Tid til et enkelt holdfoto foran de berømte sabler i Iraks hovedstad Bagdad.

Tid til et enkelt holdfoto foran de berømte sabler i Iraks hovedstad Bagdad. Foto: NMI PIO / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Som i resten af Danmark har den seneste uge båret præg af jul og nytår. Det har ikke forhindret soldaterne i fortsætte deres normale gang med vedligeholdelse af materiel og køretøjer samt træne deres færdigheder på enkeltmands-, gruppe- og delingsniveau.

 

Alt sammen vigtige områder for at kunne stå til rådighed på NATO’s østlige flanke.

 

Delingsføreren fra det mekaniserede infanterikompagni udstikker ordrer på skydebanen.

Delingsføreren fra det mekaniserede infanterikompagni udstikker ordrer på skydebanen. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

I tiden op til jul var flere af enhederne på skydebanen for at træne samvirkeskydning, hvor enhederne øvede indsættelse af flere forskellige våbensystemer.

 

De to infanterikompagnier trænede delingens kamp fra stilling, hvor delingsføreren skulle indsætte egne køretøjer til støtte for infanteristerne og for at maksimere effekten i målet.

 

Herudover skulle delingsføreren også gøre brug af sin tildelte artilleriobservatør, der leverer støtte fra tunge morterer. Alt i alt nogle gode dage på skydebanen, hvor samvirket mellem ildstøtten og infanteristerne kunne øves.

 

Artilleriobservatør er klar til at påkalde ildstøtte.

Artilleriobservatør er klar til at påkalde ildstøtte. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

Ellers har perioden været præget af jul og nytår, hvor der var skabt gode rammer for at få nogle festlige og hyggelige dage blandt de udsendte.

 

Feltpræsten under julegudstjenesten.

Feltpræsten under julegudstjenesten. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

1. januar startede med et morgenløb.

 

NATO Mission Iraq, hold 5

De danske officerer og befalingsmænd i staben ved Nato Mission Iraq i Bagdad arbejder med at løse deres kerneopgave, som er at rådgive det irakiske forsvar fra ministerium- til skoleniveau. Det er en opgave, som sker dagligt, også hen over jul og nytår.

 

Staben producerer dagligt nye produkter, som understøtter de danske rådgivere i deres vigtige opgave med at udvikle de irakiske institutioner.

 

Stabsarbejdet tilsikrer også, at det største danske bidrag, sikrings- og eskortekompagniet har gode betingelser for at understøtte missionens opgaver.   

 

Ugen hen over nytår har været præget af et lavt antal af operative opgaver.

 

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 28 kørsler i hele Bagdad-området, fordelt på 10 opgaver i den internationale zone og 17 i det øvrige Bagdad-område. Herudover har kompagniet gennemført en enkelt rekognoscering.

 

Travlhed i Bagdads gader er noget, soldaterne i sikrings- og eskortekompagniet skal forholde sig til

Travlhed i Bagdads gader er noget, soldaterne i sikrings- og eskortekompagniet skal forholde sig til. Foto: PIO NMI / Forsvaret

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen - Enhanced Forward Presence (eFP) i Estland

Jul og nytår har været en rolig periode for de danske soldater i Estland.


Der har være en enkelt skarpskydning for kampvognseskadronen i det estiske øvelsesterræn, men derudover har perioden båret præg af, at nogle soldater er kommet tilbage fra leave, mens andre er taget hjem til Danmark og fejre nytår.

 

Kampvognseskadronen på en enkelt skarpskydning inden nytår.

Kampvognseskadronen på en enkelt skarpskydning inden nytår. Foto: Forsvaret

Soldaterne har derudover vedligeholdt materiel og fejret jul og nytår.

 

Soldaterne så Hendes Majestæt Dronning Margrethes nytårstale inden nytårsmiddagen.

Soldaterne så Hendes Majestæt Dronning Margrethes nytårstale inden nytårsmiddagen. Foto: Forsvaret

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin.
Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Hold 31 blev sendt hjem før jul, og hold 32 har nu fuldført deres certificering og har nu fuld operativ status i deres virke som operatører i kontrolcentret.


Jul og nytår blev fejret med fællesspisning for de danske operatører.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Fregatten Esbern Snare og dens ca. 140 mand store besætning er fra midten af september til midten af december indsat i NATOs Task Group 441.01, der er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).