Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik i samtale med dansk soldat i Letland.

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik i samtale med dansk soldat i Letland. Foto: N. Funder / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

Det var en stor dag for de udsendte soldater i Letland i dag, da Kronprins Frederiks ankom til NATO-missionen.  

Kronprins Frederik blev modtaget af en dansk og multinational æreskommando på Adazi Military Base, der ligger umiddelbart nordøst for Riga. Besøget fortsatte i Camp Valdemar, der er den danske hovedlejr i Letland, hvor chefen for det danske bidrag oberstløjtnant Thomas Lunau briefede Kronprinsen om NATO-missionen. 

”Det var en stor ære at have besøg af Kronprinsen. Det betyder meget for soldaterne, at han finder tid til at besøge missionen for at få et indblik i vores opgave og soldaternes hverdag. Man kunne ikke tænke sig en finere måde at afslutte vores mission på,” udtaler chefen for det danske bidrag, oberstløjtnant Thomas Lunau. 

[]-DF23-15-2023-[ARTIKEL].jpg

Kronprinsen bliver vist rundt i Letland. Foto: N. Funder / Forsvaret

Det danske bidrag til NATO’s Forsvarsplan (NFP) – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland – har været udsendt siden april 2022. Det nuværende hold er det andet hold danske soldater i Letland.  

Dansk materiel og køretøjer blev også vist frem for Kronprinsen, hvorefter besøget fortsatte ud i øvelsesterrænet, hvor kronprinsen så de danske soldater gennemføre en infanterikonkurrence. Inden afrejse havde han lejlighed til at tale til de udsendte danske soldater i Letland. Derudover var Kronprinsen på besøg ved hovedkvarteret for den Multinationale Division Nord samt den lettiske brigades hovedkvarter, hvorunder det danske bidrag i Letland er underlagt kommandomæssigt.  

[]-DF23-13-2023-[ARTIKEL].jpg

Foto: N. Funder / Forsvaret

Danmarks bidrag til NATO’s mission i Letland består af en kampbataljon, der udgøres af 1. livgardebataljons stab og underafdelinger (1. og 2. kompagni samt Stabskompagniet) samt en række støtteenheder fra mange andre enheder i Hæren.  

Cirka 400 soldater er udsendt fra Den Kongelige Livgarde og dertil kommer omkring 400 soldater, der er udsendt fra andre enheder i Hæren. Alt i alt er den samlede styrke i Letland på 800 mænd og kvinder.