Gudstjeneste på fregatten Niels Juel

Gudstjeneste på fregatten Niels Juel foregik med en stjerneklar himmel som kulisse - en helt særlig markering af Allehelgensdag. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs flådestyrke i Middelhavet

I den forgangne uge har Niels Juel været i havn i bl.a. den tyrkiske havneby Mersin. Opholdet blev brugt til at gennemføre vedligehold på nogle af skibets systemer, genforsyne skibet med proviant og gav besætningen mulighed for at komme i land og opleve den tyrkiske kultur og historie.

 

Niels Juel er atter afgået fra Mersin og har genoptaget opgaveløsningen i NATOs stående flådestyrke.

 

Der trænes sømandsskab for fartøjsførerne af skibets gummibåde.

Der trænes sømandsskab for fartøjsførerne af skibets gummibåde. Foto: Forsvaret

Der er fortsat fokus på træning af skibets procedurer og enkeltmandsfærdigheder. Der er blandt andet blevet trænet sømandsskab for skibets vagtchefer, der sejler skibet, og fartøjsførerne, der sejler skibets gummibåde.

 

De rolige vindforhold i området gav også mulighed for, at skibets vagtgående personel kunne vedligeholde deres skydefærdigheder. I denne uge var det pistolskydning, der blev vedligeholdt. Skydningen gennemførtes på helikopterdækket ved, at der skydes mod skiver agterud af skibet.

 

Rutineringsskydning for skibets vagtgående personel

Rutineringsskydning for skibets vagtgående personel. Foto: Forsvaret

Traditionen tro afholdes der gudstjeneste hver søndag, når opgaverne tillader det. I indeværende uge bød søndag aften på en stjernespækket himmel over Middelhavet, og i anledning af Allehelgensdag var det oplagt at afholde aftengudstjeneste på helikopterdækket med frit udsyn til stjernerne.

 

Helikopterbidraget til Frontex – Spanien

Siden sidste Mission Update fra Helikopterbidraget til Frontex har hold 5 nu fuldt ud erstattet hold 4. Vejret bliver fortsat mere blæsende, overskyet og regnfuldt, men har stadig kun en mindre indflydelse på driftsmønsteret i operationsområdet. Hold 5 har spottet aktivitet i vores område på daglig basis, hvilket har resulteret i grundige eftersøgninger både øst og vest for sundet.

 

Helikopteren har i denne uge gennemgået sin sidste vedligeholdelsesperiode, hvilket giver os mulighed for at gennemføre de resterende flyvetimer, der er nødvendige for flyvningerne i november. Vedligeholdelses- og støttepersonellet følger den planlagte tidsplan, og vi ser frem til snart at kunne være aktive over vandet igen.

 

NATOs rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Situation i Israel og Mellemøsten bliver fortsat fulgt opmærksomt af DANCON og NMI.

 

Stab DANCON og sikrings- og eskortekompagniet fortsætter løsning af opgaven for NMI uden større ændringer.

 

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 55 ture i Bagdad-området fordelt på 24 ture i den internationale zone og 31 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været 14 aflyste ture i alt. Ugen har båret præg af vanlig aktivitet uden de store udsving hverken i antallet af aflysninger eller ændringer til planlagte opgaver. Det generelle indtryk er fortsat, at alle parter holder fast i opgaveløsningen og ønsker samarbejde.

Fakta

Fregatten Niels Juel er indsat i NATOs flådestyrke i Middelhavet.

Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Flådestyrken demonstrerer evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Danmark har siden 2015 stillet en række forskellige bidrag til rådighed for EUs grænseagentur Frontex.

 

Aktuelt bidrager Forsvaret med:

  • Et patruljebådsbidrag, der patruljer ved Grækenland
  • Et køretøj med termisk observationsudstyr (Thermal Vision Vehicle, TVV)
  • Personelbidrag i form af tolke og personel til registrering af flygtninge og migranter
  • En Fennec-helikopter, der fra Spanien patruljerer i området ved Gibraltarstrædet. Bidraget er indsat fra midten af juni til november 2023. 

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland.