Dansk instruktører gennemfører tilbagemelding til ukrainske soldater. Der forevises manøvre ved hjælp af magasiner på jorden.

Dansk instruktører gennemfører tilbagemelding til ukrainske soldater. Der forevises manøvre ved hjælp af magasiner på jorden. Foto: Forsvaret

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

De danske instruktører i Storbritannien har nu været i gang med to ugers uddannelse af de ukrainske rekrutter. Uddannelsen varer i alt fem uger og giver ukrainske mobiliserede civile mænd og kvinder de basale militære færdigheder, der gør dem i stand til at overleve på kamppladsen, nedkæmpe fjenden og i sidste ende vinde krigen i Ukraine. Alle danske instruktører knokler igennem her i England for at uddanne de bedst mulige soldater på den korte tid, der er til rådighed.

 

I den forgange uge har de danske instruktører uddannet de ukrainske rekrutter i taktisk sanitetstjeneste, håndtering af miner og luremineringer, samt gennemført en tredages øvelse hen over weekenden. På øvelsen blev der øvet taktisk beredskabsområde i lukket terræn, gruppens håndtering af erkendte og ikke-erkendte fjender, samt gennemført træning, hvor den forudgående uddannelse i sanitetstjeneste blev inddraget i et taktisk scenarie. Læringskurven ved de ukrainske rekrutter er stejl, og der er meget, der skal huskes. De danske instruktører giver fifs, tips og tricks til alt fra opsætning af udrustning til personlig hygiejne, og i samarbejde med de ukrainske gruppeførere sørger de for at rette og vejlede rekrutterne i alt, hvad de laver.

 

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Kampbataljonen har i den forgange uge haft fokus på uddannelse samt klargøring til den store brigadeøvelse Crystal arrow, som finder sted i uge 12 og 13. Derudover har der været fokus på forberedelser af den kommende redeployering til Danmark.

 

Kampbataljonen har desuden gennemført føreruddannelse med deltagelse af førere fra eFP-bidraget. Uddannelsen havde fokus på optagelse, hvilket vil sige overdragelse af hovedansvaret for kampen med modstanderen. Uddannelsen var en del af forberedelsen forud for øvelse Crystal Arrow.

 

Der er blevet gennemført grundlæggende instruktørkursus med ekstern støtte fra Hjemmeværnsskolen. Her deltog kursister fra alle bidragets enheder.

 

Bidragets sanitetsdeling har gennemført samvirkeøvelse med amerikanske og canadiske enheder. Øvelsen gik ud på at træne evakuering af sårede fra kamppladsen til en forbinderplads, også kaldet "Role 1" og, ved hjælp af amerikansk helikopterevakuering, til det canadiske felthospital "Role 2" i Adazi Military Camp.

 

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Iden forgange uge har Sikrings- og Eskortekompagniet gennemført 42 kørsler i Bagdad-området, 7 kørsler i den international zone, og der har været 9 aflyste kørsler. Dette ligger inden for den vante ramme, og der ses fortsat ingen udfordringer for opgaveløsningen. DANCON forventer dog en ændring i kørselsmønstret under den kommende ramadan.

 

NATOs Mission i Irak er en alsidig indsats, der både rådgiver og støtter det irakiske statsapparat. Derfor har NMI i denne uge haft besøg af NATOs Generalsekretærs Særlige Repræsentant for Kvinder, Fred og Sikkerhed (NATO Secretary General’s Special Representative on Women, Peace and Security).

Irene Fellin har gennem mere end 15 år været Senior Gender Adviser i en lang række internationale organisationer, herunder i NATOs hovedkvarter i Bruxelles. Under hendes besøg har Irene Fellin gennem en række møder og foredrag fokuseret på inklusion af kvinder i fredsskabende indsatser. Som en uformel afslutning på dette fine besøg samledes lejrens kvindelige personel til en fælles aftenspisning.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force Base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Den forgangne uge er, primært gået med vagter for operatørerne. Krydscertificeringerne af personel er ophørt, da man ved ankomsten af National Guard har intentioner om at køre faste vagthold, for på den måde at skabe mere kontinuitet for de nye operatører, samt sikre instruktørernes operative niveau.

Der er stort fokus på at holde sig på dupperne den næste måned op til ankomsten af afløserne fra National Guard. Samtidig skal de igangværende opgaver afsluttes, så disse ikke optager ressourcer og tid under overleveringen i april. Her er de sidste detaljer i forhold til overdragelsesperioden så småt ved at falde på plads.

 

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.