Ud over Niels Juel har søsterfregatten Peter Willemoes også deltaget i øvelse Northern Coasts. Her sammen med det amerikanske amfibieskib Mesa Verde.

Ud over Niels Juel har søsterfregatten Peter Willemoes også deltaget i øvelse Northern Coasts. Her sammen med det amerikanske amfibieskib Mesa Verde. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Fregat indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen

For Niels Juel betød den forgangne uge afslutningen af øvelsen Northern Coasts i Østersøen. Vejret den første uge var ganske hæderligt for årstiden, men øvelsen blev i den sidste uge påvirkeret af den storm, som også har passeret Danmark. Det var derfor nødvendigt for flådestyrken at krybe i ly for vejret i Rigabugten et døgns tid. Det midlertidige stop på øvelsen blev benyttet til at gennemføre nogle af de øvelser og undervisning, der altid er behov for i en stor besætning.

 

Niels Juel bruger fortsat en del tid på at træne bl.a. mand over bord øvelser, så alle vagtchefer og vagtchefelever, samt skibets organisation får trænet procedurerne. Her ses dukken, som skibet træner med. Den hedder Oscar fordi signalflaget OSCAR betyder mand over bord.

Niels Juel bruger fortsat en del tid på at træne bl.a. mand over bord øvelser, så alle vagtchefer og vagtchefelever, samt skibets organisation får trænet procedurerne. Her ses dukken, som skibet træner med. Den hedder Oscar fordi signalflaget OSCAR betyder mand over bord. Foto: Forsvaret

I denne uge har det eksempelvis været ’mand-over-bord-øvelser’ og undervisning i førstehjælp, men der har også været gennemført havariøvelser, hvor hele skibet har været involveret. 

 

Undervisning af ukrainske rekrutter i sanitet

For at opretholde et højt niveau i førstehjælp gennemføres der jævnligt undervisning i førstehjælp. Foto: Forsvaret

Efter afslutningen af Northern Coasts har Niels Juel patruljeret igennem Østersøen og ankom lørdag morgen til Malmø sammen med resten af NATO’s stående flådestyrker. I weekenden er der afholdt møder mellem skibsbesætningernes specialister med henblik på at lære hinanden at kende og planlægge de kommende aktiviteter og øvelser, inden styrken sejler videre fra Malmø.

 

Udbredelsen af kendskabet til NATO’s beredskab og aktiviteter er en vigtig del af flådestyrkens opgave. Besøget i Malmø har derfor også været anvendt til, at skibschefen på Niels Juel, sammen med de øvrige skibschefer og chefen for NATO’s stående flådestyrker, har anlagt besøg på Malmøs Rådhus.

 

Her ses skibets helikopter tage af fra dækket, mens Niels Juel ligger til kaj i Malmø.

Her ses skibets helikopter tage af fra dækket, mens Niels Juel ligger til kaj i Malmø. Foto: Forsvaret

Under opholdet i Malmø er der også draget fordel af nærheden til værksteder og den støtte, der jævnligt er behov for hjemmefra. Skibet har derfor haft besøg af en række teknikkere for at hjælpe med vedligehold af skibets systemer. Desuden har skibets helikopter brugt lejligheden til at flyve til Danmark for at få foretaget diverse test.

 

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

De ukrainske rekrutters første uddannelsesuge startede med ankomst, registrering og indkvartering i lejren. Rekrutterne ankom lige omkring de sidste lyse timer og fortsatte frem til midnat. De danske instruktører kunne genkende situationen fra da de selv engang landede i et nyt missionsområdet; trætte, forventningsfulde og kaskader af nye indtryk.

 

Den efterfølgende morgen skulle de blandt andet gennemføre de grundlæggende lektioner i samling af udrustning, orienteringer, forhold omkring krigsfanger samt de første våbenlektioner og førstehjælp.

 

Særligt våbenlektioner og førstehjælp lægges der tyngde i. De ukrainske elever fremstår motiverede og parate til læring. Det er lange dage, et fremmed miljø og en meget stejl læringskurve! Der er derfor hurtigt ro i lejren når dagens program rammer sin afslutning.

 

De danske instruktører og fører har allerede et godt samarbejde med det ukrainske førerpersonel, og der kan således nemt udveksles gode erfaringer. De danske instruktører får ros for deres faglighed og professionelle tilgang til opgaven.

 

Allerede mandag i uge 39 rykkede vi på øvelse, INTRO EX. En øvelse hvor der skal indøves ophold i beredskabsområde (BSO), bevægemåder, tilberedning af feltration samt de første reaktionsbaner m.m. Derudover er målet at soldaten skal kunne benytte den udrustning der er udleveret, samt opretholde og genopbygge kampkraft.

 

 

Helikopterbidraget til FRONTEX – Spanien

Den danske helikopterbidrag i det sydlige Spanien støtter fortsat Frontex i den fælles operation Indalo, ledet af spanske Guardia Civil. Her støtter bidraget med at imødegå ulovlig migration, identificere og rapportere om narkotika- og menneskesmugling, ulovligt fiskeri og havforurening.

 

Dagligt rapporterer helikopterbesætningen om mistænkelige fartøjer relateret til ulovlig grænsepassage eller narkotikasmugling. Disse fartøjer er ofte gummibåde monteret med flere motorer, hvilket giver dem mulighed for at sejle over lange afstande og med høj hastighed.

 

En mistænkelig gummibåd

En mistænkelig gummibåd med flere motorer og mange ekstra brændstoftanke. Foto: Forsvaret

Siden sidste Mission Update har bidraget erstattet den helikopter, der blev brugt i operationsområdet, som følge af planlagt vedligeholdelse. Helikopteren havde indtil nu fløjet uafbrudt i tre måneder. En nyserviceret helikopter er nu klar til at fortsætte operationerne i den kommende udsendelsesperiode.

 

En nyserviceret helikopter bliver gjort klar

En nyserviceret helikopter bliver gjort klar. Foto: Forsvaret

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Der har i forgangne uge været feltunderholdning for soldaterne i Union III. Foruden danske soldater deltog flere udenlandske også, og både gæster og kunstnere har givet udtryk for, at det var en stor succes.

 

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 59 ture i Bagdad-området fordelt på 23 ture i den internationale zone og 36 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været 10 aflyste ture i alt.


Der har i denne uge været en større øvelse i lejren, hvor blandt andet Sikrings- og eskortekompagniet har deltaget med et tilfredsstillende resultat. Øvelsen omhandlede indirekte angreb på Union III, og involverede både det danske og spanske Sikrings- og eskortekompagni, samt de amerikanske soldater der står for sikringen af lejren.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Fregatten Niels Juel er indsat i NATOs flådestyrke Task Group 441.01.

Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Flådestyrken demonstrerer evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.

Danmark har siden 2015 stillet en række forskellige bidrag til rådighed for EUs grænseagentur Frontex.

 

Aktuelt bidrager Forsvaret med:

Et patruljebådsbidrag, der patruljer ved Grækenland. 
Et køretøj med termisk observationsudstyr (Thermal Vision Vehicle, TVV).  
Personelbidrag i form af tolke og personel til registrering af flygtninge og migranter.  
En Fennec-helikopter, der fra Spanien patruljerer i området ved Gibraltarstrædet. Bidraget er indsat fra midten af juni til november 2023.