Gruppens kamp fra stilling i mørke – med ild i nærmeste terræn. Træningen af ukrainske soldater i Storbritannien

De ukrainske soldater træner gruppens kamp fra stilling i mørke – med ild i nærmeste terræn. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

I den forgangne uge har de danske instruktører i England gennemført den sidste del af skydeuddannelsen med de ukrainske rekrutter, hvor fokus har været på at samle al forudgående uddannelse i taktiske enhedsskydninger. Der er blevet gennemført kamp fra stilling samt handlebaner i både par og hold. De danske skydeledere har gjort det bedste for at udnytte al den skydetid, der er til rådighed, og de ukrainske rekrutter har virkelig nydt godt af alle de tips og trick, som de har fået. Her er også tidligere gennemførte fag blevet repeteret, hvor fokus har været på behandling af sårede på kamppladsen.

Skydeuddannelsen afrunder samtidig den samlede 5-uges uddannelse, hvor fredagen og lørdagen blev brugt på at vedligeholde våben, udrustning og indkvartering, og den sidste mønstring af de ukrainske rekrutter inden afgang fra lejren blev gennemført. Det næste danske hold landede i lejren i starten af ugen, og mens uddannelsen er blevet gennemført har hold 3 overdraget til hold 4.

[]-MU15_FSVDK_U14 - 004b-2023-[ARTIKEL].jpg
Udgående og indgående enhed er klar til kommandooverdragelse. Foto: ForsvaretNATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Bidraget haft fokus på at få nedvasket og nedpakket kørertøjer og andet materiel som forberedelse til den kommende hjemkomst til Danmark.

Derudover har styrkebidraget haft fokus på gennemførelse af planlagte kursusforløb samt aktiviteter, der er med til at styrke og bevare sammenholdet på tværs af de udsendte enheder. Der er f.eks. været afholdt et 24-timers løb med bred deltagelse fra bidragets enheder.
NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Det danske kontingent fortsætter løsning af operative opgaver og Sikrings- og Eskortekompagniet har i den forgangne uge kørt 30 ture i Bagdad-området fordelt på 3 ture i den internationale zone og 27 i det øvrige Bagdad. Sammenfaldet mellem højtiderne påske og ramadan har medført en betydelig nedgang i antallet af kørte ture da mange holder fri i både NATO og de irakiske institutioner. Det forventes dog, at antallet af aktiviteter fra uge 15 igen er på samme niveau som før påske.
Operatørbidraget – Shaw Air Force Base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

Den forgangne uge er primært gået med vagter for operatørerne. Krydscertificeringerne af personel er ophørt, da man ved ankomsten af den amerikanske enhed National Guard har intentioner om at køre faste vagthold for på den måde at skabe mest sammenhæng for de nye operatører, samt tilsikre instruktørernes operative niveau.

National Guard som skal overtage operationer i Kingpin ankom i søndags og godt i gang med deres forudgående træning på simulationssystemerne inden de i løbet af ugen påbegynder en tilvænningsperiode. De forventes at være færdige senest d. 21. april, hvor de overtager operationerne for bl.a. de danske operatører.

Der er planlagt afslutningsceremoni d. 19 hvor chefen for Air Control Wing også deltager for at markere afslutningen på operatørbidraget som efterhånden har kørt over 7 år.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.