto: Forsvaret

 

NATO Mission Iraq – Irak

Det multinationale sikrings- og eskortekompagni har i den forgangne uge gennemført 52 kørsler i zonerne fordelt på 13 i den grønne zone og 39 i den røde zone.

 

Ud over kørslerne kompagniet vedligeholdt deres soldatermæssige færdigheder i procedurer og standardfremgangsmåder. Ydermere er soldaterne fra Hold 3B ankommet til afløsning af soldaterne fra Hold 3A.

 

Temperaturerne er støt stigende, og efter en kølig og fugtig periode i januar og februar måned nærmer temperaturerne sig behagelige 25-30 grader i dagstimerne og 10-15 grader i aften- og nattetimerne.


Helikopterdetachementet – NATO Mission Iraq, Al Asad luftbasen i Irak
Den seneste uge har bidraget gennemført fire missioner. Tre transporter af nyligt ankomne soldater, som skulle til Bagdad og flyvning, hvor der skulle flyttes gods til Jordan. Den totale flyvetid har været 14 timer, og der er blevet flyttet 4160 kg gods.

 

Søndag 27. februar 2022 fik helikopterbidraget besøg af et hold italienske soldater fra Task Force GRIFFON, der er stationeret i Erbil. Holdet kom for at besigtige faciliteter og bekræfte, at Italien overtager helikopterstøtten til NATO Mission Iraq, når det danske bidrag stopper sidst i april 2022.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA


De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres flymissioner i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Hold 29 har nu været afsted i en måned og er fuldt integreret i KINGPIN.
Radaroperatørerne arbejder foran radarskærmen i tre timer, derefter er der pause i tre timer, hvorefter der afsluttes med endnu tre timer foran radarskærmen. Pausen anvendes på at få spist og løst administrative opgaver. Det kan være opgaver som vagt- og øvelsesplanlægning, flyvesikkerhed, træning og undervisning, udarbejdelse og vedligeholdelse af bestemmelser og lignende. Herudover er der også en række administrative nationale opgaver, som skal løses.

 

Den seneste uge har dårligt vejr haft indflydelse på antallet af luftoperationer, som er blevet gennemført i operationsområdet i Mellemøsten. Operationstempoet har derfor været reduceret i forhold til normalbilledet.

 

 

Task Force Takuba - Menaka, Mali

Der vil fortsat komme soldater og materiel hjem de kommende uger.

 

Fakta

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret har fra november 2021 til april 2022 udsendt et skibsbidrag til Guineabugten for at forbedre sikkerheden til søs i internationalt farvand og imødegå piratangreb. 

 

Skibsbidraget består af fregatten Esbern Snare med tilhørende helikopter, specialoperationsstyrker og militærpoliti. Bidrager omfatter op til ca. 175 personer. 

Danmark bidrager fra slutningen af januar 2022 til patruljeringen af de baltiske lande med fire F-16 kampfly. De fire F-16 kampfly skal operere fra Litauen. To af flyene er operative, mens to er i reserve. Opgaven er at opretholde suveræniteten over Baltikums luftrum.

NATOs stående flådestyrker er alliancens primære maritime værktøj og bidrager til alliancens kollektive forsvar og afskrækkelsesstrategi. Flådestyrkerne er med til at opretholde og vise NATOs beredskab og synlige tilstedeværelse i alliancens interesseområder.

 

Danmark bidrager fra januar til slutningen af april 2022 til SNMG1 med fregatten Peter Willemoes.