Etna i udbrud

Etna er i udbrud og askestøv fra vulkanen påvirker Flyverhjemmeværnets flypatruljer over Middelhavet. Foto: Flyverhjemmeværnet

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Bidraget er nu kommet i gang igen, efter en ”Stand Down”-periode.

 

Det nye hold ukrainere blev hentet i lørdags, hvor der om aftenen efter ankomst til Wretham var spisning og indkvartering. Igen 200 ukrainske rekrutter.

 

Søndag var første uddannelsesdag, hvilket indeholdt Welcome Speech for alle efterfulgt af ”Lead in Brief” for førerne, Kit Check, hvor udstyret kontrolleres, samt de første våbenlektioner.

 

Træning i våbenbetjening i Storbritannien

De nye ukrainske soldater undervises i våbenbetjening. Foto: Forsvaret

Om aftenen havde bidraget det første Commanders Meeting med de ukrainske førere. De var særdeles tilfredse med hele deres modtagelse, så det tegner godt for holdet.

 

Træning i våbenbetjening i Storbritannien

Alle de nye ukrainske rekrutter er i øjeblikket er alle i færd med våbenlektioner.

Holdet er kendetegnet ved at have en lavere gennemsnitsalder end foregående hold, særdeles engagerede førere, samt ikke mindst hele 21 kvinder.

 

Flybidraget til Frontex – Italien

Flyverhjemmeværnet er i ni uger indsat for Forsvaret på Sicilien for at overvåge migrantstrømme i det centrale Middelhavsområde på vegne af EU’s ydre grænseagentur, Frontex. Detachementet består af i alt 10 personer inkl. forbindelsesofficer ved Frontex i Rom.

 

Flyverhjemmeværnets Defenderfly med Etna i baggrunden

Defender-flyet og udsigt til Etna før en morgenflyvning. Foto: Flyverhjemmeværnet

Det er femte år i træk, at Flyverhjemmeværnets eskadrille 270 med deres Britten Norman Defender fly er udsendt i Frontex operation. Italienske Guardia di Finanza yder imødekommende Host Nation Support for detachementet, og i år er det med vulkanen Etna som operativt vilkår.

 

Etna i udbrud set fra hotel

Den aktive vulkan set fra flypersonellets hotel. Foto: Flyverhjemmeværnet

Mandag skulle bidraget have været på patrulje over Middelhavet. Vulkanen Etna gik natten til mandag i udbrud, og lufthavnen blev derfor lukket for al trafik i ca. 12 timer pga. askenedfald. Vulkansk aske er potentielt skadeligt for flyets motorer og sensorer og kan påvirke sigtbarheden markant. Ingen fra personellet har lidt skade, der er ingen lava i byen kun askenedfald, der giver lidt øjenirritation. Mundbind var nødvendigt den første halvdel af dagen.

 

Askestøv fra Etna på dørtrin

Askestøvet er meget synligt. Her har mandskabet skrevet eskadrillens navn i støver foran indgangen til en container. Foto: Flyverhjemmeværnet.

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Et aktuelt spørgsmål, der ofte bliver stillet er, hvorvidt koranafbrændinger og lignende påvirker soldaterne i missionen. Til dette kan der ganske enkelt og kort svares: ”Nej”. Der opleves generelt ingen ændring i normalbilledet på den front, kun enkelte gange er soldaterne blevet spurgt til, hvorfor nogle danskere gør sådan, men efter at have forklaret, at det ikke er en gerning, vi som soldater støtter op om, men blot udføres af nogle få, kan de lokale irakere sagtens relatere til det.

 

Soldaterne har kørt 57 ture i Bagdad-området, fordelt på 19 ture i den internationale zone og 38 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været seks aflyste ture i alt.


Flere af turene er gennemført som transport af personel og materiel til og fra Baghdad International Air Base (BIAB) og Baghdad Diplomatic Support Center (BDSC), hvor der ofte opleves dårlige varsler og store ændringer op til turen. På trods af det udfordrende arbejdsmiljø, har soldaterne løst disse opgaver med stor iver og tilfredsstillende resultater.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Danmark har siden 2015 stillet en række forskellige bidrag til rådighed for EUs grænseagentur Frontex.

 

Aktuelt bidrager Forsvaret med:

  • Et patruljebådsbidrag, der patruljer ved Grækenland. 
  • Et køretøj med termisk observationsudstyr (Thermal Vision Vehicle, TVV).  
  • Personelbidrag i form af tolke og personel til registrering af flygtninge og migranter.  
  • En Fennec-helikopter, der fra Spanien patruljerer i området ved Gibraltarstrædet. Bidraget er indsat fra midten af juni til november 2023.