CMF Logo

Af Forsvarskommandoen

 

Stabsofficeren skal indgå i ledelsen i den nyligt nedsatte koalition der er blevet etableret til at håndtere krisen i farvandene omkring Det Røde Hav. Koalitionen kaldes ”Operation Prosperity Guardian”.

 

Combined Maritime Forces (CMF) består af bidrag fra i alt 39 lande, og Danmark har i øjeblikket to stabsofficerer udsendt til hovedkvarteret i Bahrain, et bidrag som nu suppleres af endnu en officer.

 

Operation Prosperity Guardian er dedikeret til at fremme sikkerhed og stabilitet for skibsfarten i området omkring Det Røde hav og Aden-bugten, et område som i øjeblikket er ramt af trusler fra missil- og droneangreb rettet mod civile skibe ud for Yemens kyst.

 

Lang historik

Forsvaret har løbende siden 2008 udsendt bidrag til flere internationale indsatser i farvandene omkring den arabiske halvø. Blandt andet et skibsbidrag til koalitionsstyrken CMF, den europæiske mission EMASoH og til NATO’s antipiraterioperation Ocean Shield, der blev afsluttet i december 2016. Danmark har derudover i perioder haft kommandoen over hhv. Ocean Shield og CMF’s Task Force 151.

 

Foruden skibsbidrag har Forsvaret jævnligt haft udsendt Challenger-overvågningsfly til overvågning af kysten ud for Somalia. Det seneste Challengerbidrag var udsendt i maj-juni 2017.