Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik i samtale med dansk soldat i Letland.

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik i samtale med dansk soldat i Letland. Foto: N. Funder / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

Det var en stor dag for de udsendte soldater i Letland i dag, da Kronprins Frederiks ankom til NATO-missionen.  

Kronprins Frederik blev modtaget af en dansk og multinational æreskommando på Adazi Military Base, der ligger umiddelbart nordøst for Riga. Besøget fortsatte i Camp Valdemar, der er den danske hovedlejr i Letland, hvor chefen for det danske bidrag oberstløjtnant Thomas Lunau briefede Kronprinsen om NATO-missionen. 

”Det var en stor ære at have besøg af Kronprinsen. Det betyder meget for soldaterne, at han finder tid til at besøge missionen for at få et indblik i vores opgave og soldaternes hverdag. Man kunne ikke tænke sig en finere måde at afslutte vores mission på,” udtaler chefen for det danske bidrag, oberstløjtnant Thomas Lunau. 

Kronprinsen bliver vist rundt i Letland.

Kronprinsen bliver vist rundt i Letland. Foto: N. Funder / Forsvaret

Det danske bidrag til NATO’s Forsvarsplan (NFP) – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland – har været udsendt siden april 2022. Det nuværende hold er det andet hold danske soldater i Letland.  

Dansk materiel og køretøjer blev også vist frem for Kronprinsen, hvorefter besøget fortsatte ud i øvelsesterrænet, hvor kronprinsen så de danske soldater gennemføre en infanterikonkurrence. Inden afrejse havde han lejlighed til at tale til de udsendte danske soldater i Letland. Derudover var Kronprinsen på besøg ved hovedkvarteret for den Multinationale Division Nord samt den lettiske brigades hovedkvarter, hvorunder det danske bidrag i Letland er underlagt kommandomæssigt.  

Kronprins Frederik i samtale med en af de 800 danske sodlater i Letland

Foto: N. Funder / Forsvaret

Danmarks bidrag til NATO’s mission i Letland består af en kampbataljon, der udgøres af 1. livgardebataljons stab og underafdelinger (1. og 2. kompagni samt Stabskompagniet) samt en række støtteenheder fra mange andre enheder i Hæren.  

Cirka 400 soldater er udsendt fra Den Kongelige Livgarde og dertil kommer omkring 400 soldater, der er udsendt fra andre enheder i Hæren. Alt i alt er den samlede styrke i Letland på 800 mænd og kvinder.