Soldater fra II Panserinfanteribataljon/JDR rekognoscerer for egnet sted til beredskabsområde.

Soldater fra II Panserinfanteribataljon/JDR rekognoscerer for et egnet sted til beredskabsområde. Kampbataljonen udgør kernen af den styrke som 1. Brigade uddanner til NRI-beredskabet. Foto: Nikolaj Thide/Forsvaret.

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen


1. Brigade er Hærens største landmilitære kapacitet og bidragsyder til NATOs kollektive forsvar. I 2023 opstiller og uddanner 1. Brigade en bataljon med støtteenheder, der i 2024 skal stå i beredskab i NATO Readiness Initiative (NRI). I 2022 blev NRI-beredskabet aktiveret pga. Ruslands invasion af Ukraine og aggressive adfærd. Det førte til, at en kampbataljon opstillet og uddannet af 1. Brigade var udsendt til Letland i 2022-23. Formålet var at afskrække Rusland fra at angribe NATO-lande.

 

Det er som et led i denne opgave, at II Panserinfanteribataljon Jydske Dragonregiment i sidste uge gennemførte afdelingsledet uddannelse med støtte af kampvogne, artillerister, sanitetssoldater, logistiksoldater, indhentningsspecialister udstyret med droner, opklaringssoldater og panseringeniører. Desuden havde soldater fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland en vigtig rolle i øvelsen som modstandere.Oberstløjtnant Thomas Nyholm Jørgensen, der er chef for II Panserbataljon, har på øvelsen haft som mål at styrke det indbyrdes samarbejde mellem de enheder, der sammen skal stå i beredskab i 2024.

 

”Temaet det er samvirke. Det er at få vores egne enheder til arbejde sammen med specialister og de tilgående enheder, som vi skal træne sammen med i forbindelse med en eventuel deployering til Letland i andet halvår 2024”, siger Thomas Nyholm Jørgensen.

 

 

”Generelt er der et godt fagligt niveau, men der er også behov for at bygge oven på de aktiviteter vi har haft tidligere”, tilføjer Thomas Nyholm Jørgensen.

 

 

 

Uddannelsen af II Panserbataljon Jydske Dragonregiment med støtteenheder fortsætter i de kommende måneder bl.a. til øvelse Brave Lion i september.

 

II Panserbataljon JDR, som har tjenestested ved Jydske Dragonregiment, er en af 1. Brigades tre kampbataljoner. De to andre kampbataljoner fra hhv. Gardehusarregimentet og Den Kongelige Livgarde udgjorde kernen i de to første hold, der blev udsendt til Letland under navnet NATO Forsvarsplan, Letland.

NRI-beredskabet 2024

Følgende enheder indgår i den styrke som 1. Brigade opstiller til NRI-beredskab

 

  • II Panserinfanteribataljon (Jydske Dragonregiment)
  • Batteri fra I Artilleriafdeling (Danske Artilleri Regiment )
  • 1. Kampvognseskadron (Jydske Dragonregiment)
  • Transport- og sanitetskompagni fra I Logistikbataljon (Trænregimentet)
  • Opklaringseskadron fra III Opklaringsbataljon (Gardehusarregimentet)
  • Indhentningsspecialister fra I ISR-bataljon (Efterretningsregimentet)
  • Panseringeniørkompagni fra I Panseringeniørbataljon (Ingeniørregimentet)