Indskydning

De ukrainske rekrutter skyder deres våben ind som første element i skydeperioden, der afslutter træningsforløbet i Storbritannien. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Turen er kommet til det afsluttende modul skydeperiode (SKYPER).

Forud for dette stod undervisningen på skyttegravstræningen og flere repetitions- og rutineringslektioner, som nu er afsluttet. Her fik især lektionen omkring taktisk førstehjælp stor ros af såvel den britiske som ukraineske ledelse, og bliver nu obligatorisk i træningsprogrammet.

 

TCCC og stresshåndtering.

Træningen i taktisk sanitet foregår i et miljø, hvor rekrutterne stresses mens de skal udføre førstehjælp. Foto: Forsvaret

Holdet er i fuld gang med de første skydebanedage, herunder indskydning samt de første kontrolskydninger. Herefter går holdet i løbet af ugen over til skydninger under bevægelse samt gruppeskydninger inklusiv mørkeskydning.

 

Alle bidrager i rådgivningen og støtten til rekrutterne på selve skydelinjen, men særligt finskytterne er nyttige med de særlige kompetencer og den erfaring, som de besidder.

 

Angreb på, og forsvar af, skyttegrave.

Angreb på, og forsvar af, skyttegrave. Foto: Forsvaret

Det er virkelig lange arbejdsdage. På grund af skyde- og opsamlingsmøder, klargøring og nedbrydning af baner m.m. er dagene ofte fra 05.00 – 23.00, så det handler virkelig om at få udbredt byrden så godt som muligt. Moralen og humøret hos alle er dog helt i top.

 

 

Helikopterbidraget til Frontex – Spanien

Gibraltarstrædet er en af de travleste vandveje i verden, og mere end 120.000 skibe passerer gennem strædet hvert år, med et gennemsnit på mere end 300 om dagen.

 

Trafikkens intensitet betyder, at Flyvevåbnets Fennec-helikopter observerer en lang række fartøjer, herunder alt fra store tankskibe og sejlskibe til små fiskerbåde og motorbåde. Det er helikopterbesætningens opgave at opdage, identificere og rapportere, hvis nogle af disse fartøjer viser sig relevante for den mission, som Frontex har givet.

 

Tæt skibstrafik i Gibraltarstrædet

Gibraltarstrædet er en af de travleste vandveje i verden, så helikopterbesætningen har meget at holde øje med. Foto: Forsvaret

Hedebølgen i Sydeuropa og de høje temperaturer under missionerne på mellem 30 og 40 grader kræver særlige hensyn fra besætningen. Der skal tages højde for dehydrering og motorydelse under hver flyvning. På trods af de varme forhold udføres opgaven med stor tilfredshed af både mandskab, støttepersonale og maskine.

 

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og Eskortekompagniet har kørt 44 tur i Bagdad-området fordelt på 11 ture i den internationale zone og 33 i det øvrige Bagdad. Turene er i stort omfang gennemført som ”overdragelsesture” hvor opgaveløsningen er gennemført med en blanding af førerpersonel fra NMI hold 6 og hold 7.

 

I den forgangne uge er de soldater og førere, som udgør Staben for Det Danske Kontingent og Sikrings- og Eskortekompagniet på NMI hold 7, således ankommet og har overtaget opgaveløsningen.

 

De nye soldater er klar til at løse opgaven og er allerede godt på plads i store dele af den daglige drift. Soldater og førerpersonel fra det udgående hold, NMI hold 6, er i løbet af ugen løbende rejst hjem i takt med at deres afløsere er kommet på plads.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Danmark har siden 2015 stillet en række forskellige bidrag til rådighed for EUs grænseagentur Frontex.

 

Aktuelt bidrager Forsvaret med:

  • Et patruljebådsbidrag, der patruljer ved Grækenland. 
  • Et køretøj med termisk observationsudstyr (Thermal Vision Vehicle, TVV).  
  • Personelbidrag i form af tolke og personel til registrering af flygtninge og migranter.  
  • En Fennec-helikopter, der fra Spanien patruljerer i området ved Gibraltarstrædet. Bidraget er indsat fra midten af juni til november 2023.