Støjmålingssystem præsenteres

Torsdag aften blev naboerne til Flyvestation Skrydstrup præsenteret for et nyt system, som giver mulighed for at følge med i, hvor høj lyden fra fly over området er. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

Der var mødt omkring 100 naboer og nysgerrige frem i Vojenshallerne torsdag aften. Her blev de præsenteret for, hvordan de nu kan følge med i støjniveauerne i luften omkring Flyvestation Skrydstrup.

Interessen er skabt af den debat, der har været omkring lydniveauer ved flyvestationen, efter det blev offentliggjort, at Danmark for fremtiden skal have F-35. Det nye flystøjsovervågningssystem er en håndgribelig udløber af den debat.

”Vi er glade for, at vi nu kan præsentere det system, som giver borgerne omkring flyvestationen mulighed for helt gennemsigtigt at følge med i, hvad der foregår i luften omkring dem,” siger kommandørkaptajn Kenneth Schmidt Nielsen, der er chef for programstyringssektionen i Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab.

Før F-35
Flystøjsovervågningssystemet er nu aktivt i en såkaldt beta-version, hvor beboerne har mulighed for at afprøve systemet og komme med kommentarer og stille spørgsmål. Den endelige ibrugtagning sker den 1. april.

Se systemet her.

Der er nu opstillet otte af 12 planlagte faste støjmålestationer. Det er dermed ikke det fulde billede brugerne kan se nu, men det er målepunkter nok, til at det giver et retvisende billede. De sidste målestationer bliver opstillet inden 1. april, hvor testfasen slutter, og systemet vil være endeligt operativt.

Målingerne fra systemet bliver samlet løbende, og fra næste år bliver der udarbejdet en årsrapport, der vil være offentligt tilgængelig. Den samler op på målingerne og giver et samlet overblik over de målte værdier.

Velafprøvet system
For at være sikker på at have et system, der er velafprøvet, har myndighederne undersøgt markedet grundigt. Valget er faldet på et system, der både er i brug i Holland og ved Københavns Lufthavn i Kastrup. 

”Det, at det er velafprøvet, betyder, at vi har en klar forventning om, at systemet vil leve op til alles forventninger. Vi glæder os til at se de umiddelbare tilbagemeldinger i den næste tid,” siger Kenneth Schmidt Nielsen.

NA

Mange spørgsmål
De fremmødte stillede løbende spørgsmål, og efter informationsmødet stod medarbejdere fra både Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvaret til rådighed for at svare på spørgsmål.

En del af spørgsmålene handlede om de mere tekniske detaljer i det, man ser, når man åbner for selve programmet på computeren. Der var spørgsmål om, hvorvidt de radarspor man kan se i systemet er præcise. Til det fik borgerne at vide, at selve striberne der ses på kortet er et sammensat billede fra flere radarer. Det betyder, at det godt kan afvige en lille smule fra det, man ser, hvis man kigger op. Men de støjmålinger man vil kunne se fra målestationerne er nøjagtige.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse var også med på mødet. De gav en gennemgang af, hvordan processen med at udbetale kompensation skrider frem. Gennemgangen dækkede alt fra ønsker om støjisolering og tilbud om frivilligt opkøb af ejendomme. Der er indtil videre opkøbt ejendomme i området for cirka 120 mio. kr.

Medarbejderne fra Ejendomsstyrelsen modtog en del af de spørgsmål, der summede i salen. Flere spurgte til detaljer i kompensationsordningerne, der havde undret, og de fik beredvilligt svar.

Da mødet officielt sluttede gik talspersonerne rundt i salen og talte med de borgere, der ønskede svar på andre og mere detaljerede spørgsmål. Efter 45 minutter var spørgelysten ved at ebbe ud.

Læs mere om F-35 og flystøjsovervågningssystemet på F-35 - Danmarks nye kampfly (forsvaret.dk)