Der omskoles til våben og øves våbenbetjening

Der omskoles til våben og øves våbenbetjening. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Det har været en travl første uge for det næste hold danske instruktører på hold 4 med at blive klar til det første hold ukrainske rekrutter.

14 mand var nede i Sydengland for hente ukrainerne og sikre, at de fik udleveret den korrekte udrustning. Efter ankomsten til lejren og lidt aftensmad blev rekrutterne indkvarteret og lagt i seng.

De sidste par dage har stået på omskoling til gevær, førstehjælp og introduktion til det udstyr, som de har fået udleveret. Det har været nogle lange og travle dage, men humøret er højt, og alle er glade for at være kommet rigtigt i gang med opgaven.

Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag blev også højtideligholdt, da den britiske bataljon, som de danske instruktører er underlagt, har en særlig tilknytning til majestæten.


Ukrainske rekrutterne undervises i førstehjælp og varmeregulering.

Ukrainske rekrutter undervises i førstehjælp og varmeregulering. Foto: Forsvaret

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

I forgangne uge har soldaterne i Letland haft fokus på at få nedvasket og nedpakket køretøjer og andet materiel for at være klar til den kommende redeployering til Danmark.

Derudover har styrkebidraget holdt aktiviteter, der er med til at styrke og bevare sammenholdet på tværs af de udsendte enheder. Der er for eksempel holdt en idrætsdag, hvor formålet var at styrke sammenholdet såvel i de enkelte enheder som på tværs af bidraget – samt for at få dyrket en masse sport.


Artikel fortsætter efter billeder.


NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

De operative opgaver i Bagdad løses fortsat godt og sikkert af sikrings- og eskortekompagniet, som i den forgangne uge har kørt 50 ture i Bagdad, fordelt på 10 ture i den internationale zone og 40 i det øvrige Bagdad. Som det også har været tilfældet i de seneste uger har Ramadanen stadig indflydelse på antallet af eskorteringsopgaver. 

I den forgangne uge havde soldaterne i Irak besøg af chefen for 2 Brigade brigadegeneral Brian Nissen samt nogle af de folk, der skal planlægge og kontrollere uddannelsen af det næste hold.

Næste hold er så småt ved at komme i gang med uddannelsen hjemme i Danmark, så de kan overtage opgaverne i Bagdad til efteråret. 

Soldater i Irak samlet for at fejre dronningens fødselsdag

Chefen for hele bidraget inviteret til fødselsdagskage i anledning af Majestætens fødselsdag, hvor de danske, polske og lettiske soldater, der arbejder sammen i hverdagen, kunne fejre Hendes Majestæt Dronningens 83 års fødselsdag. Foto: Forsvaret


Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin.

Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten. Den forgangne uge er primært gået med vagter for operatørerne. De seneste dage har de nye operatører fra National Guard startet deres certificering på de respektive positioner, hvilket betyder de danske operatører sidder som instruktører for disse.

Der er planlagt afslutningsceremoni den 19. april, hvor chefen for Air Control Wing også deltager for at markere afslutningen på operatørbidraget, der efterhånden har kørt over 7 år.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.