uk ukrainere

Her foreviser danske instruktører, hvordan ukrainerne skal foretage en passage af en vej. Foto: Simon / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Det danske træningsbidrag til støtte for ukrainsk forsvar – Storbritannien

På en kaserne i Storbritannien er 65 danske soldater og instruktører fra stort set alle grene af det danske forsvar fortsat i gang med at træne og uddanne ukrainske rekrutter.

 

Efter at de 200 rekrutter fra Ukraine var blevet mønstret og havde fået deres allermest grundlæggende undervisning på kasernen, så har de haft deres første feltøvelse i denne uge. Her skulle mange af dem for første gang overnatte i det fri, da de oprettede BSO (beredskabsområde) i skoven. Uddannelsen i felten i denne første øvelse handlede om at lære ukrainerne, hvordan man som soldat bevæger sig i terræn og bruger terrænet til sin egen fordel.

 

uk ukrainere

Ukrainske rekrutter og dansk instruktør på vej igennem handlebane. Foto: Simon / Forsvaret

Mange af ukrainerne er helt grønne rekrutter, som ikke har tidligere militær erfaring. Derfor har danskerne fx både undervist dem i grundlæggende våbenhåndtering og i, hvordan ukrainerne bevæger sig i områder, hvor der kan være miner eller ueksploderet ammunition. Her havde soldater fra Ingeniørregimentet oprettet flere handlebaner, som ukrainerne skulle igennem for at lære at se efter spor af miner eller bomber.

 

Den grundlæggende militærtræning, som danskerne giver ukrainerne, er en del af en stor britisk træningsmission i Storbritannien, som involverer en stribe vestlige lande og som uddanner over 10.000 ukrainske soldater hver fjerde måned.

 

UK ukrainere

En del af denne uges undervisning har handlet om at lære ukrainerne, hvordan man indretter et BSO i felten og holder sig varm, tør og mæt. Foto: Simon / Forsvaret

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I Estland har den danske kampvognseskadron og logistikdetachementet deltaget i brigadeøvelse Bold Hussar sammen med briter, franskmænd og estere. Over 2.000 mand deltog i øvelsen, som også var en del af Estlands store efterårsøvelse OKAS 22.

 

Estland er et land med store skove og moseområder, så en væsentlig del af øvelsen har været at træne samspillet mellem det estiske infanteri og NATO-kampgruppens 44 kampvogne for bedst muligt at kunne udnytte kampvognenes betydelige kampkraft i det lukkede terræn.

 

kvg bold hussar

Kampgruppens kampvogne på øvelse i estisk terræn. Foto: Forsvaret

Øvelsen gav også kamgruppen mulighed for at træne sanitetstjeneste og samarbejde mellem den danske, britiske og franske forbindeplads, hvor de sårede får den første lægelige behandling.

 

sanitet

Danske soldater øver sanitetstjeneste. Foto: Forsvaret

NATO's Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Alle enheder er nu så småt ved at afslutte de sidste aktiviteter og forberedelserne forud for rotation og hjemsendelse af materiel. Den primære opgave er en omfattende og grundig rengøring af de køretøjer, der skal sendes hjem i de kommende uger.

Alt materiel, der kommer hjem fra missionsområder med danske soldater skal gennem en særlig rengøring og desinfektion for at undgå, at der bringes smitsomme husdyrsygdomme til Danmark.

 

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak

Force Protection-kompagniet har den seneste uge kørt 45 ture i Baghdads gader fordelt på 14 ture i den internationale zone og 31 i det øvrige Bagdad. Herudover har det danske kompagni gennemført skydetræning på et af de lokale skydebaneanlæg sammen med en polsk deling.

 

efp estland

Det danske kompagni gennemfører skydetræning. Foto: Forsvaret

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Et nyt hold amerikanere er ankommet til Kingpin. De skal afløse bidraget fra Air National Guard, der har været udsendt til Kingpin de seneste 6 måneder. Holdet udgør ca. 1/4 af hele Kingpin. Det betyder, at mange hurtigt skal indøves i missionen og i deres respektive arbejde ved Kingpin. Det danske bidrag har støttet denne proces, primært ved at flere af de danske operatører er blevet uddannet instruktører og dermed har bidraget til uddannelsen af de nye folk. Det nye hold er ved at være igennem den certificeringsperiode, der skal til for at indgå på vagtholdene ved Kingpin. Instruktørvirket bidrager til udviklingen af operatører på hold 31, hvor flere enten er eller skal være instruktører når de kommer hjem fra missionen.