Uddannelsen i håndtering af tilfangetagne personer ledes af militærpolitiet.

Uddannelsen i håndtering af tilfangetagne personer ledes af militærpolitiet. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

I den forgangne uge har de danske instruktører i det nordlige England modtaget et nyt hold ukrainske rekrutter. Det nye hold adskiller sig en del fra sidste hold rekrutter.

 

Gennemsnitsalderen er steget med godt 10 år, og de ukrainske førere er mere erfarne. Det giver et andet sammenspil imellem instruktører og rekrutter, med hurtigere læring og en roligere stemning. Der er fuldt fokus på den vigtige uddannelse.

 

I denne uge er ukrainerne blevet uddannet til gevær samt håndtering af tilfangetagne modstandere. Herefter følger første feltøvelse.

 

Danske instruktører omskoler ukrainske rekrutter til gevær, godt hjulpet af de ukrainske førere.

Danske instruktører omskoler ukrainske rekrutter til gevær, godt hjulpet af de ukrainske førere. Foto: Forsvaret

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og Eskortekompagniet har kørt 44 ture i Bagdad-området, fordelt på 8 ture i den internationale zone og 36 i det øvrige Bagdad.

 

Det spanske sikrings- og eskortekompagni har i den forgangne uge gennemført den sidste overdragelse til afløserne og søndag markeredes afslutningen af udgående holds indsats derfor i Union III med en parade. Dermed er den samlede sikrings- og eskorteenhed igen fuldt operativ, hvilket for det danske bidrag betyder, at der igen er det sædvanlige antal soldater at dele opgaverne med.

 

Paraden blev gennemført med deltagelse fra både Spanien, Danmark, Letland og Polen, som alle har soldater i NATO Mission Iraqs sikrings- og eskorteenhed.

Paraden blev gennemført med deltagelse fra både Spanien, Danmark, Letland og Polen, som alle har soldater i NATO Mission Iraqs sikrings- og eskorteenhed. Foto: Forsvaret

Kosovo Force – Dansk deling soldater bevogter NATO’s lejr i Kosovo (KFOR)

Seks af de danske soldater udsendt til NATO’s Kosovo-styrke KFOR arbejder til dagligt i Pristina, hovedstaden i Kosovo.

 

Af disse har to deltaget i KFOR-operationer i området for urolighederne mandag, hvor de havde til opgave at informere lokalbefolkningen om KFOR-aktiviteter. I den forbindelse blev den ene ramt af et stenkast på skinnebenet som resulterede i et blåt mærke.

 

Ud over de seks soldater i Pristina har Forsvaret udsendt en bevogtningsdeling på cirka 30 soldater til bevogtning af NATO’s lejr Camp Novo Selo, som ikke har været berørt af urolighederne.

 

Alle danske soldater i Kosovo er således i god behold.