Paraden markerer missionen afslutning for Hold 2, der har været udsendt til Letland i seks måneder.

Paraden markerer missionen afslutning for Hold 2, der har været udsendt til Letland i seks måneder. Foto: Allan Merrild / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

NFP Hold 2 har markeret afslutning af missionen i Letland ved en ”End of Tour”-parade på Adazi Military Camp, der ligger umiddelbart nordøst for Riga. Her talte den danske ambassadør til Letland, Flemming Stender, chefen for det danske bidrag, oberstløjtnant Thomas Lunau, samt oberst Sandris Gaugers, der er chef for den lettiske mekaniserede infanteribrigade, som det danske bidrag har været underlagt kommandomæssigt.

Bidraget har desuden brugt tiden på at få nedpakket kørertøjer og andet materiel med henblik på hjemtagning til Danmark, og en stor del af personellet er allerede hjemme i Danmark.

Fregatten Niels Juel indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1)

Fregatten Niels Juel er igen en del af NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen. Fregatten har gennemført et kort havneophold i Leith, Edinburgh. Derudover gennemfører fregatten på vegne af styrkechefen i SNMG1 en såkaldt Distinguished Visitors Day.

Dagen har til formål at demonstrere for inviterede gæster – primært politikere og embedsmænd fra Færøerne –, hvordan NATO udfører anti-ubådskrigsoperationer i området nord for Færøerne. Dagen er tillige planlagt for at vise og forklare offentligt, hvordan en stor anti-ubådsøvelse – øvelse Dynamic Mongoose – afholdes.

Artiklen fortsætter efter billederne.Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Ugen har været præget af øvelser. Ugen startede med en feltdag, der fokuserede på førstehjælp. Instruktørerne var støttet af et britisk firma, der har specialiseret sig i at være førstehjælpsmomenter. Det er med til at gøre momenterne meget virkelighedstro, blandt andet fordi nogle af momenterne er tidligere soldater, der har mistet en arm eller et ben.

Efterfølgende har rekrutterne været på en øvelse med fokus på gruppens kampeksercits og handlemåder over for fjenden under forskellige forhold. Efter en tiltrængt hviledag har rekrutterne været på bykampsøvelse, hvor fokus har været på ophold og kamp i bebygget område.

Førstehjælpshandlebane med meget virkelighedstro momenter.

Førstehjælpshandlebane med meget virkelighedstro momenter. Foto: Forsvaret

Øvelse af indtrængning i hus.

Øvelse af indtrængning i hus. Foto: Forsvaret

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og Eskortekompagniet har kørt 57 ture i Bagdad-området fordelt på 21 ture i den internationale zone og 36 i det øvrige Bagdad. Dermed er opgavemængden for Sikrings- og Eskortekompagniet igen ved at ligge inden for normalbilledet efter en periode med færre opgaver på grund af Ramadan. Således bliver rådgivning af de irakiske myndigheder og institutioner igen gennemført i fuldt omfang.

Det danske bidrag til NATO Mission Iraq fortsætter opgaveløsningen, selv om det sidste danske enhedsbidrag til Operation Inherent Resolve, som også opererer i Irak, er hjemtaget.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.