De seneste dage er der trænet luftevakuering af tilskadekomne på Flyvestation Aalborg.

Evakueringen af sårede er en kompliceret proces, der kræver løbende træning af alt involveret personel. Fotos: Ann Outzen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen 

 

Ambulancereddere, sygeplejersker og læger har de seneste dage øvet sig i at få kvæstede om bord på fly, behandle de sårede under flyvning, og få de evakuerede kørt til hospital på betryggende vis. Der er tale om komplicerede processer, så derfor må alle gennem det såkaldte Aeromedical Evacuation Course mindst hvert tredje år. Og det er naturligvis obligatorisk for nye reservister og faste ansatte, tilknyttet luftevakueringsenheden, ICATT, hos ATW på Flyvestation Aalborg.

 

”Vi øver os løbende i at planlægge, forberede og gennemføre evakueringer, for flyvemedicin er en krævende disciplin” fortæller den ledende overlæge ved ATW, Kasper Winther.

 

”Det er ikke ufarligt at blive transporteret i 30.000 fods højde i Hercules, hvor trykket i kabinen er en del lavere end ved havoverfladen når man er syg eller såret.”

 

Et af denne uges scenarier er evakuering af to ofre for vejsidebomber i Mali, hvor der oveni sker en ulykke i flyet undervejs på grund af turbulens.

 

Øvelsen foregår dog ikke i luften, men i en af flyvestationens store hangarer, hvor de såkaldte patientmoduler ikke fylder meget, selvom begge containere kan rumme op til 12 patienter.

 

”Vi plejer gerne at kombinere træning på jorden med flyvning, men Hercules-flyene har travlt med operative opgaver i denne tid.” fortæller Kasper Winther. 

 

”Vi får dog også gennemtænkt situationer, som kan opstå i den nuværende krisesituation i Ukraine. En såkaldt masse-evakuering. Med NATO-bårer, kan på en enkelt flyvning med Hercules, evakueres op til 97 patienter. Så er det dog begrænset hvor meget behandling, der kan ydes undervejs.” slutter overlægen.

Intensive Care Air Transportation Team - ICATT

ICATT er Forsvarets luftevakueringsenhed, og fungerer i praksis som et samarbejde mellem Forsvarets Sanitetskommando (FSK) og Air Transport Wing (ATW).

 

FSK bidrager med sundhedsfagligt personel, mens ATW bl.a. bidrager med fly og øvrigt personel. Enheden udgøres af 5 fastansatte og en reserve bestående af ca. 40 læger, sygeplejersker og flight medics.

 

ICATTs primære opgave er at planlægge, koordinere og gennemføre evakuering af intensivt syge/sårede fra internationale missioner.

 

Enheden stiller selv sundhedsfagligt personel, materiel og medicin og opererer typisk på flytyperne Hercules (C130J) og Challenger (CL604).

 

Beredskabet er på 48 timer fra varsling til takeoff.