Forsvaret støtter Politiet med bevogtning i København.

Soldater fra Den Kongelige Livgardes vagtkompagni er på vagt ved Københavns Synagoge i Krystalgade. Indsættelsen foregår i tæt samarbejde med Politiet. Foto: Anders Fridberg / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Vagtkompagniet fra Den Kongelige Livgarde vil fra om formiddagen lørdag den 16. december støtte politiet ved bevogtning af tre lokaliteter København. Det drejer sig blandt andet om Københavns Synagoge i Krystalgade.

 

Forsvaret indsætter soldaterne efter anmodning fra politiet. Dette skyldes blandt andet den ændrede sikkerhedssituation og trusselsbilledet i Europa og Mellemøsten, som stiller krav om flere tilsynsopgaver og skærpet beredskab i samtlige politikredse i Danmark.

 

Forsvaret støtter Politiet med bevogtning i København.

Soldater fra Den Kongelige Livgardes vagtkompagni er på vagt ved Københavns Synagoge i Krystalgade. Indsættelsen foregår i tæt samarbejde med Politiet. Foto: Anders Fridberg / Forsvaret

 

Dele af Vagtkompagniet udgør en del af den strategiske reserve, der blev etableret i 2019. Den strategiske reserve består af vagthold fra Livgardens vagtkompagni og soldater fra Hærens stående styrke.

 

Soldaterne fra Vagtkompagniet har gennemgået en særlig uddannelse med instruktører fra Politiskolen. Når soldaterne indsættes til støtte for politiet, har de samme magtbeføjelser som en polititjenestemand. Indsættelsen af soldaterne sker altid under ledelse af politiet, og der er altid er en polititjenestemand til stede til at støtte og vejlede de indsatte soldater. Opgaven går på skift mellem de fire vagthold i Vagtkompagniet.

 

Forsvaret støtter Politiet med bevogtning i København.

Soldater fra Den Kongelige Livgardes vagtkompagni er på vagt ved Københavns Synagoge i Krystalgade. Indsættelsen foregår i tæt samarbejde med Politiet. Foto: Anders Fridberg / Forsvaret

 

Læs mere om Forsvarets støtte til politiet og om den strategiske reserve.

Den strategiske reserve

Den strategiske reserve udgøres af to dele:

 

  • Et vagthold af værnepligtige (ca. 90) fra Den Kongelige Livgarde.
  • Ca. 300 professionelle soldater fra Hærens Stående Reaktionsstyrke (reservens hovedstyrke).

 

De værnepligtige skal kunne stille med kort varsel – enten på to eller 12 timer. Hovedstyrken skal stille inden for 12 timer eller syv dage.

 

Indsættelsen af soldaterne sker altid under ledelse af Politi og i en ramme, der nøje beskriver beføjelser, opgaver og klagemuligheder. Instruktører fra Politiskolen står for uddannelsen af soldaterne.

 

Soldaterne vil i disse tilfælde bære synligt identifikationsnummer, så borgere vil kunne fremsætte eventuelle klager over dem på samme måde, som det er muligt med politifolk.