Ukrainske soldater har første dag på skydebanen

Ukrainske rekrutter har første dag på skydebanen. En af de danske instruktører retter skydestilling. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Ugen startede med tre dage, hvor rekrutterne lærte at kæmpe fra kampstilling, at angribe og rydde en kampstilling samt en to-partsøvelse i skovkamp. Det var nogle lærerige og varme dage, da sommervarmen også har slået igennem i England. Efter en velfortjent hviledag har vi taget hul på skarpskydning, hvor rekrutterne skal lære at ramme på forskellige afstande og fra forskellige skydestillinger. Rekrutterne er meget engagerede, og med det gode vejr nyder både instruktører og rekrutter at være på skydebanen.

 

Ukrainske rekrutter modtager instruktion i kamp fra stilling

De ukrainske soldater modtager instruktion i kamp fra stilling. Foto: Forsvaret

Helikopterbidraget til FRONTEX – Spanien

Helikopterbidraget ankom til FRONTEX den 14. juni, og de første missioner blev fløjet dagen efter. Her opdagede besætningen mistænkelige aktiviteter allerede på dag to i missionen. Samtidig skal det siges, at området i det sydlige Spanien og Gibraltar er meget smukt, hvilket giver observationsopgaven en naturskøn udsigt.

 

Frontex: Dansk Fennec-helikopter på den spanske base.

Dansk Fennec-helikopter på den spanske base. Foto: Forsvaret

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og Eskortekompagniet har kørt 57 ture i Bagdad området fordelt på 27 ture i den internationale zone og 30 i det øvrige Bagdad. Sikrings- og Eskortekompagniet kører således stadig en del ture dagligt og forventningen er, at det fortsætter fremover i den kommende periode.

 

Samlet set er oplevelsen i missionen, at alle opgaver gennemføres med stor grad af rutine, hvilket er godt, fordi det samtidig giver mulighed for at gennemføre intern uddannelse og indøvelse af de færdigheder, som soldaterne ikke bruger så meget tid på i hverdagen.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Forsvaret bidrager til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)'s arbejde med at overvåge Europas ydre grænser. 

 

Frontex opgave er at at håndtere og koordinere indsatsen ved EU’s ydre grænser. Frontex adresserer migrationsmæssige udfordringer, grov grænseoverskridende kriminalitet samt identificerer mulige fremadrettede trusler mod EU’s ydre grænser.

 

Aktuelt bidrager Danmark med: 

  • Et patruljebådsbidrag, der patruljer ved Grækenland. 
  • Et køretøj med termisk observationsudstyr. 
  • Personelbidrag i form af tolke og personel til registrering af flygtninge og migranter.  
  • En Fennec-helikopter, der fra Spanien patruljerer i området ved Gibraltarstrædet.