Værnepligtige fra Livgarden på vagt i Krystalgade

Soldater fra Den Kongelige Livgardes vagtkompagni på vagt ved Københavns Synagoge i Krystalgade i 2022. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Vagtkompagniet fra Den Kongelige Livgarde skal fra primo december støtte politiet ved bevogtning af tre lokaliteter København. Det drejer sig blandt andet om Københavns Synagoge i Krystalgade.

 

Forsvaret indsætter soldaterne efter anmodning fra politiet. Dette skyldes blandt andet den ændrede sikkerhedssituation og trusselsbilledet i Europa og Mellemøsten, som stiller krav om flere tilsynsopgaver og skærpet beredskab i samtlige politikredse i Danmark.

 

Dele af Vagtkompagniet udgør en del af den strategiske reserve, der blev etableret i 2019. Den strategiske reserve består af vagthold fra Livgardens vagtkompagni og soldater fra Hærens stående styrke.

 

”Det er en naturlig opgave for Forsvaret at støtte politiet og på den måde bidrage til at holde Danmark sikkert og trygt. De værnepligtige i Vagtkompagniet er særligt uddannede til bevogtningstjeneste, og Den Kongelige Livgarde har i det hele taget et tæt samarbejde med politiet og stor erfaring med bevogtningsopgaver,” udtaler chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen.

 

Soldaterne fra Vagtkompagniet har gennemgået en særlig uddannelse med instruktører fra Politiskolen. Når soldaterne indsættes til støtte for politiet, har de samme magtbeføjelser som en polititjenestemand. Indsættelsen af soldaterne sker altid under ledelse af politiet, og der er altid er en polititjenestemand til stede til at støtte og vejlede de indsatte soldater. Opgaven går på skift mellem de fire vagthold i Vagtkompagniet.

 

 

Læs mere om Forsvarets støtte til politiet og om den strategiske reserve.

Den strategiske reserve

Den strategiske reserve udgøres af to dele:

 

  • Et vagthold af værnepligtige (ca. 90) fra Den Kongelige Livgarde.
  • Ca. 300 professionelle soldater fra Hærens Stående Reaktionsstyrke (reservens hovedstyrke).

 

De værnepligtige skal kunne stille med kort varsel – enten på to eller 12 timer. Hovedstyrken skal stille inden for 12 timer eller syv dage.

 

Indsættelsen af soldaterne sker altid under ledelse af Politi og i en ramme, der nøje beskriver beføjelser, opgaver og klagemuligheder. Instruktører fra Politiskolen står for uddannelsen af soldaterne.

 

Soldaterne vil i disse tilfælde bære synligt identifikationsnummer, så borgere vil kunne fremsætte eventuelle klager over dem på samme måde, som det er muligt med politifolk.