Dansk soldat modtager amerikansk materiel på havnen i Esbjerg.

En dansk soldat modtager et amerikansk køretøj i forbindelse med en tidligere øvelsesaktivitet, hvor udenlandsk materiel skulle igennem Danmark. Foto: Niels Sawman Brandt / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Fra midten af marts og to måneder frem skal store mængder militært materiel og køretøjer transporteres gennem Danmark til en længe planlagt øvelse i Polen. I den forbindelse skal Forsvaret yde værtsnationsstøtte (Host Nation Support) til de udenlandske enheder. 

 

Det er Storbritannien og USA, som sender materiellet via Danmark forud for den amerikanskledede øvelse. Øvelsen har i øvrigt deltagelse af en dansk kampvognseskadron, og derfor skal der også samtidig sejles danske kampvogne til Polen.

 

Danmark er et knudepunkt i forhold til oversøiske NATO-landes deployering i østersøregionen, og derfor står Forsvaret klar til at støtte, så deployeringen kan blive så smidig som mulig.

 

Materiellet ankommer på skibe til Esbjerg Havn, hvorefter dele af det omlastes og sejles til Polen, mens andet transporteres over land via Tyskland.

 

Både britiske og amerikanske styrker har tidligere sendt materiel gennem Danmark i forbindelse med øvelsesaktivitet i Europa - blandt andet i forbindelse med øvelser i Norge og Polen.

 

Læs mere om Host Nation Support her.